Publikációs Pályázat eredményei

 

2013. évi Publikációs Nívódíj nyertesei

Tudományos folyóiratban megjelent cikk kategória:

Nagy Szilvia, egyetemi docens

An economic prediction of refinement coefficients in wavelet-based adaptive methods for electron structure calculations. Journal of Computational Chemistry, Vol. 34., Issue 6., pp. 460-465.

 

Tudományos monográfia kategória:

Lenkovics Barnabás, egyetemi tanár

Ember és tulajdon. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2013. február

 

Konferenciakötetben, ill. gyűjteményes kötetben megjelent publikációs:

Lencse Gábor, egyetemi docens

Performance Analysis and Comparison of Different DNS64 Implementations for Linux, OpenBSD and FreeBSD. 2013 IEEE 27th International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA 2013), Barcelona, Spain, 25-28. March 2013, pp. 877-884.2012. évi Publikációs Nívódíj nyertesei

Könyv (monográfia) szekció

Dr. Smuk Péter egyetemi docens
Magyar közjog és politika 1989-2011, Osiris, Budapest, 2011.

Folyóiratcikk szekció

Dr. Wersényi György egyetemi docens
Virtual Localization by Blind Persons in Journal of Audio Engineering Societiy, Vol. 60. No. 7/8. 2012.

Konferencia kötetben megjelent publikácó szekció

Dr. Adorjányi Kálmán egyetemi docens
Füleki Péter, egyetemi tanársegéd
Investigation of coherence between empirical and rheological properties of bitumens with dynamic shear rheometer tests, Eurasphalt & Eurobitumen Congress, June 13-14. 2012., Istambul, Turkey

 

2011. évi Publikációs Nívódíj Nyertesei

Folyóirat Szekció

Dr. Kuczmann Miklós egyetemi docens 
Identification of the 2D vector Preisach hysteresis model. 
InCompel: The international Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 2011.

Konferencia Kiadvány Szekció

Dr. Süle Edit egyetemi adjunktus
Representation of Loss Aversion and Impatience Concerning Time Utility in Supply Chains. – 
2011. július 
in Intelligent Decision Technologies (Proceedings of the 3rd International Conference on Intelligent Decision Technologies (IDT 2011)

Könyv Szekció

Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár
Dr. Smahó Melinda egyetemi adjunktus 
Területi Poltika, Akadémiai Kiadó 2011 


2010. évi Publikációs Nívódíj Nyertesei

Folyóirat szekció

Dr. Földesi Péter egyetemi docens
Eugenic Bacterial Memetic Algorithm for Fuzzy Road Transport Traveling Salesman Problem
International Journal of Innovative Computing, Information and Controll IF:2,79, Japán 2010


2009. évi Publikációs Nívódíj Nyertesei

Publikációs Nívódíj (megosztva) Könyv szekció

Dr. Kuczmann Miklós egyetemi docens
The Finite Element Method in Magnetics
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008.

Dr. Csizmadia Zoltán egyetemi adjuntus 
Együttműködés és újítóképesség. Kapcsolati hálózatok és innovációs rendszerek regionális sajátosságai
Napvilág Kiadó, Budapest, 2009.

Publikációs Nívódíj (megosztva) Folyóirat szekció

Dr. Nagy Szilvia egyetemi docens
The kinetic energy operator in the subspaces of wavelet analysis
Journal of Mathematical Chemistry (IF. 1.435 (2008)), 46:1) 261-282.o. 2009.

Dr. Botzheim János egyetemi docens
Fuzzy Rule Extraction by Bacterial Memetic Algorithms
International Journal of Intelligent Systems (IF. 0.860 (2008)), Vol. 24, No. 3. 312-339.o.

 

2008. évi Publikációs Nívódíj Pályázat nyertesei

Folyóirat szekció (megosztva)

Dr. Dusek Tamás
Methodological Monism in Economics
FolyóiratcikkJournal of Philosophical Economics, Vol. I, Issue 2, 26-50.o. 2008.

Dr. Nagy Szilvia

Artifacts of grid based electron sructure calculations
folyóiratcikkChemical Physics Letters, vol. 464,  Elsvier, 2008. 

