Bűnügyi Tudományok Tanszék

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

Bűnügyi Tudományok Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Kovács Gábor

Beosztás:

Egyetemi docens

Elérhetőség:

Telefon: (96)/503-477

E-mail: gkovacs@sze.hu

Honlap: http://btt.sze.hu

Kutatási profil:

-          Egészségügyi büntetőjog

-          Bioetika, igazságügyi orvostan

-          Nemzetközi bűncselekmények joga

-          Nemzetközi bűnügyi együttműködés

Alkalmazott módszerek / Speciális eszközök:

-          Szakértői tevékenység a megjelölt területeken (igazságügyi szakértés, lektori, szakmai bírálati tevékenység, közreműködés jogalkotási tevékenység előkészítésében)

-          Jegyzetírás: nemzetközi büntetőjog, büntető eljárásjog, büntetőjog, kriminológia

Referenciák:

 

Kutatási pályázatok:

1. Díjnyertes OTKA kutatási pályázat az egészségügyi büntetőjog témakörében

Jelleg: OTKA

Cél: Közreműködni az IRM kodifikációs munkájában az új Btk. Személy elleni bűncselekményeket érintő része tekintetében

Tanszék által végzett feladatok: Cikkek, monográfia, tanulmányok, egyéb publikációk készítése

2. OTKA kutatási pályázat (F46456) a Bioetika, igazságügyi orvostan témakörében

Jelleg: OTKA

Cél: Közreműködés az IRM kodifikációs munkájában az új Btk. Személy elleni bűncselekményeket érintő része tekintetében

Tanszék által végzett feladatok: Cikkek, monográfia, tanulmányok, egyéb publikációk készítése

3. OTKA kutatási pályázat nemzetközi bűncselekmények témakörében

Jelleg: OTKA

Cél: Közreműködés a nemzetközi büntetőjogi enciklopédia elkészítésében

Tanszék által végzett feladatok: Cikkek, monográfia, tanulmányok, egyéb publikációk készítése

4. OTKA kutatási pályázat a nemzetközi bűnügyi együttműködés témakörében

Jelleg: OTKA

Cél: Közreműködés a nemzetközi bűnügyi jogsegély hazai joganyaga kommentárjának elkészítésében, valamint a releváns normák alkotmányossági vizsgálatában

Tanszék által végzett feladatok: Cikkek, tanulmányok megjelentetése

Kulcsszavak:

egészségügyi büntetőjog, bioetika, igazságügyi orvostan, nemzetközi bűncselekmények joga, nemzetközi bűnügyi együttműködés