Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) 2020. évben kiírt pályázatainak az intézmény által felterjesztett és a Támogató által jóváhagyott döntési listái


Támogatásra javasolt:

Pályázati azonosító Pályázati kód, típus Intézmény, kar/doktori iskola kódja Tudományterületi besorolás Tudományági besorolás Kutatási téma címe Ösztöndíjas időszak hossza (hónap)
ÚNKP-20-1-I-SZE-49 ÚNKP-20-1-I SZE AK II. bölcsészettudományok  6 neveléstudományok A magyar magánhangzók kiejtésének vizsgálata óvodás és általános iskolás hátrányos helyzetű és tipikus szociokulturális helyzetű gyermekek körében: Egy magyar nyelvre kidolgozott fonológiai fejlődési modell felé 12
ÚNKP-20-1-I-SZE-22 ÚNKP-20-1-I SZE MÉK I. agrártudományok 5 növénytermesztési és kertészeti tudományok Tanulságok a svájci mezőgazdaság példájából 5
ÚNKP-20-1-I-SZE-37 ÚNKP-20-1-I SZE ESK VI. orvostudományok 1 egészségtudományok A légszennyezettség és a társadalom egészségügyi állapota közti összefüggések statisztikai elemzése 12
ÚNKP-20-1-I-SZE-62 ÚNKP-20-1-I SZE AHJK IV. műszaki tudományok  6 gépészeti tudományok Mobil alkalmazás fejlesztése Műszaki ábrázolás oktatásához és  tanulásához 5
ÚNKP-20-1-I-SZE-50 ÚNKP-20-1-I SZE AK II. bölcsészettudományok  6 neveléstudományok Korrelációs tanulmány a magyar beszédhangok kiejtési pontosságáról óvodás és általános iskolás tanulók körében  7
ÚNKP-20-2-II-SZE-80 ÚNKP-20-2-II SZE ESK VI. orvostudományok 5 sporttudományok A Parasport megítélése az ép sportolók körében 12
ÚNKP-20-2-I-SZE-6 ÚNKP-20-2-I SZE KGYK VII. társadalomtudományok 2 gazdálkodás- és szervezéstudományok Konfliktuskezelés kultúrális összehasonlításban 7
ÚNKP-20-2-I-SZE-39 ÚNKP-20-2-I SZE GIVK IV. műszaki tudományok  10 villamosmérnöki tudományok Irányításelméleti modellek alkalmazása Formula Student versenyautó autonom
kormányzásának fejlesztéséhez
12
ÚNKP-20-2-I-SZE-13 ÚNKP-20-2-I SZE AHJK IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok Mozgásszabályozási algoritmusok vizsgálata prototípus autó önvezető rendszeréhez 5
ÚNKP-20-3-I-SZE-10 ÚNKP-20-3-I SZE ÁJDI VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok A jog és politika kérdései a végrehajtó hatalom és a törvényhozás kapcsolatában 12
ÚNKP-20-3-I-SZE-15 ÚNKP-20-3-I SZE ÁJDI VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok Termékfelelősség a gyakorlatban. Kártérítési esetek összehasonlító jogi elemzése. 12
ÚNKP-20-3-I-SZE-74 ÚNKP-20-3-I SZE MMTDI  IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok Rendezett szintaktikus fém hab előállítása és karakterizálása 12
ÚNKP-20-3-I-SZE-78 ÚNKP-20-3-I SZE MMTDI  IV. műszaki tudományok  7 informatikai tudományok Kognitív mesterséges intelligencia módszerek alkalmazása robotok és járművek
irányítástechnikájában
12
ÚNKP-20-3-I-SZE-63 ÚNKP-20-3-I SZE WAMDI I. agrártudományok 3 élelmiszertudományok agrártudományok  Egyes gyógynövények kolbászfélék mikrobiológiájára, és beltartalmi paramétereire gyakorolt
hatásai
12
ÚNKP-20-3-II-SZE-18 ÚNKP-20-3-II SZE WAMDI I. agrártudományok 5 növénytermesztési és kertészeti tudományok Szarvasmarha hígtrágya EDC (Endocrine Disrupting Compound) tartalma és a telepen