Könyv, CD szekció

Ittzés Gergely
Eugéne Walckiers: Fuvolás kamarazene, CD
Budapest, 2008. március

 

2007. évi Publikációs Nívódíj  Pályázat nyertesei

Folyóirat szekció (megosztva)

Dr. Nagy Szilvia
Refinement trajectory and determination of eigenstates by a wavelet based adaptive method
folyóiratcikk
Journal of Chemical Physics, vol. 125, 174107, 2006

Dr. Wersényi György
Localization in a HRTF-based Virtual Audio Synthesis using additional High-pass and Low-pass filtering of Sound Sources
Folyóiratcikk
Journal of the Acoustic Society of japan, Vol. 28., Nr. 4, 2007 July

Könyv szekció (megosztva)

Ablonczyné Dr. Mihályka Lívia
Gazdaság és Nyelv
Könyv
Lexikográfia Kiadó, Pécs, 2006. december

Dr. Losoncz Miklós
A magyar EU-tagság gazdaságpolitikai kihívásai
Könyv
Tatabánya, 2007. május

 

2006. évi Publikációs Nívódíjpályázat nyertesei

Könyv kategória:
Dr. Szabó Róbert egyetemi docens
Nemzetközi tanulmányok Tanszék
Kisebbség, Autonómia, Regionalizmus
tankönyv

Folyóirat kategória (megosztva):

Dr. Kuczmann Miklós egyetemi adjunktus
Távközlési Tanszék
Anisotripic vector hysteresis model applying Everett function and neutral network
folyóiratcikk

Berta Miklós egyetemi adjunktus
Fizika és Kémia Tanszék
Observation of zonal flow-like structures using the autocorrelation-width technique
folyóiratcikk

 

2005. évi Publikációs Nívódíj pályázat nyertesei

Könyv kategória:
Dr. Honvári János
Magyarország gazdaságtörténete Trianontól a rendszerváltásig
2005. Budapest

folyóiratcikk kategória:
Dr. Réti Tamás
On the physical and mathematical interpretation of the isokinetic hypothesis
Journal de Physics IV. 2004.Vol.120 pp 85-91.

Dr. Horváth Zoltán
On the positivity step size threshold of Runge Kutta methods
Applied Numerical Mathematics, Elsevier B.V, 2005. május, Amsterdam


2004. évi Publikációs Nívódíj pályázat nyertesei

dr. Sziray József
A Test Model for Hardware and Software Systems
Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics Vol. 8 No. 5, 2004 (folyóiratcikk)

Bugovics Zoltán
Parlamenti választások 2002 – politikai szociológiai körkép
Budapest, 2003. (könyvben megjelent tanulmány)


2003. évi Publikációs Nívódíj pályázat nyertesei

Dr. Szakál Gyula egyetemi docens
Vállalkozó győri polgárok 1870-1940
szakkönyv, L”Harmattan Kiadó, 2002. Budapest

Wersényi György egyetemi adjunktus
Test Signal Generation and Accuracy Turntable Control in a Dummy-Head Measurment System
Journal of the Audio Engineering Society, Vol. 51. 2003. március


2002. évi Publikációs Nívódíj pályázat nyertese

Dr. Horváth Zoltán főiskolai tanár
Consrtuction of two-sided bounds for initial-boundary value problems
folyóiratcikk
Applied Numerical Mathematics, Vol. 42, Issues 1-3, August 2002 pp 177-187.


2001. évi Publikációs Nívódíj pályázat nyertesei (megosztott díj)

Dr. Raffai Mária főiskolai tanár
Objektumok az üzleti modellezésben - 
Az objektumorientált fejlesztés elvei és módszerei 
(Novodat Kiadó, Győr, 2000.)

Dr. Lencse Gábor főiskolai docens
Traffic-flow Analysis for Fast Performance Estimation of Communication Systems

Dr. Gáspár Csaba főiskolai tanár
Multi-level Biharmonic and 
Bi-helmholtz Interpolation with Application to the Boundary 
Element Method


2000. évi Publikációs Nívódíj pályázat nyertese

Dr. Raffai Mária főiskolai tanár
RTEBP újjászervezési módszertan
(Novodat Kiadó, Győr, 1999.)


1999. évi Publikációs Nívódíj pályázat nyertesei (megosztott díj)

dr. Horváth András főiskolai docens
The influence of hidrogen molecules on shock-cloud collisions (H 0781)
(1999. 05. 26. Astronomy and Astrophysics 349. kötet, 585-604 old.)

dr. Halbritter Ernő főiskolai tanár
Calculation of the optimal shape of nonconical dies by minimizing necessary forces
(1999. Advances in Engineering Software 30. szám 735-740 old.)


1998. évi Publikációs Nívódíj pályázat nyertesei (megosztott díj)

dr. Horváth Zoltán főiskolai docens
Positivity of Runge - Kutta and diagonally split Runge - Kutta methods
(Applied Numerical Mathematics 28. 1998. 1-18o.)

Váray László vezető művésztanár
Átiratok c. 24 kótát tartalmazó kötet
(Kisfaludy Kiadó, 1998.)

dr. Honvári János főiskolai tanár
Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig
(AULA Kiadó, Bp. 1997.)