A Mérnöki Kamara elismerése - Kitüntetés "A környezetvédelmi műszaki felsőoktatásért"

Dr. Gyulai István egyetemi docens, a győri Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszékének oktatója a napokban a Magyar Mérnöki Kamara "Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért" kitüntetését vette át.

A győri egyetemi docens pályája 1975 szeptemberében, végzős egyetemistaként a Széchenyi István Egyetem jogelőd intézménye, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola budapesti, Szerb utcai Közlekedésépítési Karán a geodézia tárgy oktatásával kezdődött, majd 1977-től Győrben folytatódott. Az akkori gyakorlat szerint fiatal oktatóként, mérnökként, 1979-80-ban tapasztalatszerzés céllal a megyei Földhivatalnál és a MÁV Celldömölki Pályafenntartási Főnökségén a szakma mindennapi munkafeladatait is megismerte. Részt vett Pannonhalma - akkor még község - geodéziai új felmérésében. Oktatói munkája mellett szívesen vállalt mérnöki munkákat (község felmérés, telek megosztás, utak, hidak, vasutak, épületek felmérése és kitűzése, gépalapok precíziós kitűzése pl. Győrben, Tatabányán, Mühlheimben és Chang-Chun-ban). Szerepelt a szakmai közéletben, szakmai előadásokkal és azok szervezésével. A Földmérési Társaság (MFTTT) győri csoportjának ma is elnöke, a mérnökkamara tagja. A nyolcvanas évek végén a Széchenyi István Egyetem közösen a hatfieldi egyetemmel részt vett a „greening the curricula” („a tanterv zöldítése”) programban.
1990-től új szakterületekkel bővült a győri intézmény kínálata is. Ekkor Gyulai tanár úr a környezetvédelem szakirányos hallgatókat oktatta földfelszín ábrázolásra, majd sikeresen pályázott az 1992 decemberében megalakult Környezetmérnöki Tanszékre. 1993 szeptemberében elkezdődött a környezetmérnökök képzése. A távérzékelés, a földfelszín ábrázolás, környezetelemzés, állapotértékelés, környezetvédelem, környezeti információs rendszerek, lett a szakterülete. Doktori munkája, amelyet 2009-ben védett meg, "Precíziós mezőgazdaság támogatása távérzékeléssel" témakörben készült.
A Magyar Mérnöki Kamara dr. Gyulai István életútjának eddigi eredményeit, sikeres törekvéseit ismerte el a kitüntetés adományozásával.