A Széchenyi István Egyetemen működő TMDT tagjai

Az intézményi TMDK munkával kapcsolatos szervezési feladatokat az egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács (továbbiakban TMDT) látja el. Az intézményi TMDT működési rendjét és tevékenységeit a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

 

 Dr. Konczosné Dr. Szombathelyi Márta
 egyetemi docens, a TMDT elnöke

 Szabados Eszter
 TMDT titkára

Kar/Szakok

TMDT szak-koordinátor

MTK

Környezetmérnöki
Közlekedésmérnöki
Logisztika

Buruzs Adrienn
egyetemi tanársegéd

MTK

Építőmérnöki
Építészmérnöki

Dr. Géczy Nóra

egyetemi docens

KGYK

Gombos Szandra
egyetemi tanársegéd

MTK

Villamosmérnöki
Mérnök informatikus
Gazdaságinformatikus

Dr. Kallós Gábor
egyetemi docens

Dr. Nagy Szilvia
dékánhelyettes, egyetemi docens

MTK

Gépészmérnöki
Mechatronikai mérnöki
Műszaki menedzser
Műszaki szakoktató

Dr. Dogossy Gábor
egyetemi docens
PLESZI Dr. Kőrösiné Szigethy Zsuzsanna
egyetemi tanársegéd
VTZMI

Dr. Ruppert István
 egyetemi tanár

Dr. Fodorné Kerékgyártó Csilla
főiskolai docens

DFÁJK

Dr. Németh Imre
dékánhelyettes, egyetemi docens

Dr. Pongrácz Alex
PhD hallgató
EHÖK Tóth Barbara
tanulmányi és tehetséggondozási megbízott