Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019. tanévi pályázati kiírásai

 

A Program célja a tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, kutatók pályán- és itthon tartása, illetve az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése. 

A program keretében a kiváló, kutatási tevékenységet végző felsőoktatási hallgatók (alapképzés, mester /osztatlan/ képzés, doktori képzés), doktorjelöltek, fiatal oktatók, kutatók 5 havi, illetve 10 havi ösztöndíjban részesülnek. A hallgatók, doktorjelöltek és fiatal oktató-kutatók - támogatott célcsoporttól függően - 50.000 - 300.000 forint/hó nettó támogatásban részesülnek.

Az idei tanévben az alábbi 5 pályázati kiírás jelenik meg:
1.1. Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
1.2. Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
1.3. Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
1.4. Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚJ)
1.5. „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚJ)

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjban a fogadó felsőoktatási intézményben oktatói, kutatói tevékenységeket ellátó és MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesülő 45 év alatti fiatal oktatók, kutatók részesülhetnek.

„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjban alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, leendő elsőéves, a pályázati kiírás szerinti 2016., 2017., 2018. évi középiskolai tanulmányi, művészeti és szakmai versenyeken elért helyezéssel/minősítéssel vagy ösztöndíjjal rendelkező hallgatók részesülhetnek.


A Széchenyi István Egyetem kötelező kiegészítő rendelkezései minden pályázati típusra vonatkozóan:

  • A CD-n vagy DVD-n elektronikusan benyújtott pályázati anyagban szereplő fájlok elnevezése a következő módon történjen - Fájlnév:     „Pályázó neve_Dokumentum típusa”  
  • A pályázati adatlap kötelező melléklete a fogadó felsőoktatási intézmény aláírt, eredeti szándéknyilatkozata (a Pályázati Adatlap mellékletét képező sablon szerinti formában). Az Adatlap a rektori titkárságon (Igazgatási épület, 204-es iroda) íratható alá, de ezt megelőzően a témavezető (amennyiben a pályázati kategória alapján releváns), továbbá az illetékes dékán aláírását szükséges beszerezni a dokumentumra.  
  • A pályázati anyaghoz kérünk 1 hónapnál nem régebbi jogviszony igazolást (hallgatói, doktorjelölti vagy munkáltatói igazolás) mellékelni 1 eredeti példányban.
  • Mellékletként a pályázó által aláírt nyilatkozatot kérünk arra vonatkozóan, hogy az ösztöndíj igénybevételére jogosító jogviszonya várhatóan milyen időpontig fog fennállni. (Munkáltatói igazolással rendelkezők esetén: határozott idejű jogviszony végdátuma vagy határozatlan idejű jogviszony; hallgatói jogviszonnyal rendelkezők esetén az adott képzési szinten a tanulmányok várható befejezési időpontja, doktorjelölti jogviszony esetén a fokozatszerzés várható időpontja.)


Az ösztöndíjprogram részletes felhívása és a pályázati csomag
 a kormany.hu oldalról a Dokumentumok / Pályázatok listából érhető el: 
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=206#!DocumentBrowse


A pályázatok benyújtási határideje 2018. május 10., a "Tehetséggel fel" ösztöndíjpályázat esetében 2018. június 13. 

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatokat a pályázati útmutatóban meghatározott módon postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként kell benyújtani 1 papír alapú és 2 elektronikus példányban. A postai benyújtás címe:
Széchenyi István Egyetem, Dr. Földesi Péter, 9026 Győr, Egyetem tér 1.
A borítékon kérjük feltüntetni, hogy „ÚNKP-A keret” vagy „ÚNKP-B keret” vagy  „ÚNKP-Tehetséggel Fel!" vagy ÚNKP-Bolyai+”.

Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken kérhető felvilágosítás - Ügyfélfogadási idő: H-SZ 9.00-11.00

"A kategória" (alap-, mester- és osztatlan szakos pályázatok) ill. "Tehetséggel fel" kiírás:
Györgyné Kékesi Ilona, e-mail cím: gyorgyne@sze.hu; Tel.: +3696/503-400/3743

"B kategória" (doktori, doktorjelölti pályázatok) és Bolyai+ fiatal oktatói kiírás:
Tomolákné Krokker Szilvia, e-mail cím: krokker@sze.hu, Tel.: +3696/503-400/3490