Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolánk (ÁJDI) 2008. március 31-én alakult (MAB határozat), működését az állam- és jogtudományok területén folytatja.

Az Iskola magas szinten ötvözi az elméleti és a gyakorlati tudást. Képzésünk vonzó nemcsak az elméleti minősítést megszerezni kívánók számára, hanem a gyakorlatból érkezők számára is. Doktori iskolánk így a vezetői utánpótlást és a kezdő vezetők elmélyedését egyaránt szolgálja.

Összetett és szigorú minőségi kritériumokra épülő képzési feltételrendszert alakítottunk ki. A győri kutatóműhelyben a klasszikus jogtudományi doktori témák mellett az államtudományok hangsúlyos szerepet játszanak. Iskolánk az alkotmány- és közigazgatási jog mellett, többek között az igazgatás-, szervezés- és politikatudományi témák iránt érdeklődők számára is speciális lehetőségeket kínál. Oktatóink kiemelkedő tudósok, és a szakma nagy gyakorlati tapasztalatokkal bíró képviselői. Így a doktori képzés nemcsak elméleti jellegű, hanem gyakorlatot segítő kutatási témákat is kínál.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a doktori képzésben résztvevők a képzési hely földrajzi elhelyezkedéséből fakadó hasznokból részesüljenek. Vendégprofesszorokat fogadunk Bécsből és Pozsonyból, a sikeres skandináv államokból és más országok tekintélyes egyetemeiről. A Doktori Iskola kutatási programjaival, konferenciáival, egyéb rendezvényeivel és szakmai kapcsolataival aktívan részt kíván venni a hazai és nemzetközi tudományos közéletben.

Tudományos vizsgálataink között a klasszikus jogtudományi doktori témák mellett az államtudományok hangsúlyos szerepet játszanak. Konkrét (meghirdetett) kutatási témáink:

 • jogelmélet - jogbölcselet,
 • szinoptikus államelmélet,
 • jogállamiság kialakulása és jellemzői,
 • az alkotmány és az alkotmányvédelem,
 • a kollektív alapjogok intézményesülésének problematikája,
 • parlament, parlamenti jog, parlamenti demokrácia,
 • politikai és hatalmi rendszerek, a kormányzat demokratikus ellenőrzése,
 • jogforrások,
 • alanyi és alapjogok a magánjogban,
 • a polgári jog és a közjog,
 • európai versenyjog,
 • nemzetközi fuvarjog,
 • az elektronikus kereskedelem és a fogyasztóvédelem általános jogi kérdései,
 • alapjogok a büntető igazságszolgáltatásban,
 • a magyar büntetőjogi szankciórendszer fejlesztésének perspektívái,
 • nemzetközi bűnügyi együttműködés,
 • a demográfiai változások és a bűnözés kapcsolata,
 • a statisztikai módszerek alkalmazása a bűnözés vizsgálatánál,
 • bioetika, büntetőjog és orvostudomány,
 • büntetőjogi kodifikáció a 19. századi Magyarországon,
 • a büntetőjogi szankciórendszer átalakulása a 19. században,
 • a közigazgatás alkotmányossága a modern jogállamban,
 • a közigazgatás központi szervezete és működése,
 • az önkormányzati igazgatás alapvonalai,
 • a közigazgatás kontrollja,
 • a bírói jogvédelem szerepe és jellemzői a közigazgatásban,
 • médiajog,
 • az emberi jogok nemzetközi védelme,
 • a nemzetközi viták békés rendezésének joga,
 • a nemzetközi béke és biztonság fenntartásának és helyreállításának alapvető kérdései,
 • az európai integráció fejlődése,
 • EU szakpolitikai alapok,
 • a jóhiszeműség fogalmi és dogmatikai problémái a modern magánjogokban.

 

Törzstagjaink száma hét fő: Dr. Verebélyi Imre DSc., Dr. Lamm Vanda, az MTA levelező tagja, Dr. Lenkovics Barnabás CSc., Dr. Szigeti Péter DSc., Dr. Vavró István DSc., Dr. Patyi András PhD, Dr. Sulyok Gábor PhD.

Megalakulása óta Iskolánk négy konferenciát szervezett: Minőségi jogalkotás követelményei (2008. december), A jogállamiság 20 éve (2009. május), A középszintű közigazgatás (2009. december), A vajdasági autonóm tartomány - az EU-csatlakozás és a kisebbségi jogok fényében (Szabadka, 2010. április).

Kiadványaink közé tartoznak: A jogállamiság 20 éve - CD-ROM (Jog-Állam-Politika 2009. évi 3. sz. melléklet) és további konferencia-kiadványok, évkönyvek (tervben).

A 2009/2010. tavaszi félév aktív hallgatóinak száma 27 fő. Az ÁJDI-ban eddig hat fő abszolvált, két fő szerzett fokozatot. Jelenleg két fokozatszerzés van folyamatban. Az eddigi időszakban kettő honosítási eljárás zajlott.

A Doktori Iskola vezetője: Dr. Verebélyi Imre egyetemi tanár, verebelyi.imre@sze.hu