Év Kutatónője díj 2014

Az „Év kutatónője' díj második alkalommal került meghirdetésre az idei évben, ami egyetemünk olyan aktív és eredményes hölgy oktatóinak és kutatóinak a fokozott erkölcsi elismerését célozza, akik kiemelkedő és mások számára is példamutató tudományos eredményeket értek el és növelték az egyetemünk presztízsét mind hazai, mind nemzetközi szinten.
2014 októberében egyetemünk vezetőihez és tanszékvezetőihez juttattuk el azt a felterjesztési felhívást, amivel „Az Év Kutatónője Díj" legalkalmasabb munkatársaink azonosítását kértük tőlük.

A felterjesztési felhívásra 3 pályázat érkezett be a megadott határidőig.
Az egyetem rektorának, Földesi Péter professzornak és az Egyetemi Doktori Tanács elnökének, Kóczy T. László professzornak a javaslatára 2014 évben „Az Év Kutatónője Díjat" Dr. Nárai Márta kapja.
Dr Nárai Márta a Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Szociális Tanulmányok Tanszékének egyetemi docense. Nárai Márta kimagasló színvonalú oktatási tevékenysége mellett jelentős kutatási tevékenységet folytat, konferenciákon való részvétele és publikációs tevékenysége vezető oktatóhoz méltó. Eddig 45 tudományos közleménye jelent meg, ebből két önálló kötet és négy szerkesztett monográfia. Tudományos idézettsége magas, 90 független hivatkozással, Hirsch indexe 6.
Nárai Márta meghatározó szerepet tölt be szakdolgozati konzulensként és TMDK témavezetőként is. Oktatói pályafutása alatt több, mint 50 hallgató végzett segítségével.
„Az Év Kutatónője, 2014"díjat Széchenyi István Egyetem Rektora, Prof. Dr. Földesi Péter  hogy adta át Nárai Mártának a Maghyar Tudomány Napja alkalmából. Gratulálunk Nárai Mártának, akinek további eredményes kutatási, tehetséggongozási és tudománynépszerűsítő tevékenységet kívánunk és reméljük, hogy példája másokat is aktív kutatási tevékenységre sarkall.