alkalmazott ivarzás indukáló gyógyszerek közötti összefüggések vizsgálata
12
ÚNKP-20-3-II-SZE-61 ÚNKP-20-3-II SZE MMTDI  IV. műszaki tudományok  7 informatikai tudományok 3D konvolúciós neurális hálózatok hatékonysági vizsgálata lidar és kamera adatok
osztályozása esetén az önvezető járművek tekintetében
7
ÚNKP-20-3-II-SZE-3 ÚNKP-20-3-II SZE RGDI VII. társadalomtudományok 8 regionális tudományok A gazdasági-társadalmi folyamatokból adódó települési környezetszennyezés elemzése
mesterséges intelligenciával
12
ÚNKP-20-3-II-SZE-7 ÚNKP-20-3-II SZE MMTDI  IV. műszaki tudományok  2 anyagtudományok és technológiák Elektromotor vasmagok fejlesztéséhez készített egyedi fémporok gyártása porkohászati és
3D nyomtatási célú felhasználáshoz
12
ÚNKP-20-3-II-SZE-79 ÚNKP-20-3-II SZE RGDI VII. társadalomtudományok 2 gazdálkodás- és szervezéstudományok Systems Engineering funkcionális rendszerarchitektúra szervezeti folyamatokra gyakorolt hatása FSAE járműfejlesztési modellkörnyezetben 12
ÚNKP-20-3-II-SZE-29 ÚNKP-20-3-II SZE MMTDI  IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok Kísérleti modell kialakítása a szintetikus tüzelőanyagok által előidézett kenőolajöregedés
hibrid járművek motoralkatrészeinek kopására gyakorolt hatásának vizsgálatára
12
ÚNKP-20-3-II-SZE-17 ÚNKP-20-3-II SZE MMTDI  IV. műszaki tudományok  10 villamosmérnöki tudományok Alternatív járműhajtásokban alkalmazott állandó mágneses szinkron motor tenzor szorzat
elvű modellezése
12
ÚNKP-20-4-I-SZE-38 ÚNKP-20-4-I SZE MMTDI  IV. műszaki tudományok  5 építőmérnöki tudományok Látszóbeton felületek értékelése digitális képfeldolgozással 12
ÚNKP-20-4-I-SZE-4 ÚNKP-20-4-I SZE RGDI VII. társadalomtudományok 2 gazdálkodás- és szervezéstudományok Service process management of public services 6
ÚNKP-20-4-I-SZE-53 ÚNKP-20-4-I SZE MMTDI  IV. műszaki tudományok  7 informatikai tudományok Heurisztikus módszerek alkalmazása az S-gráf keretrendszerben 12
ÚNKP-20-4-I-SZE-84 ÚNKP-20-4-I SZE RGDI VII. társadalomtudományok 8 regionális tudományok Mobil érintéses fizetések (Mobil POS) elterjedtségének vizsgálata hazai és nemzetközi viszonylatban 6
ÚNKP-20-4-II-SZE-69 ÚNKP-20-4-II SZE MMTDI  IV. műszaki tudományok  7 informatikai tudományok Orvosi felvételek wavelet, fuzzy Hough-transzformáció, entrópia és Hesse-szűrő alapú elemzése 12
ÚNKP-20-4-II-SZE-81 ÚNKP-20-4-II SZE MMTDI  IV. műszaki tudományok  10 villamosmérnöki tudományok Ferromágneses anyagok geomatriai kialakításából eredő karakterisztika-érzékenységének
vizsgálata
12
ÚNKP-20-4-II-SZE-55 ÚNKP-20-4-II SZE ÁJDI VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok A genetikai adatok felhasználásának legújabb jogi kihívásai Magyarországon 12
ÚNKP-20-4-II-SZE-46 ÚNKP-20-4-II SZE WAMDI I. agrártudományok 3 élelmiszertudományok agrártudományok  Különböző fajta szőlőmagok és azok olajainak antioxidáns és polifenol tartalma, valamint a
visszamaradt szőlőmag extrakt sütőipari felhasználásának lehetőségei
12
ÚNKP-20-5-SZE-41 ÚNKP-20-5 SZE KGYK VII. társadalomtudományok 8 regionális tudományok A tér szerepe a lokális gazdasági folyamatokban 12
