2011. évi Publikációs Nívódíj Nyertesei

2011. évi Publikációs Nívódíj Nyertesei

Folyóirat Szekció

Dr. Kuczmann Miklós egyetemi docens
Identification of the 2D vector Preisach hysteresis model.
InCompel: The international Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 2011.

Konferencia Kiadvány Szekció

Dr. Süle Edit egyetemi adjunktus
Representation of Loss Aversion and Impatience Concerning Time Utility in Supply Chains. –
2011. július
in Intelligent Decision Technologies (Proceedings of the 3rd International Conference on Intelligent Decision Technologies (IDT 2011)

Könyv Szekció

Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár
Dr. Smahó Melinda egyetemi adjunktus
Területi Poltika, Akadémiai Kiadó 2011