Publikációs adatbázis

Publikációs adatok
 
A Széchenyi István Egyetem munkatársainak és hallgatóinak tudományos publikációival kapcsolatban a Széchenyi István Egyetem Repozitóriumában (SzERep), illetve a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) találnak naprakész információkat. 

SzERep: http://etananyag.szerep.sze.hu/jadox/portal/
MTMT: https://www.mtmt.hu// 

 

 

 

Archív információ:

2007-től az egyetem oktatóinak és szervezeti egységeinek publikációs listái elektronikusan is elérhetővé váltak. Az ún. Publikációs adatbázisba a tanszékek töltötték fel az adatokat, melyek szakmai ellenőrzés után kerültek véglegesítésre. A publikációk alakulása az Interneten is nyomon követhetővé vált http://publikaciok.sze.hu oldalon.
Az egyetem Publikációs adatbázisában az alábbi táblázat szerint alakult az egyetemi oktatók publikációs tevékenysége 2004-2010 között (2011. júniusi adatok).

Egyetemi oktatók publikációinak száma 2004-2010[1] között 

  200420052006

2007

2008

2009

2010

Cikkek magyar nyelven

141

213

214

266

228

137

54

Cikkek idegen nyelven

20

27

41

50

82

43

14

Konferencia kiadványban szereplő magyar nyelvű cikkek

134

209

182

149

126

117

83

Konferencia kiadványban szereplő idegen nyelvű cikkek

36

42

60

101

69

64

32

Konferenciakötet magyar nyelven

7

6

10

21

16

16

12

Konferenciakötet idegen nyelven

-

-

3

20

13

5

1

Könyv/könyvrészlet magyar nyelven

66

129

112

181

91

72

14

Könyv/könyvrészlet idegen nyelven

3

9

15

14

5

7

5

Kutatási jelentés magyar nyelven

87

121

96

41

53

29

17

Kutatási jelentés idegen nyelven

-

3

6

5

5

1

-

Egyéb kiadvány magyar nyelven

83

161

168

360

243

139

47

Egyéb kiadvány idegen nyelven

4

10

11

24

10

13

 

 Forrás: SZE Publikációs adatbázis

A Publikációs adatbázis megújítására a TÁMOP 4.2.1-es projekt keretein belül került sor 2011 év végéig. Az Egyetemi Könyvtár a Tudásmenedzsment Központ támogatásával megvalósította az Egyetemi Repozitóriumot, amelynek egyik fontos eleme a Publikációs adatbázis. Az átmeneti időszakban működő publikaciok.sze.hu oldalon az átállás nehézségei miatt a Publikációs adatbázisba kerülő 2009-2010. évi publikációk száma kevesebb a tényleges adatoknál.


[1] A Publikációs adatbázis 2009-2010. évi feltöltöttsége a publikációs adatbázisok közötti átállás végett nem tekinthető teljes körűnek. A publikációk száma a táblázatban közöltnél nagyobb.