ÚNKP-20-5-SZE-12 ÚNKP-20-5 SZE KGYK VII. társadalomtudományok 8 regionális tudományok Regionális központok innovációs potenciálja Közép- és Délkelet-Európában 12Tartaléklista:

Pályázati azonosító Pályázati kód, típus Intézmény, kar/doktori iskola kódja Tudományterületi besorolás Tudományági besorolás Kutatási téma címe Ösztöndíjas időszak hossza (hónap)
ÚNKP-20-1-I-SZE-48 ÚNKP-20-1-I SZE AK II. bölcsészettudományok  6 neveléstudományok Szóeleji és szóvégi helyzetben kiejtett magyar mássalhangzók vizsgálata 3-14 éves, tipikus szociokulturális helyzetű és hátrányos helyzetű (HH) óvodások és iskolások körében: Egy magyar nyelvre kidolgozott fonológiai fejlődési modell felé 12
ÚNKP-20-1-I-SZE-6 ÚNKP-20-1-I SZE AK VII. társadalomtudományok 10 szociológiai tudományok Politikai érdeklődés, közösségi aktivitás Magyarországon az ifjúság körében 12
ÚNKP-20-1-I-SZE-28 ÚNKP-20-1-I SZE AK VII. társadalomtudományok 10 szociológiai tudományok Felsőoktatási hallgatók viszonya a különböző addikciókhoz 12
ÚNKP-20-1-I-SZE-52 ÚNKP-20-1-I SZE AK II. bölcsészettudományok  6 neveléstudományok Az iskolába lépéshez szükséges nyelvi fejlettség vizsgálata tipikusan és atipikusan fejlődő, valamint hátrányos helyzetű óvodáskorúak körében 5
ÚNKP-20-1-I-SZE-56 ÚNKP-20-1-I SZE GIVK IV. műszaki tudományok  10 villamosmérnöki tudományok Intelligens orvosi diagnózist segítő rendszerek fejlesztése 12
ÚNKP-20-2-I-SZE-21 ÚNKP-20-2-I SZE AK VII. társadalomtudományok 2 gazdálkodás- és szervezéstudományok A Z generáció motiválása és megtartása (egy magyar és egy multinacionális cég
magyarországi leányvállalata példája alapján)
12
ÚNKP-20-2-I-SZE-76 ÚNKP-20-2-I SZE DFK VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok A vis maior szerződési jogban való szerepe - különös tekintettel a járványügyi helyzet eseményeire 12
ÚNKP-20-2-I-SZE-67 ÚNKP-20-2-I SZE DFK VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok Mozgóképszínházakra vonatkozó jogalkotás a 20. század első évtizedeiben 12
ÚNKP-20-2-I-SZE-36 ÚNKP-20-2-I SZE DFK VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok Criminal compliance - A jogi személyek büntetőjogi megfelelése 12
ÚNKP-20-3-I-SZE-58 ÚNKP-20-3-I SZE WAMDI I. agrártudományok 3 élelmiszertudományok agrártudományok  Egyes tejefehérje komponensek - béta-kazein A1 és A2 genetikai variánsai, valamint laktoferrin - mennyiségi meghatározása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával 12
ÚNKP-20-3-I-SZE-27 ÚNKP-20-3-I SZE MMTDI  IV. műszaki tudományok  2 anyagtudományok és technológiák Különböző rácsszerkezetű karosszériaanyagok alakíthatóságának összehasonlítása DIC
technikával és 3D képalkotó eljárással követett szakítóvizsgálat segítségével
12
ÚNKP-20-3-I-SZE-20 ÚNKP-20-3-I SZE MMTDI  IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok Adaptív termékelhelyezési logika lehetőségeinek vizsgálata 12
ÚNKP-20-3-I-SZE-40 ÚNKP-20-3-I SZE ÁJDI VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok A multilaterális nemzetközi szerződésekben részes felek érdekeinek érvényesítése 12
ÚNKP-20-3-I-SZE-43 ÚNKP-20-3-I SZE ÁJDI VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok Szankciók a fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben a dualizmus éveiben, különös tekintettel a
