Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjai

Név

Titulus

Kar

Dr. Rechnitzer János

egyetemi tanár

EHB elnök

Ablonczyné Dr. Mihályka Lívia PhD

egyetemi docens

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

Dr. Kóczy T. László DSc

egyetemi tanár

Műszaki Tudományi Kar

Dr. Lenkovics Barnabás CSc

egyetemi tanár

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

Dr. Szigeti Péter DSc

egyetemi tanár

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

Szörényiné Dr. Kukorelli Irén DSc

egyetemi tanár

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

Dr. Várlaki Péter DSc

professor emeritus

Műszaki Tudományi Kar

Dr. Dezső Márta

egyetemi tanár

külső tag

Dr. Fullér Róbert egyetemi tanár Műszaki Tudományi Kar
Dr. Neményi Miklós egyetemi tanár Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar