Az ÚNKP 2019. évi pályázatainak a Támogató által jóváhagyott döntési listái

Az ÚNKP 2019. évben kiírt pályázatainak az intézmény által felterjesztett és a Támogató által jóváhagyott döntési listája


ÚNKP-19 nyertesek:

Pályázati azonosító Kar Ösztöndíjas időszak Kutatási téma címe Kategória
ÚNKP-19-1-I-SZE-5 MÉK 5 hónap Anglia mezőgazdasága és vidékfejlesztése a Brexit fényében Alapképzés
ÚNKP-19-1-I-SZE-10 AK 10 hónap Szóbelseji és klaszter helyzetben kiejtett magyar mássalhangzók vizsgálata óvodás (3-6 éves) és általános iskolás (6-14 éves) tipikus szociokulturális hátterű és hátrányos helyzetű (HH) gyermekek körében: Egy magyar nyelvre kidolgozott fonológiai fejlődési modell felé Alapképzés
ÚNKP-19-1-I-SZE-8 AK 10 hónap A 3-14 éves hátrányos helyzetű (HH) óvodások és tanulók beszédészlelései-, illetve beszédprodukciós képességeinek, valamint ezek kölcsönhatásának vizsgálata: Egy magyar nyelvre kidolgozott fonológiai fejlődési modell felé Alapképzés
ÚNKP-19-1-I-SZE-4 KGYK 5 hónap A digitális értékekkel szembeni attitűd és ezek közvetítése kis- és középvállalkozások esetén Alapképzés 
ÚNKP-19-1-I-SZE-6 MÉK 5 hónap A nyugat-és keletnémet tartományok összehasonlító elemzése mezőgazdasági és vidékfejlesztési szempontból Alapképzés 
ÚNKP-19-1-I-SZE-2  AK 10 hónap A természet szeretetére nevelés lehetőségei az általános iskolában  Alapképzés
ÚNKP-19-2-I-SZE-1  DFK 10 hónap Dash cams: fedélzeti kamerák jogászi szemmel Mester (osztatlan) képzés 
ÚNKP-19-2-I-SZE-2 DFK 10 hónap A nemzetbiztonsági szolgálatok felett gyakorolható alkotmányossági kontroll lehetséges eszközei  Mester (osztatlan) képzés 
ÚNKP-19-2-I-SZE-8 DFK 10 hónap A személyiségvédelem kihívásai az egészségügy és a sport területén - különös tekintette az élet, testi épség, egészség védelmére Mester (osztatlan) képzés 
ÚNKP-19-2-I-SZE-5 MÉK 5 hónap Földnyilvántartási problémák mezőgazdasági támogatásokkal kapcsolatban Mester (osztatlan) képzés 
ÚNKP-19-2-I-SZE-4 AHJK 10 hónap Önvezető versenyautó rendszer architektúrájának tervezése  Mester (osztatlan) képzés 
ÚNKP-19-2-I-SZE-13 MUK 10 hónap  A klasszikus gitárduóban rejlő lehetőségek feltérképezése és átiratok  készítése Mester (osztatlan) képzés  
ÚNKP-19-2-II-SZE-1 MÉK 5 hónap Rovarőrlemény felhasználásával készült búzakenyér tulajdonságai   Mester (osztatlan) képzés 
ÚNKP-19-3-I-SZE-22 GIVK  10 hónap  Látszóbeton felületek értékelése digitális képfeldolgozással Doktori képzés 
ÚNKP-19-3-I-SZE-17 GIVK 10 hónap  Kapszula hálózatok hatékonysági vizsgálata és optimalizálása vizuális adatok szegmentációja esetén korlátozott adatkészletek alkalmazásával  Doktori képzés
ÚNKP-19-3-II-SZE-3 DFK  10  hónap  Szociális gondoskodás a dualizmusban  Doktori képzés
ÚNKP-19-3-I-SZE-10 DFK 10 hónap Víz-újrafelhasználást alkalmazó gyártási folyamatok ütemezése Doktori képzés
ÚNKP-19-3-II-SZE-5  DFK 10 hónap  A multilaterális nemzetközi megállapodások megjelenése és jelentősége  Doktori képzés
ÚNKP-19-3-I-SZE-11 MÉK 10 hónap  Lamiaceae családba tartozó tradicionális gyógynövények fő bioaktív hatóanyagának kinyerésére szolgáló extrakciós eljárások kidolgozása  Doktori képzés
ÚNKP-19-3-I-SZE-7  DFK 10 hónap  A kriptovaluták pénzügyi fogyasztóvédelmi aspektusai  Doktori képzés 
ÚNKP-19-3-I-SZE-3 MÉK  10 hónap  YES (Yeast Estrogen Screen) teszt adaptálása különböző talajminták EDC (Endocrine Discrupting Compound) meghatározása  Doktori képzés
ÚNKP-19-3-I-SZE-2 RGDI  10 hónap A magyar startup vállalkozások vizsgálata az amerikai Crunchbase adatbázis alapján  Doktori képzés
ÚNKP-19-3-I-SZE-1 GIVK 10 hónap  Virtuális valóság navigációs technológiáinak összehasonlítása hatékonyság, felhasználói élmény és a jelenlét tükrében  Doktori képzés
ÚNKP-19-3-I-SZE-13  ÉÉKK  10 hónap  Vasúti zúzott ágyazati kőanyagok laboratóriumi vizsgálata CT-készülékkel  Doktori képzés
ÚNKP-19-3-III-SZE-3 KGYK  10 hónap  Városi Közelségi Index mutató kidolgozása és tesztelése  Doktorjelölti képzés 
ÚNKP-19-3-III-SZE-5 MÉK 5 hónap  Mikroalga kezelések hatása a kukorica vízhiány stressz tűrésére  Doktorjelölti képzés 
ÚNKP-19-3-III-SZE-7 GIVK 5 hónap  Gumiból készült járműalkatrészek mechanikai és termodinamikai viselkedésének, kifáradásának végeselem módszerrel történő modellezése   Doktorjelölti képzés 
ÚNKP-19-3-III-SZE-8 DFK  10 hónap  Fuzzy megközelítés a forenzikus azonosításban  Doktorjelölti képzés 
ÚNKP-19-3-III-SZE-2  ÉÉKK 10 hónap Korszerű műanyag-polimer hevederek vasúti sínillesztésekhez  Doktorjelölti képzés 
ÚNKP-19-3-III-SZE-10 GIVK 10 hónap  Számítógépes retinamodell felhasználhatósága olvashatósági problémák skálafüggő vizsgálatára  Doktorjelölti képzés
ÚNKP-19-3-III-SZE-9 AHJK 10 hónap  Additívan gyártott hűtőcsapok fejlesztése és vizsgálata  Doktorjelölti képzés
ÚNKP-19-4-SZE-2 DFK 10 hónap  Az illegális migráció elleni küzdelem kriminálpoltikai kérdései Magyarországon Bolyai+ 
ÚNKP-19-4-SZE-5  KGYK 10 hónap  A gazdasági tőke meghatározó elemei Közép- és Délkelet-Európa regionális központjaiban Bolyai+ 
ÚNKP-19-5-SZE-1 ÉÉKK 10 hónap  Utak építése „Tehetséggel fel!”


ÚNKP-19 tartaléklistások:

Pályázati azonosító Kar Ösztöndíjas időszak Kutatási téma címe Kategória
ÚNKP-19-1-I-SZE-9 AK 10 hónap Szóeleji és szóvégi helyzetben kiejtett magyar mássalhangzók vizsgálata 3-14 éves, tipikus szociokulturális helyzetű és hátrányos helyzetű (HH) óvodások és iskolások körében:  Egy magyar nyelvre kidolgozott fonológiai fejlődési modell felé Alapképzés
ÚNKP-19-1-I-SZE-11 AK 10 hónap A magyar magánhangzók kiejtésének vizsgálata óvodás és általános iskolás hátrányos helyzetű és tipikus szociokulturális helyzetű gyermekek körében: Egy magyar nyelvre kidolgozott fonológiai fejlődési modell felé Alapképzés
ÚNKP-19-1-I-SZE-1 ÉÉKK 10 hónap A modern kor problémája: telefonhasználat és közlekedési balesetek Alapképzés
ÚNKP-19-2-I-SZE-6 MÉK  5 hónap  Fenyércirok (Sorghum halepense L.) drónnal történő helyspecifikus gyomirtása  Mester (osztatlan) képzés 
ÚNKP-19-2-I-SZE-15  DFK 10 hónap  Jogsértések a médiamegosztó portálokon - Ki szabályozzon, ki viselje a felelősséget?  Mester (osztatlan) képzés  
ÚNKP-19-2-I-SZE-7 DFK 10 hónap  A szerzői jog 21. századi kihívásai -különös tekintettel az új CDSM irányelvre  Mester (osztatlan) képzés  
ÚNKP-19-2-I-SZE-16  MÉK  5 hónap  A vidékfejlesztés intézményrendszerének fejlődéstörténete Magyarországon  Mester (osztatlan) képzés  
ÚNKP-19-3-I-SZE-16  MÉK 10 hónap  Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentési lehetőségei a precíziós technológiák alkalmazásával  Doktori képzés 
ÚNKP-19-3-I-SZE-5  AHJK 10 hónap  Lemezszerkezetek rezgéstani vizsgálatai Lézer Doppler Vibrométerrel és numerikus szimulációval   Doktori képzés 
ÚNKP-19-3-I-SZE-14 AHJK 10 hónap  Porózus zaj- és rezgéscsillapító elemek szimulációja Virtual SEA-ben  Doktori képzés
ÚNKP-19-3-I-SZE-19 AHJK 10 hónap  Poroelasztikus anyagok rezgéstani viselkedésének modellezése akusztikailag merev- és rugalmas falú légterek esetén végeselem-módszerrel  Doktori képzés
ÚNKP-19-3-I-SZE-4 ÁJDI 10 hónap  A törvényalkotási eljárás alkotmányos garanciái – különös tekintettel a Törvényalkotási Bizottságra  Doktori képzés 
ÚNKP-19-3-III-SZE-11  GIVK 10 hónap  Nemlineáris gépészeti és mechatronikai rendszerek érzékenységvizsgálata Doktorjelölti képzés 
ÚNKP-19-3-IV-SZE-1 GIVK  10 hónap  Adaptív irányítási módszerek alkalmazása és paraméterérzékenységi vizsgálata aszinkron gépes hajtásokhoz Doktorjelölti képzés 


