Egyetemi Doktori Tanács

A Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény az egyetemi képzés legfelső szintjeként határozza meg a doktori képzést és az egyetemen szerezhető legmagasabb végzettségként a doktori PhD „Doctor of Philosophy” (továbbiakban: doktori) fokozatot. Az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) a doktori képzést szervező, felügyelő és rendszeresen értékelő testület.

A Széchenyi István Egyetemen négy doktori iskola működik: 

Az Egyetem a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) döntése alapján a következő tudományágakban jogosult doktori képzésre, tudományos fokozatszerzési eljárás lefolytatására és a doktori fokozat megítélésére:

  •  állam- és jogtudományok
  •  gazdálkodás- és szervezéstudományok
  •  regionális tudományok
  •  építőmérnöki tudományok
  •  informatikai tudományok
  •  közlekedés- és járműtudományok
  • állattenyésztési tudományok
  • élelmiszertudományok
  • növénytermesztési és kertészeti tudományok

 

Az alábbiakban az Egyetemi Doktori Tanácshoz kapcsolódó tartalmak tekithetők meg:

Egyetemi Doktori Tanács tagjai

Egyetemi Doktori Szabályzat (hatályos: 2020.03.31-től)

Doktori Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat

 

Egyetemi Doktori Szabályzat (hatályos: 2020.03.30-ig)

Doktori Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat a 2018/2019-es tanévben és azt követően hallgatói jogviszonyt létesítettek esetében

Fokozatot szerzettek listája

Tiszteletbeli doktorok listája