javító nevelésre
12
ÚNKP-20-3-II-SZE-16 ÚNKP-20-3-II SZE WAMDI I. agrártudományok 3 élelmiszertudományok agrártudományok  Extrahált levendula hulladék komposztálhatóságának vizsgálata lebontást segítő
mikrobiológiai készítmény alkalmazása mellett
12
ÚNKP-20-3-II-SZE-85 ÚNKP-20-3-II SZE RGDI VII. társadalomtudományok 8 regionális tudományok A sportolói humán tőke vizsgálata a társadalmi térben a regionális tehetségmegtartó erő és
versenyképesség elemeként
5
ÚNKP-20-3-II-SZE-77 ÚNKP-20-3-II SZE MMTDI  IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok Kundt-csöves-, valamint porozitás- és sűrűségmérés fejlesztése járműakusztikai szimulációs metódusok megbízhatóságának javítása céljából 12
ÚNKP-20-3-II-SZE-26 ÚNKP-20-3-II SZE MMTDI  IV. műszaki tudományok  5 építőmérnöki tudományok Szemalak hatása a vasúti zúzott ágyazati kőanyagok degradációjára 12
ÚNKP-20-3-II-SZE-35 ÚNKP-20-3-II SZE ÁJDI VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok A központi banki digitális valuták a pénzügyi jog tükrében 7
ÚNKP-20-3-II-SZE-86 ÚNKP-20-3-II SZE RGDI VII. társadalomtudományok 8 regionális tudományok Duális képzés kapcsolata a regionális munkaerőpiaccal. 12
ÚNKP-20-3-II-SZE-33 ÚNKP-20-3-II SZE WAMDI I. agrártudományok 5 növénytermesztési és kertészeti tudományok Talajok CO2 kibocsátásának mérése a mezőföldi löszös síkságon 12
ÚNKP-20-4-I-SZE-60 ÚNKP-20-4-I SZE ÁJDI VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok Leibniz és a casus perplexus - A jogalkalmazásra vonatkozó saját tipológiám nézőpontjából 12
ÚNKP-20-4-II-SZE-65 ÚNKP-20-4-II SZE MUK V. művészetek  8 zeneművészet Bach Francia szvitjei - gordonkán 12
ÚNKP-20-4-II-SZE-3 ÚNKP-20-4-II SZE MMTDI  IV. műszaki tudományok  5 építőmérnöki tudományok Ragasztott-szigetelt sínillesztések véges elemes modellezése 12
ÚNKP-20-4-II-SZE-1 ÚNKP-20-4-II SZE RGDI VII. társadalomtudományok 8 regionális tudományok A regionális központok és vonzáskörzeteik oktatási és intézményi funkciója 12
ÚNKP-20-4-II-SZE-44 ÚNKP-20-4-II SZE MMTDI  IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok A hazai „B” kategóriás gépjárművezető-képzés gyakorlati oktatásának felülvizsgálata 12Támogatásra nem javasolt:

Pályázati azonosító Pályázati kód, típus Intézmény, kar/doktori iskola kódja Tudományterületi besorolás Tudományági besorolás Kutatási téma címe Ösztöndíjas időszak hossza (hónap)
ÚNKP-20-1-I-SZE-51 ÚNKP-20-1-I SZE AK II. bölcsészettudományok  6 neveléstudományok Az iskolába lépéshez szükséges kognitív képességek szintjének felmérése tipikusan fejlődő, atipikusan fejlődő és hátrányos helyzetű óvodáskorú gyermekek körében 5
ÚNKP-20-1-I-SZE-45 ÚNKP-20-1-I SZE AK II. bölcsészettudományok  6 neveléstudományok Az iskolába lépés előtt álló, óvodás korú gyermekek nyelvi fejlettségének vizsgálata-az iskolai alulteljesítés lehetséges okainak feltárása. 12
ÚNKP-20-2-II-SZE-31 ÚNKP-20-2-II SZE AHJK IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok Egyedi gyártástechnológiák kutatása és szimulációs analízisek korszerű villanymotorok
részegységeinek előállításához.
