Alkalmazott Mechanika Tanszék

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

Alkalmazott Mechanika Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Pere Balázs

Beosztás:

Egyetemi docens

Elérhetőség:

Telefon: (96)/613-620

E-mail: pere@sze.hu

Honlap: amt.sze.hu

Kutatási profil:

-          Mérnöki szilárdságtani, dinamika, rezgéstani és hőtani feladatok megoldása

-          A mérnöki mechanika numerikus módszereinek fejlesztése és alkalmazása

-          A végeselem módszer mérnöki mechanikai alkalmazása és továbbfejlesztése

-          Szálerősített kompozit anyagok mechanikájának modellezési és kísérleti módszereinek fejlesztése

-          Viszkoelasztikus anyagok mechanikai és hőtani viselkedésének numerikus analízise

Alkalmazott módszerek / Speciális eszközök:

-          I-DEAS számítógépes gépészeti tervezőrendszer

-          COSMOS/DesignSTAR-Advanced végeselem programrendszer

-          COSMOS/DesignSTAR-Designer végeselem programrendszer

-          SPIDER 8 - 8 csatornás mérési adatkiértékelő rendszer

-          QUANTUM 840 - 8 csatornás mérési adatkiértékelő rendszer

-          ZWICK 1454 anyagvizsgáló rendszer

Szolgáltatások:

-          Gyakorlati problémák megoldása végeselem szoftverek segítségével

-          Mechanikai kísérletek, mérések, laboratóriumi vizsgálatok

-          Modellszámítások, műszaki tanulmányok, elemzések, ajánlások készítése

Referenciák:

 

Kutatási pályázatok:

1. Textilkompozitok mezőgazdasági alkalmazásának mechanikai megalapozása

Jelleg: OTKA

Cél: Textilkompozit anyagok mechanikai modellezésének és kísérleti mechanikai vizsgálatainak elemzése

Tanszék által végzett feladatok: Textilkompozitok anyag- és szilárdsági jellemzői, anyagjellemzők mérése, az anyag mezo szerkezetén alapuló végeselem modell-cella kidolgozása

Időtartam: 2005-2008

Projektpartnerek: Szent István Egyetem - Mechanika és Műszaki Ábrázolás Tanszék, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium - Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

2. Fém-polimer hibrid csövek élettartam gazdálkodása

Jelleg: OTKA

Cél: Acélcsövek hibáinak, sérüléseinek belső javítása kompozit szövetes megerősítéssel

Tanszék által végzett feladatok: Mesterséges csőhibák mechanikai modellezése, végeselemes modellezés és analízis, a kompozitos megerősítések méretezése

Időtartam: 2005-2008

Projektpartnerek: Miskolci Egyetem - Mechanikai Technológia Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Polimertechnika Tanszék

3. Polimer mátrixú kompozittal erősített hibrid csövek integritása

Jelleg: GVOP AKF

Cél: A csőkárosodások kritikus mértékének meghatározása. Külső kompozit szövetes javítás

Tanszék által végzett feladatok: Mesterséges csőhibák mechanikai modellezése, végeselemes modellezés és analízis, a kompozitos megerősítések méretezése

Időtartam: 2005-2008

Projektpartnerek: Miskolci Egyetem - Mechanikai Technológiai Tanszék; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem -  Polimertechnika Tanszék, Budaplast Műanyagipari és Kereskedelmi Rt., Polinvent Fejlesztő, Kivitelező és Értékesítő Kft.

4. Nemlineáris mérnöki mechanikai problémák megoldása végeselem módszerrel

Jelleg: Posztdoktori kutatás

Cél: Viszkoelasztikus anyagok mechanikai viselkedésének numerikus modellezése, textilkompozitok numerikus analízise

Tanszék által végzett feladatok: Viszkoelasztikus anyagok mechanikája, textilkompozitok szilárdságtana, numerikus analízis

Időtartam: 2007-2009

5. Belsőégésű motorok és járműszerkezetek végeselemes szilárdságtani és dinamikai modellezése és szimulációja

Jelleg: Belső Kutatási Főirány

Cél: Belsőégésű motorok és járműszerkezetek optimális kialakítása

Tanszék által végzett feladatok: Motoralkatrészek modellezése, járműszerkezetek számítógépes vizsgálata, végeselem analízis

Időtartam: 2008-2009

Projektpartner: Széchenyi István Egyetem - AUDI Hungaria Belsőégésű Motorok Tanszék

6. Személygépkocsi műszerfal konzol prototípusának elkészítése szálerősítéses kompozitból

Jelleg: BAROSS INNOREG

Cél: Részvétel könnyűszerkezetű műszerfal konzol tervezésében

Tanszék által végzett feladatok: Szakirodalom értékelése, mechanikai modell kialakítása, kompozit anyagjellemzők mérése

Időtartam: 2009-2010

Projektpartner: MESHINING Engineering Kft. Győr

7. Elektroaktív polimerek ipari felhasználási lehetőségeinek kutatása

Jelleg: BAROSS INNOREG

Cél: Elektroelasztikus műanyagok mechanikai viselkedésénél az elvi alapok tisztázása

Tanszék által végzett feladatok: Elektroaktív polimer; nagy alakváltozás, nemlinearitás; elektromechanikai csatolt feladat; deformálható anyagok Maxwell egyenletei

Időtartam: 2009-2010

Projektpartnerek: Széchenyi István Egyetem - Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék, ENTAL Kft. Győr

Megbízások:

1. Lemezalakító szerszám hőtechnikai tervezése

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: Lemezalakító szerszám egyenletes hőeloszlásának biztosítása

Tanszék által végzett feladatok: Végeselemes modellalkotás, 2D-s hőtani analízis, optimális kialakítás

Időtartam: 2005

Megbízó: Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont, Győr

 

2. Kerámia bélésű acél csőív végeselemes szilárdságtani analízise

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: A kerámia bélésű csőív szilárdságtani viselkedésének numerikus vizsgálata

Tanszék által végzett feladatok: Kerámia anyagok mechanikai modellezése, csőív végeselemes modellje, szilárdságtani analízis

Időtartam: 2006

Megbízó: Ferroplan Kft. Győr

3. Koromtároló siló szilárdsági ellenőrzése

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: Nagyméretű lemezelt acélszerkezet nemlineáris analízise

Tanszék által végzett feladatok: Nemlineáris szilárdságtani analízis, a szerkezet optimális kialakítása

Időtartam: 2008

Megbízó: Olajterv Zrt. Budapest

4. Műgyanta nyomásos öntőformák szilárdsági ellenőrzése, méretezése

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: Folyadékáteresztő műgyanta mechanikai jellemzőinek meghatározása méréssel, műgyanta öntőformák végeselemes szilárdságtani méretezése

Tanszék által végzett feladatok: Anyag- és szilárdsági jellemzők mérése; folyadékáteresztő műgyanta mechanikai modellezése, öntőforma numerikus szilárdsági méretezése, ellenőrzése

Időtartam: 2009-2010

Megbízó: REFMON Tűzállóanyag-gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Mosonmagyaróvár

Kulcsszavak:

mérnöki szilárdságtan, dinamika, rezgéstan, hőtan, végeselem módszer, kompozit anyagok mechanikája, viszkoelasztikus anyagok mechanikája