Nyugdíjas Egyetem előadásai

A 2010. február 10-én indult Nyugdíjas Egyetem rendezvénysorozat korábbi előadóiról és az előadások témáiról itt olvashatnak.

A rendezvény sorozat megnyitója ITT megtekinthető. (Alacsonyabb minőség: 700K)

 

1. előadás - Az Univerzum keletkezése: mit tudunk és mit nem?
2. előadás - A Föld bolygónk jövője avagy a klímánk változása tőlünk függ
3. előadás - Időskori belgyógyászati betegségek
4. előadás - Művészet és lélek
5. előadás - Digitális forradalom – a zenélő kvarcóráktól a zsebben hordott mobil irodáig

6. előadás - A lelki egészség megőrzésének esélyei idős korban
7. előadás - „Jogos” kérdések - Polgári jogi ismeretek időseknek

8. előadás - Magyarok a Kárpát-medencében és a nagyvilágban
9. előadás - A gödöllői királyi kastély egykori lakói


1. előadás: 2010. február 10.

Az előadó:

ImageHorváth András
fizikus, csillagász, fizika tanár

A Széchenyi István Egyetem (Győr) docense, a Fizika és Kémia Tanszék vezetője. Fő kutatási területe az áramlástani problémák számítógépes szimulációja műszaki és asztrofizikai problémák esetében. A tudomány népszerűsítésének elkötelezett híve, aki az elmúlt évek „Kutatók Éjszakája” és „Gyerekegyetem” rendezvényein több sikeres előadást tartott.


Az előadás: Az Univerzum keletkezése: mit tudunk és mit nem?

ImageSzinte mindenkit érdekel, hogyan keletkezett a világ. Az előadás arról szól, mit mondhat erről a kérdésről a tudomány. Néhány vélemény szerint mindent tudunk a Világmindenség keletkezéséről, mások szerint viszont a tudomány teljesen alkalmatlan a távoli múlt eseményeinek felderítésére.

Az igazság e két véglet közt található. Ennek megismeréséhez szólni kell pl. arról, hogyan mérünk távolságot a galaxisok világában, miben segítenek az űrtávcsövek, milyen biztos és bizonytalan pontjai vannak az Univerzumról alkotott elméleteinknek.

Az elméleti érdekességek mellett az előadás esztétikai élményt is kíván nyújtani a modern űrtávcsövek felvételeiből való válogatással.

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető. (Alacsonyabb minőség: 700K)

[vissza az oldal tetejére]

 

2. előadás: 2010. február 24.

Az előadó:

ImageDr. Cseh Sándor
főiskolai tanár, meteorológus
A NYME Apáczai Csere János Kar főiskolai tanára, a Kar jelenlegi dékánja.

Egyetemi tanulmányait az ELTE Természet-tudományi Kar matematika-fizika–meteorológia szakán végezte. Kutatási területe a légkörfizika. Vizsgálatai a sztratoszférában a naptevékenység következményeként lejátszódó folyamatokra, illetve a naptevékenységnek a talaj közeli időjárásra gyakorolt hatásaira irányulnak.
Kiemelt fontosságúnak tartja a tudományos ismeretterjesztést, ennek érdekében a megyei Pannon TIT egyesület elnöke, több mint 15 éve az országos Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnökségi tagja. Több hazai és nemzetközi szakmai szervezetben tevékenykedik.

Az előadás: A Föld bolygónk jövője avagy a klímánk változása tőlünk függ

ImageAz előadásban hangsúlyozottan szerepelnek a Földnek, mint különleges bolygónak a sajátosságai. E kivételes adottságok abból a szempontból kerülnek kiemelésre, hogy segítenek magyarázatot adni arra, hogy az oxigénmentes környezetből közel 4,6 milliárd év alatt milyen folyamatok eredményeként alakult ki a jelenlegi klíma. Bemutatásra kerülnek a földtörténeti múlt klímaváltozásai, a folyamat utolsó stádiumában megjelenítve az embert, mint a földi környezet nagy szereppel bíró alakítóját. A jelenkor klímaváltozását előidéző üvegházhatást, mint fizikai tényt bemutatva, megismerkedhetünk az emberiségnek az ezt előidéző szerepével, de ugyanakkor, mint a létét károsító, a földi életre irányuló negatív hatásokkal is.

A károsodás mértéke még a napjainkban is befolyásolható, mérsékelhető, azaz a Föld bolygó jövője a kezünkben van. Az előadásban felvázolt éghajlati forgatókönyvek alapján a földi klímára, illetve a káros jelenségek mértékére hangzanak el előrejelzések.

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető. (Alacsonyabb minőség: 700K)

[vissza az oldal tetejére]

 

3. előadás: 2010. március 10.

