Tudásmenedzsment Központ

A Nyugat-dunántúli régió meghatározó egyeteme és a térség vállalkozásainak megbízható és sokéves tapasztalatokkal rendelkező együttműködési partnere a Széchenyi István Egyetem. Az intézmény folyamatosan bővíti tudásbázisait, laboratóriumi infrastruktúráját és kutatási kapacitásait, amelyet egyre nagyobb mértékben vesznek igénybe partnerei. A 2009. július 1-jén megalakult Tudásmenedzsment Központ az egyetem horizontális szolgáltató egysége, amelynek szakmai felügyeletét az általános- és tudományos rektorhelyettes látja el.

A TÁMOP 4.2.1.-08/1-2008-0005 számú projekt keretén belül a központ olyan szolgáltatásokat fejleszt ki, amelyek célja egyrészt az egyetemi kutatási erőforrásokra és kompetenciákra támaszkodó új kutatási, innovációs és technológia transzfer lehetőségek felkutatása, megragadása és megvalósításának támogatása, másrészt az egyetemi tudásmenedzsment folyamatok és információs rendszerek fejlesztésén, valamint aktív gazdasági és intézményi partnerkezelésen keresztül az egyetem regionális tudáscentrummá válásának elősegítése.

A Tudásmenedzsment Központ működésének fontosabb alapelvei a következők:

 • Ügyfélközpontúság és transzparencia: a központ működése folyamatszemléletű, a szolgáltatásokat egységes módon nyújtja, és transzparens módon folyamatosan tájékoztatást ad belső és külső ügyfeleknek.
 • Piac-orientáltság: szolgáltatásai szorosan igazodnak a piaci és a belső igényekhez, ennek érdekében rendszeresítetten felméri a szolgáltatásaival kapcsolatos belső és külső, piaci igényeket, és szolgáltatásainak fejlesztéseit is erre alapozza.
 • Proaktivitás: a központ aktív szerepet vállal a gazdasági, tudományos kapcsolatok fejlesztésében, nem passzívan várja a megkereséseket, hanem azok elébe megy. Aktívan keresi, kutatja az új technológia transzfer és innovációs lehetőségeket teremtő együttműködéseket, elébe megy a piaci igényeknek.


A Tudásmenedzsment Központ feladatai:

 • Felméri, adatbázisba rendezi és közzé teszi az egyetemi tanszékek és munkatársak kompetenciáit, tudományos tevékenységét;
 • Adatszolgáltatást nyújt és elemzéseket végez az egyetem tudományos tevékenységéről;
 • Felméri a gazdasági szereplők innovációs szükségletét, az egyetemi szolgáltatások iránti igényeit;
 • Kutatási- és innovációs projekteket generál, partnerkapcsolatokat épít;
 • Felkutatja az egyetemen keletkező szellemi termékeket, abból szellemi termék portfoliót alakít ki és menedzsel;
 • Támogatja a technológia-transzfert és spin-off vállalkozások létrehozását;
 • Koordinálja az egyetem tudományos rendezvényeinek szervezését, többek között a 2010. évtől elindult „Tudomány Győrben Mindenkinek" rendezvénysorozatot, elérhetővé teszi az előadásokról készült felvételeket;
 • Tréningeket, tanfolyamokat szervez tudományos projektek generálása, hatékony menedzselése és adminisztrációja érdekében az innovációs menedzsmenthez kötődő témakörökben;
 • Nemzetközi és hazai kitekintést is magában foglaló iparági elemzéseket készít, újdonság- és piackutatást végez;
 • Együttműködik a régió innovációs szereplőivel, hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel, azokkal partnerkapcsolatokat alakít ki.


Elérhetőségünk:

Széchenyi István Egyetem
Tudásmenedzsment Központ
Dr. Dőry Tibor igazgató
E-mail: doryti@sze.hu
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. Inno-Share épület IS101.
Telefon: 96/613-708
Honlap: http://tud.sze.hu illetve http://tamop421.sze.hu; http://tamop423.sze.hu

Vissza