Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Smuk Péter

Beosztás:

Egyetemi tanár

Elérhetőség:

Telefon: (96)/613-234

E-mail: smuk@sze.hu

Honlap: http://apt.sze.hu

Kutatási profil:

-          Parlamenti jog, parlamentarizmus

-          Magyar alkotmány- és parlamentarizmustörténet

-          Képviseleti és közvetlen demokrácia

-          Európai integráció hatása a nemzeti alkotmányjogra

-          Jó közigazgatás

-          Választójog, választási rendszerek

-          Alkotmányjogi jogdogmatika

-          A közigazgatási jog európaizációja

-          Önkormányzatok a többszintű európai kormányzás rendszerében

-          Összehasonlító alkotmánybíráskodás

-          Helyi önkormányzatok Európában

-          Helyi demokrácia

Alkalmazott módszerek / Speciális eszközök:

-          Tananyagfejlesztés (alkotmányjog, parlamenti jog, alkotmányjog nemzetközi forrásai, politikatörténet, politológia)

-          Parlamenti és EU-s adatbázisok kezelése

-          Részvétel európai szakértői hálózatban

Referenciák:

Kutatási pályázatok:

1. Magyar alkotmány- és parlamentarizmus-történet 1989-2010

Jelleg: Posztdoktori kutatási program

Tanszék által végzett feladatok: Konferencia-részvétel, tudományos publikációk, alapkutatás: parlamenti funkciók fejlődése, magyar alkotmányosság fejlődése

Időtartam: 2008-2011

Projektpartner: Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA)

2. Parlamenti Jogi Kutatócsoport

Cél: Alapkutatások végzése

Tanszék által végzett feladatok: Publikációk, konferenciák a parlamentarizmus-kutatás minden részterületén

Időtartam: 2009- folyamatos

Projektpartnerek: Magyar Országgyűlés Hivatala, Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete

 

3. Ius Publicum Europaeum

Cél: Jogösszehasonlítás

Tanszék által végzett feladatok: Konferencia-részvétel, publikáció

Időtartam: 2007-2010

Projektpartner: Max-Planck-Institute für ausländisches und öffentliches Recht, Heidelberg

4. Az Alkotmány kommentárja

Cél: Alkotmánykommentár elkészítése

Tanszék által végzett feladatok: Konferencia-részvétel, publikáció

Időtartam: 2003-2010

Projektpartnerek: Századvég Kiadó, Konrad Adenauer Stiftung

5. The Local Government in Europe: The 'Fourth Level' in the EU Multi-Layered System of Governance

Cél: Összehasonlító kutatás végzése

Tanszék által végzett feladatok: Konferencia-részvétel, publikáció

Időtartam: 2009-2010

Projektpartner: University of Hull (GB)

6. Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges

Cél: Jogösszehasonlítás végzése

Tanszék által végzett feladatok: Konferencia-részvétel, publikáció

Időtartam: 2008-2010

Projektpartner: International Association of Constitutional Lawyers

7. Group of Independent Experts

Cél: Önkormányzatok Európai Kartájának monitoringja

Tanszék által végzett feladatok: Konferencia-részvétel, jelentések elkészítése

Időtartam: Folyamatos

Projektpartner: Council of Europe

8. Report on local and regional level participation in Europe

Cél: Európai felmérés és összehasonlító jelentés elkészítése

Tanszék által végzett feladatok: Kutatásvezetés, összehasonlító jelentés elkészítése, konferencia-részvétel

Időtartam: 2010

Projektpartnerek: University of Utrecht, Province of Utrecht, Council of Europe

Kulcsszavak:

parlamenti jog, parlamentarizmus, alkotmányjog, alkotmánytörténet, közigazgatási jog, képviseleti és közvetlen demokrácia, választójog, választási rendszerek