Egyetemi Habilitációs Bizottság

A habilitáció az oktatói és az előadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény intézményi megítélése. A vonatkozó kormányrendelet értelmében habilitációs eljárás lefolytatására és habilitált doktor cím odaítélésére a felsőoktatási intézmény azon a tudományterületen, ezen belül abban a tudományágban és művészeti ágban jogosult, amelyben doktori fokozat odaítélésére jogosult. A Széchenyi István Egyetem habilitált doktori fokozat odaítélésével kapcsolatos feladatait az Egyetemi Habilitációs Bizottság (EHB) látja el.

Habilitációs cím az alábbi tudományágakban adható: 

  •  állam- és jogtudományok
  •  gazdálkodás- és szervezéstudományok
  •  regionális tudományok
  •  építőmérnöki tudományok
  •  informatikai tudományok
  •  közlekedés- és járműtudományok
  •  állattenyésztési tudományok
  •  élelmiszertudományok
  •  növénytermesztési és kertészeti tudományok

Az alábbiakban az Egyetemi Habilitációs Bizottsághoz kapcsolódó tartalmak tekithetők meg:

 

Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjai

Egyetemi Habilitációs Szabályzat

Habilitáltak listája