ÚNKP 2016/2017

Az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasai számára 2016/2017-es tanév során két konferencia és egy nyomtatásban is megjelentetet tanulmánykötet keretében is lehetőséget biztosítottunk a támogatás segítségével megvalósított kutatásuk eredményeinek bemutatására. 


TANULMÁNYKÖTET

Az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasai a kutatási tervükben foglaltak teljesítését egy-egy tanulmányban foglalták össze. Az alap- és mesterszakos hallgatók publikációi kapcsán a kötethez Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, doktori iskola vezető írt bevezető gondolatokat. A kötet második felében találhatóak a doktoranduszok, doktorjelöltek, ill. posztdoktorok tanulmányai, amelyekhez Prof. Dr. Kóczy T. László egyetemi tanár, EDT elnök fűzött előszót. 

LETÖLTHETŐ TANULMÁNYKÖTET


KONFERENCIÁK

A 2016/2017-es tanév során az Egyetem két ÚNKP konferenciát rendezett a SZE központi győri épületében (9026 Győr, Egyetem tér 1.). Az ösztöndíjasokat a pályázati kategóriák, illetve képzési szintjük alapján két csoportba osztottuk. Az első konferenciát - alap és mester (osztatlan) képzéses (ösztöndíjkategória: ÚNKP-16-1- és ÚNKP-16-2-) 10 fő ösztöndíjas előadása - 2017. május 4-én rendeztük.

A konferenciákon lehetőséget biztosítottunk az ösztöndíjasok kutatási témájuk és eredményeik prezentálására nyilvános szakmai közönség előtt. A konferenciák végén az ÚNKP felelős tartott egy rövid tájékoztatót a következő évi ösztöndíjpályázatról, illetve lehetőséget biztosítottunk a pályázattal kapcsolatos személyes egyeztetésre is.

A második konferenciát - doktorjelölt, doktorandusz és posztdoktor ösztöndíjasok (ösztöndíjkategória: ÚNKP-16-3- és az ÚNKP-16-4-) 8 fő előadása - 2017. május 25-én rendeztük.

A résztvevők köre az előadó ösztöndíjasokon túl kiterjedt az ösztöndíjasok témavezetőire (akinél ez releváns volt), a bíráló bizottsági tagokra, a pályázat szakmai felügyeletét végző kutatókra, az ösztöndíjasok kollégáira, hallgatótársaira, a témák iránt érdeklődő oktatókra, hallgatókra, az ÚNKP iránt érdeklődő leendő pályázókra.