Az előadó:

Imagedr. Fehér Rózsa
Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézetének igazgatóhelyettese
belgyógyász, gasztroenterológus szakorvos
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Krónikus Belgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa

Fő kutatási területe a terhességi májbetegségek korai diagnosztikája és kezelése. Évtizedek óta rendszeresen tart előadást országos orvosi konferenciákon, elsősorban a gasztroenterológia és életbiztosítási orvostan területén.

Az előadás: Időskori belgyógyászati betegségek

Az időskori belgyógyászati betegségek geriátriai alapú megközelítésén keresztül, elsősorban a legnagyobb morbiditású és mortalitású kardiovaszkuláris betegségekkel foglalkozik. Bemutatja a kardiovaszkuláris betegségcsoport rizikótényezőit, a halmazati népbetegségeket. Külön kiemeli a kardiovaszkuláris rizikó csökkentésére irányuló életmódi tanácsokat.

 

 

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető. (Alacsonyabb minőség: 700K)

[vissza az oldal tetejére]

 

4. előadás: 2010. március 24.

Az előadó:

Borbély Károly
festőművész, művészetterapeuta

A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karának docense. A Vizuális Nevelési Tanszék irányítója. Számos hazai és külföldi kiállításon szerepeltek grafikái és festményei 1980 óta. Munkásságát több elismerés, díj kíséri. A Pécsi Egyetemen szerzett művészetterapeuta oklevelet és a művészeti nevelés mellett az alkotást mint folyamatot és mint tárgyiasult darabját a léleknek, s annak terápiás vonatkozásait kutatja.


Az előadás: Művészet és lélek

Az előadás – szem előtt tartva az elvet, hogy - „ a kép nem beszél, hanem mutat”- a művészettörténet néhány ismerős, érdekes példáján keresztül arra keresi a válaszokat, hogy a műalkotásokban hogyan jelennek meg a lelki tartalmak, miképpen szublimálódnak bennük az alkotó élményei, érzései, életútjának eseményei. A művész egyéni stílusának elemeit milyen tudatos és tudattalan erők alakítják és a befogadás során hogyan alakul ez a kép tovább a nézőben, milyen a befogadás mechanizmusa.

 

 

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető. (Alacsonyabb minőség: 700K)

 

[vissza az oldal tetejére]

 

5. előadás - 2010. április 7.

Az előadó:

Varjasi Norbert
informatikus

A Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszékének tanársegéde. Szakterülete a szoftverfejlesztés és az objektumorientált programozás oktatása, beleértve a mobil eszközökre történő fejlesztéseket is. Doktorandusz hallgató, kutatási témaköre a nagy számításigényű párhuzamos algoritmusok vizsgálata és ezek ipari hasznosítása.

 

Az előadás: Digitális forradalom – a zenélő kvarcóráktól a zsebben hordott mobil irodáig

Az előadás az elmúlt fél évszázad technikai és tudományos újdonságaira koncentrál. Előtérbe helyezve azokat az eredményeket, amelyek a hétköznapi emberek életében is jelen vannak és észrevétlenül befolyásolják a mindennapjainkat. A hallgatóság megismerkedhet a legújabb fejlesztésekkel és megpróbálunk bepillantani a jövő lehetséges eszközeibe, illetve megvizsgáljuk azok előnyeit és hátrányait.

 

 

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető. (Alacsonyabb minőség: 700K)

 

[vissza az oldal tetejére]

 

6. előadás - 2010. április 21.

Az előadó:

Dr. Mayer László
pszichiáter

A NYME Apáczai Csere János Kar adjunktusa, felnőtt- és gyermekpszichiáter, családterapeuta. Kutatási területe a stresszteli életesemények és a depresszió kapcsolatának vizsgálata. A témával kapcsolatban közleményei jelentek meg nemzetközi és hazai folyóiratokban. Gyakorló pszichoterapeutaként az egyéni terápiák mellett párokkal, családokkal foglalkozik. Páciensei elsősorban hangulati problémák, szorongásos zavarok, kapcsolati krízisek miatt keresik fel.

Az előadás: A lelki egészség megőrzésének esélyei idős korban

Minden életciklus új problémák, nehézségek elé állít bennünket. Miként lehetséges az idős korból adódó kritikus élethelyzetek mellett a lelki egészség megőrzése? A stresszhelyzetek, krízisek változást hoznak az életünkben és az új élethelyzethez való alkalmazkodást igénylik. Az alkalmazkodás nem minden esetben sikeres, lelki zavarok, lelki betegségek alakulhatnak ki. Milyen módon lehetséges a lelki egészség helyreállítása?

 

 

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető. (Alacsonyabb minőség: 700K)

 

[vissza az oldal tetejére]

 

7. előadás - 2010. május 5.