12
ÚNKP-20-2-I-SZE-57 ÚNKP-20-2-I SZE DFK VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok Brexit hatása egy magyarországi nagyvállalat életére 5
ÚNKP-20-3-I-SZE-59 ÚNKP-20-3-I SZE ÁJDI VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok Az ENSZ Alapokmány egyes rendelkezéseinek relevanciája a kibertámadások megítélésében 12
ÚNKP-20-3-I-SZE-5 ÚNKP-20-3-I SZE MMTDI  IV. műszaki tudományok  5 építőmérnöki tudományok Fa-beton hídmodell hosszú időtávú vizsgálatai 12
ÚNKP-20-3-I-SZE-9 ÚNKP-20-3-I SZE MMTDI  IV. műszaki tudományok  5 építőmérnöki tudományok Közúti vasúti pályák geometriai romlásának elemzése 12
ÚNKP-20-3-I-SZE-30 ÚNKP-20-3-I SZE MMTDI  IV. műszaki tudományok  6 gépészeti tudományok Modellredukciós technika alkalmazása érintkezési feladatok megoldására 12
ÚNKP-20-3-I-SZE-19 ÚNKP-20-3-I SZE WAMDI I. agrártudományok 2 állattenyésztési tudományok A HOLSTEIN-FRÍZ TEHENEK HASZNOS ÉLETTARTAMÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐINEK
VIZSGÁLATA ÉS A KORAI KIESÉSEK VISSZASZORÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI
12
ÚNKP-20-3-I-SZE-72 ÚNKP-20-3-I SZE RGDI VII. társadalomtudományok 2 gazdálkodás- és szervezéstudományok Flow-élmény a gyárban 5
ÚNKP-20-3-I-SZE-34 ÚNKP-20-3-I SZE MMTDI  IV. műszaki tudományok  7 informatikai tudományok Nemlineáris dinamikus rendszerek modellezése a lineáris mátrix egyenlőtlenség
megközelítésben
12
ÚNKP-20-3-II-SZE-66 ÚNKP-20-3-II SZE ÁJDI VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok A Törvényalkotási bizottság 12
ÚNKP-20-3-II-SZE-2 ÚNKP-20-3-II SZE RGDI VII. társadalomtudományok 8 regionális tudományok A kreatív ipar a magyar nagyvárosokban 5
ÚNKP-20-3-II-SZE-71 ÚNKP-20-3-II SZE MMTDI  IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok Frekvenciafüggő anyagparaméterek alkalmazása akusztikai végeselem-szimulációk
pontosságának javítására
12
ÚNKP-20-3-II-SZE-23 ÚNKP-20-3-II SZE RGDI VII. társadalomtudományok 8 regionális tudományok Kelet-Közép-Európai régió nagyvárosai idegenforgalmi potenciáljának felmérése digitális szempontból 12
ÚNKP-20-3-II-SZE-64 ÚNKP-20-3-II SZE MMTDI  IV. műszaki tudományok  5 építőmérnöki tudományok Közúti csomópontok láthatóságát értékelő rendszer kidolgozása 12
ÚNKP-20-3-II-SZE-70 ÚNKP-20-3-II SZE MMTDI  IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok Járműiparban, jövőben alkalmazásra kerülő ultra alacsony viszkozitású kenőanyagok hatásvizsgálata extrém magas fordulatszám mellett működő, hidrodinamikus csapágyazással szerelt rotorok tribológiai rendszerére vonatkozóan 12
ÚNKP-20-3-II-SZE-25 ÚNKP-20-3-II SZE MMTDI  IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok Végeselem akusztikai szimuláció kiterjesztése a magasfrekvencia-tartományra 12
ÚNKP-20-3-II-SZE-24 ÚNKP-20-3-II SZE MMTDI  IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok Iparban használatos kötéstípusok paramétereinek a vizsgálata a Statisztikai Energia Analízis
szimulációhoz
12
ÚNKP-20-4-II-SZE-47 ÚNKP-20-4-II SZE DFK VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok A helyi önkormányzatok állami felügyelete különös tekintettel a törvényességi felügyeletre 12
ÚNKP-20-4-II-SZE-8 ÚNKP-20-4-II SZE ÉÉKK  IV. műszaki tudományok  9 közlekedés- és járműtudományok A magyar nagyvárosok integrált közlekedési rendszereinek vizsgálata 12
ÚNKP-20-4-II-SZE-83 ÚNKP-20-4-II SZE AK VII. társadalomtudományok gazdálkodás- és szervezéstudományok Változó körülmények, újraértelmezett közelség-dimenziók és szervezetközi kapcsolódások
elméletben és gyakorlatban
12
ÚNKP-20-4-II-SZE-82 ÚNKP-20-4-II SZE AHJK IV. műszaki tudományok  2 anyagtudományok és technológiák Jármű karosszéria lemezek alakíthatóságának új, komplex vizsgálati módszere 12
ÚNKP-20-4-II-SZE-32 ÚNKP-20-4-II SZE AHJK IV. műszaki tudományok  2 anyagtudományok és technológiák Újszerű nanorészecskék és mezőgazdasági melléktermékek alkalmazása biológiai úton lebontható polimer kompozitok fejlesztéséhez 12
ÚNKP-20-4-II-SZE-54 ÚNKP-20-4-II SZE ESK VII. társadalomtudományok 4 közgazdaságtudományok Közgazdasági értékelési módszerek alkalmazása társadalmi szempontú vizsgálatoknál 12