ÚNKP 2018/2019

Az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasai számára 2018/2019-es tanév során kettő konferencia és egy nyomtatásban is megjelentetet tanulmánykötet keretében is lehetőséget biztosítottunk a támogatás segítségével megvalósított kutatásuk eredményeinek bemutatására. 

 

TANULMÁNYKÖTET

Az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasai a kutatási tervükben foglaltak teljesítését egy-egy tanulmányban foglalták össze. A kötethez Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár és a doktori iskola vezetője írt bevezető gondolatokat.  

 

LETÖLTHETŐ TANULMÁNYKÖTET

KONFERENCIÁK

A 2018/2019-es tanév során a SZE 2 ÚNKP konferenciát rendezett az egyetem központi győri épületében (9026 Győr, Egyetem tér 1.) az ÚT 114-es konferenciateremben, valamint a Management Campus, Audi Ingolstadt teremében.
Az ösztöndíjasokat a pályázati kategóriák, illetve képzési szintjük alapján csoportokba osztottuk be, de lehetőséget adtunk a 2 konferencián belüli cserékre, akik ezt egyéb kötelező elfoglaltásguk miatt kérték.

Az első konferenciát alap és mester (osztatlan) képzéses (ösztöndíjkategória: ÚNKP-18-1 és ÚNKP-18-2) ösztöndíjasoknak rendeztük 2019. május 8-án, szerdán. A 5 hallgatón kívül ezen a napon mutatta be ÚNKP kutatásának addig elért eredeményei 7 fő doktoradusz is (ÚNKP-18-3), valamint 2 fő a "Tehetséggel Fel!" (ÚNKP-18-5) kategóriából.

A második konferenciát doktorjelölt, doktorandusz ösztöndíjasoknak, a doktori hallgatói kategóriában (ÚNKP-18-3) 2018. május 15-én, szerdán rendeztük. Ezen a konferencián a 9 fő doktori hallgatói kategória ösztöndíjasai mellett 1 fő alpképzéses hallgató, valamint 1 fő a Bolyai+ (ÚNKP-18-4) kategóriából tartott előadást.

A nyilvános konferenciákon lehetőséget biztosítottunk az ösztöndíjasok számára a kutatási témájuk és eredményeik prezentálására szakmai közönség előtt. Az egyes előadások bemutatása után tehette fel a közönség a kutatással-, annak folytatásával kapcsolatos kérdéseit az ösztöndíjasok felé. A konferenciák végén lehetőséget biztosítottunk a pályázattal kapcsolatos személyes egyeztetésre is az ÚNKP felelőssel.

 

Cikkek a konferenciákról: 

A BITCOINTÓL A PET-PALACK HASZNOSÍTÁSIG A NEMZETI KIVÁLÓSÁGI PROGRAMBAN

ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM: ALGASZUSZPENZIÓ SEGÍTHETI, HOGY SZÁRAZSÁGBAN IS LEGYEN SÖRÜNK