Beszámoló rendezvényről - Mobil ENSZ-Akadémia

Az ENSZ Academic Impact programjának társult intézménye, a győri Széchenyi István Egyetem 2011. február 23-án a Magyar ENSZ Társasággal (MENSZT) közös szervezésben - kettős céllal - rendezett Mobil ENSZ-Akadémiát.

Egyrészt a Magyar ENSZ Társaságot - a világszervezet céljaival és tevékenységével kapcsolatos információ-disszeminációs tevékenységében - kívántuk támogatni, másrészt pedig az ENSZ Academic Impact (UNAI) programjához való csatlakozásunkat, az abban való részvétel lehetőségét szándékoztuk a társegyetemek vezetői és a téma iránt érdeklődők számára nyilvánosságra hozni.

Az ENSZ-Akadémia a MENSZT háromévenként ismétlődő előadássorozata. Az idei esztendőben a törekvés a mobilitás formájában valósul meg, a Budapesti Corvinus Egyetemen tartott nyitókonferencia után - tematizált programtervek alapján - a nem fővárosi egyetemeknek is lehetőségük van vendégül látni a rendezvényt.

A Széchenyi István Egyetem a tudásalapú társadalom gondolatköréhez kapcsolódó előadásokkal és szakértőkkel készült, a rektori köszöntőt követően Mark Levin úr, az ENSZ Munkaügyi Szervezete Közép és Kelet-Európai Szubregionális Hivatalának igazgatója beszélt a magasan képzet munkavállalók szerepéről a globális tudástársadalomban. Vendégünk volt az ENSZ Információs Központjából, Bécsből Dr. Irene Hoeglinger-Neiva, aki „az ENSZ tájékoztatási tevékenysége és a globális tudásalapú társadalom – lehetőségek és kihívások” címmel tartott előadást, valamint jelenlétével tisztelte meg az eseményt a Magyar ENSZ Társaság számos elnökségi tagja, hazai egyetemek vezetői és a régió felsőoktatási intézményeinek hallgatói is.