ÚNKP-19 nem nyertek:

Pályázati azonosító Kar Ösztöndíjas időszak Kutatási téma címe Kategória
ÚNKP-19-2-I-SZE-3 GIVK 10 hónap Tetszőleges pontosságú valós szám aritmetika az evolúciós algoritmikai módszereknél Mester (osztatlan) képzés 
ÚNKP-19-2-I-SZE-11 AHJK 10 hónap Adaptív termékelhelyezési logika lehetőségeinek vizsgálata Mester (osztatlan) képzés
ÚNKP-19-2-I-SZE-12 KGYK 5 hónap Logisztikai rendszerek real-time monitorozása alapján történő hatékonyság növelési szcenáriók vizsgálata Mester (osztatlan) képzés
ÚNKP-19-2-I-SZE-14 DFK 10 hónap Az adatvédelem reformja - avagy az e-Privacy Rendelet megszületése Mester (osztatlan) képzés
ÚNKP-19-3-I-SZE-6 AHJK 10 hónap Szennyezőanyagok kenőolajöregedésre gyakorolt hatásának laboratóriumi keretek között történő vizsgálata Doktori képzés
ÚNKP-19-3-I-SZE-8 MÉK 10 hónap A genomikus tenyészértékbecslés módszerének kidolgozása kecsketenyésztésben Doktori képzés
ÚNKP-19-3-I-SZE-9 MÉK 10 hónap A genomikus tenyészértékbecslés módszerének kidolgozása kecsketenyésztésben Doktori képzés
ÚNKP-19-3-I-SZE-12 RGDI 10 hónap Füstbement terv? A magyar egészségügyi prevenció költség és tüdőrák okozta halálozási ráta közötti összefüggés vizsgálata az elmúlt 14 évben. Az extra kutatást a tüdőszűrés költségvonzatának vizsgálata adja. Más szóval mennyit költött az elmúlt 14 évben a magyar állam tüdőszűrésre? Doktori képzés
ÚNKP-19-3-I-SZE-15 RGDI 10 hónap Összehasonlító egyetemi projektértékelés: tudásbázis-alapú szakértő rendszer alkalmazásával Doktori képzés
ÚNKP-19-3-I-SZE-18 GIVK 10 hónap Személyzet nélküli szabad ballonok hasznos teher egységei leszállásának kutatása Doktori képzés
ÚNKP-19-3-I-SZE-20 AHJK 10 hónap Turbófeltöltők károsodási folyamatainak detektálása rezgésdiagnosztika segítségével. Doktori képzés
ÚNKP-19-3-I-SZE-21 MMTDI 10 hónap Téri képességek vizsgálata 3D VR terekben Doktori képzés
ÚNKP-19-3-II-SZE-1 MÉK 10 hónap A tejelő szarvasmarhatenyésztés selejtezési gyakorlatának vizsgálata, a selejtezési okok elemzése, a korai kiesések visszaszorításának lehetőségei Doktori képzés
ÚNKP-19-3-II-SZE-2 AHJK 10 hónap rPET újrahasznosításának optimalizálása Doktori képzés
ÚNKP-19-3-II-SZE-4 GIVK 10 hónap Modellredukciós technika alkalmazása érintkezési feladatok megoldására Doktori képzés
ÚNKP-19-3-III-SZE-1 GIVK 10 hónap Ellátási láncok hatékonyságnövelésének vizsgálata beltéri navigációs rendszer segítségével, különös tekintettel a raktározási feladatokra Doktorjelölti képzés
ÚNKP-19-3-III-SZE-4 KGYK 10 hónap Kreatív városok - kreatív város modell Doktorjelölti képzés
ÚNKP-19-3-III-SZE-6 RGDI  10 hónap A sportolói humán tőke vizsgálata a társadalmi térben a regionális tehetségmegtartó erő és versenyképesség elemeként Doktorjelölti képzés
ÚNKP-19-4-SZE-1 DFK 10 hónap Közvetlen demokratikus eljárások Magyarországon és Európában Bolyai+
ÚNKP-19-4-SZE-3 DFK 10 hónap A személyiségvédelem hazai és európai gyakorlata - jogesetgyűjtemény készítése Bolyai+
ÚNKP-19-4-SZE-4 DFK 10 hónap A parlamentek személyi döntéseinek alkotmánytana Bolyai+
ÚNKP-19-4-SZE-6 GIVK 10 hónap Orvosi és forenzikai képek wavelet, fuzzy Hough-transzformáció és entrópia alapú elemzése  Bolyai+
ÚNKP-19-4-SZE-7 DFK 10 hónap A jogi rend alaptémái. Jogfilozófiai irányzatok. Bolyai+