Az előadó:

Szegedi András
jogász

A győri Széchenyi István Egyetem docense, ügyvéd. Az MTA Veszprémi Akadémia Bizottság Polgári és Gazdasági Jogi Munkabizottságának tagja, rendszeres előadó belföldi és külföldi tudományos konferenciákon. Angol, spanyol és német nyelven beszél. Kutatási területe elsősorban a társasági jog és a versenyjog, de a polgári jog „hagyományosabb” területeivel is foglalkozik.Az előadás: „Jogos” kérdések - Polgári jogi ismeretek időseknek

A polgári jog és a Polgári Törvénykönyv kétségtelenül átszövi, sőt, meghatározza a mindennapjainkat, legyünk fiatalok vagy idősek. Ez akkor is így van, ha ennek nem mindig vagyunk tudatában. Az Országgyűlés elfogadta az új Ptk-t, melynek hatályba lépése az egyik legaktuálisabb kérdés a mai jogi (és nem csak jogi) közéletben. Mi indokolta az új törvény megalkotását? Milyen változásokat hoz az életünkben az olyan alapvető kérdéseket illetően, mint az öröklési jog, vagy éppen az ingatlanok haszonélvezete? Az előadás ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ és törekszik segítséget nyújtani abban, hogy e „jogos kérdésekben” eligazodhassunk a jogszabályok változásai mellett is.

 

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető. (Alacsonyabb minőség: 700K)

 

[vissza az oldal tetejére]

 

8. előadés: 2010. május 19.

Az előadó:

Pongrácz Attila

Győri születésű történész, a NYME Apáczai Csere János Kar adjunktusa. A középiskolát a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban végezte, majd 1993-tól Szegeden folytatta a tanulmányait. A határon túli magyarsággal a közel két évig tartó brazíliai tanulmány- és kutatóutjai alkalmával, 2001-2007 között a rév-komáromi (Szlovákia) magyar nyelvű tanítóképzésben való oktatói részvételével, valamint az Apáczai Karon a tanító és művelődésszervező szakos hallgatóknak tartott magyarságtudományi kurzusok révén került közvetlen kapcsolatba. 2009-ben szerzett PhD fokozatot történettudományból. Doktori dolgozatát a sao paulo-i magyarok 1945-1990 közötti történetéből írta. Az NymE Apáczai Karán a Humánerőforrás-fejlesztési tanszék munkatársaként jelenleg elsősorban civilizációs, európai uniós és pályaorientációs tanácsadási területekkel kapcsolatos kurzusokat tart. Részt vesz az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Magyarságkutatási Munkabizottságának a munkájában is. Eddigi publikációi magyar, portugál és spanyol nyelven, hazai és nemzetközi konferenciakötetekben jelentek meg.

Az előadás: Magyarok a Kárpát-medencében és a nagyvilágban

Az előadás első része vázlatosan összefoglalja a határon túli magyar közösségek (Burgenland, Felvidék, Kárpátalja, Partium-Erdély-Csángóföld, Vajdaság, Muravidék, nyugati magyarok) történetének az elmúlt közel egy évszázadát (az egyes közösségek kialakulása, létszáma, főbb intézményeik). A második rész a Brazíliába, azon belül is a Sao Paulo-ba került magyarok történetének az elmúlt 8-9 évtizedéről, azon belül is néhány győri származású személy brazíliai, valamint az ottani magyarságért végzett tevékenységéről szól.

 

 

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető. (Alacsonyabb minőség: 700K)

 

[vissza az oldal tetejére]

 

9. előadás: 2010. június 2.

Az előadó:

Dr. Révész T. Mihály
Alkotmánytörténész

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető docense, az állam-és jogtudományok kandidátusa, az MTA Jogtörténeti, illetve Egyetemtörténeti Bizottságának tagja, több monográfia, s száznál több publikáció szerzője, korábbi állami vezetői feladata után jelenleg a gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatója.

Az előadás: A gödöllői királyi kastély egykori lakói

Az előadás izgalmas és eredeti dokumentumok, valamint képanyag segítségével  - három tételben – mutatja be Európa második legnagyobb barokk kastélya négy legendás-misztikus lakójának magyarországi tevékenységét, s gödöllői mindennapjait.

Elsőként a XVIII. század tán legnagyobb karrieristájának, a hétszilvafásnál is szegényebb, majdani kamarai elnöknek, I. Grassalkovich Antalnak életútját, templom-és kultúra építő munkásságát láttatja, majd szól a nemzet patrónájának, Erzsébet királynénak és a magyarok irányában megenyhült Ferenc Józsefnek gödöllői tartózkodásáról, s utoljára bemutatja Magyarország utolsó kormányzójának, Horthy Miklósnak a nyári királyi rezindenciához való kötödését.

 

Az előadás PPT anyaga INNEN letölthető.
Az előadás VIDEO anyaga ITT megtekinthető. (Alacsonyabb minőség: 700K)

 

[vissza az oldal tetejére]