Fokozatot szereztek a Széchenyi István Egyetemen

Név

Fokozat-szerzés éve

Tudományág

Témavezető

Disszertáció címe

Milassin László

2006

állam és jogtudományok

Dr. Lenkovics Barnabás egyetemi tanár

Az információs társadalom és az EU szerzői joga

Benjáminné Dr. Szigeti Magdolna

2007

állam és jogtudományok

Dr. Kukorelli István egyetemi tanár

Németország második világháború utáni államépítése, alkotmányjogi helyzete és az újraegyesítés

Kovács Gábor

2007

állam és jogtudományok

Dr. Gellér Balázs egyetemi docens

A biológia és az orvostudomány hatása a büntetőjogra

Borbély Katalin

2008

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Farkas Szilveszter egyetemi docens

Hosszúra nyúlt átmenet

Ercsey Ida

2008

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Józsa László egyetemi tanár

A szolgáltatásgarancia és a fogyasztói értékelés kapcsolata a közüzemi szektorban

Kovács Gábor

2008

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Lados Mihály egyetemi docens

Önkormányzati kötvények: a helyi önkormányzatok tőkepiaci finanszírozása

Smuk Péter

2008

állam és jogtudományok

Dr. Kukorelli István egyetemi tanár

Ellenzéki jogok a parlamenti jogban

Takács László

2008

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Józsa László egyetemi tanár

Komplex építési projektek folyamata és szervezése

Björn Freiberg

2009

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Bakonyi István egyetemi tanár

A Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) hatása tagországainak gazdaságpolitikájára (magyar és német nyelven)

Czeglédi Csilla

2009

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Józsa László egyetemi tanár

A női vezetői szerep sajátosságai Magyarországon

Erdős Ferenc

2009

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Raffai Mária

főiskolai tanár

A kis- és közepes vállalkozások informatikai beruházásai és azok megtérülési lehetőségei Magyarországon

Filep Bálint

2009

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár

Magyarországi nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói

Galántainé Máté Zsuzsanna

2009

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásában

Gulyásné Csekő Katalin

2009

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Király Júlia

kandidátus, e. tanár

A standby letter of credit

Hegyi Fatime Barbara

2009

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár

Marketingorientált városfejlesztési elméleti modell

Horváth Alice

2009

közlekedéstudományok

Prof. Dr. Bakó András

Éles valószínűségi korlátok műszaki és aktuáriusi alkalmazásokkal

Lapsánszky András

2009

állam és jogtudományok

Dr. Patyi András

A távközlés nyilvános piaci közszolgáltatási rendszerének fejlődése és szerkezeti reformja

Lőrinczné Bencze Edit

2009

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Hardi Tamás

egyetemi docens

Az európai uniós bővítések elmélete és gyakorlata a horvát csatlakozás tükrében

Pánczél Zoltán

2009

közlekedéstudományok

Dr. Földesi Péter

A csomagolás rendszerszemléletű értelmezése a logisztikában, és új – reológiai – tervezési módszer kidolgozása a viszkoelasztikus csomagolóanyagokra

Pintér Edit

2009

állam és jogtudományok

Prof. Dr. Kilényi Géza

Standard jogi modell a határon átnyúló regionális együttműködésekre

Puster János

2009

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Józsa László

egyetemi tanár

Az élelmiszer-kiskereskedelem mikró és kisvállalkozásainak sikertényezői

Smahó Melinda

2009

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár

A tudás és a regionális fejlődés összefüggései

Takács Dávid

2009

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Solt Katalin

egyetemi docens

A „boldogság közgazdaságtana”

Tárkányi Eszter

2009

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Józsa László

egyetemi tanár

A referenciacsoportok szerepe a fogyasztói magatartásban

Hegyi Barbara

2010

regionális tudományok

Dr. Józsa László CSc., egyetemi tanár

Nagyvárosok által közvetített imázs vizsgálata a nemzetközi versenyben

Dr. Hofer Mária

2010

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. habil. Varsányi Judit CSc., főiskolai tanár

Bioélelmiszerek fogyasztásának tendenciája Magyarországon

Juhász Tímea

2010

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. habil Bencsik Andrea, egyetemi docens

Családbarát munkahelyek, családbarát szervezetek

Keller Veronika

2010

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Józsa László CSc., egyetemi tanár

Az értékesítésösztönzés mint stratégia és taktika a kiskereskedelemben

Kovács András

2010

regionális tudományok

Dr. Nemes Nagy József DSc, egyetemi tanár

Kereskedelem határok nélkül A határ menti kereskedelem fejlődési sajátosságai a szlovák-magyar határtérség nyugati felében

Limpók Valéria

2010

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. habil Solt Katalin egyetemi docens

A működőtőke és az adópolitika kapcsolata, különös tekintettel

Magyarországra és Ausztriára

Némethné Gál Andrea

2010

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Losoncz Miklós DSc, egyetemi tanár

A kis- és középvállalatok versenyképessége

Reisinger Adrienn

2010

regionális tudományok

Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában – különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Speiserné Bognár Krisztina

2010

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. habil Bencsik Andrea, egyetemi docens

Az egyének tudásátadási sajátosságai különböző korcsoportok és csoportműködés esetén

Ambrusné Somogyi Kornélia

2010

közlekedéstudományok

Dr. Bakó András, Dr. Gáspár Csaba

Útburkolat-gazdálkodás változó feltételek melletti optimalizációs modelljei

Németh Péter

2010

közlekedéstudományok

Dr. Földesi Péter, Dr. Edelmayer András

Ellátási láncok hatékony irányítása multi-kritériumos teljesítményméréssel

Vincze Ibolya

2010

állam- és jogtudományok

Dr. Szigeti Péter, DSc., egyetemi tanár

Átalakulási folyamatok és intézményi változások Közép-Kelet-Európában – különös tekintettel Magyarországra

Weinerné dr. Friedery Réka

2010

állam- és jogtudományok

Dr. Lamm Vanda, MTA lev. tagja

Az európai ombudsman az Európai Unió intézményi világában

Lovassy Rita Éva

2010

informatikai tudományok

Dr. Kóczy T. László, egyetemi tanár

Multilayer Perceptrons Based on Fuzzy Flip-Flops

Süle Edit

2011

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Józsa László CSc, Dr. Szegedi Zoltán PhD

Az idő szerepe és jelentősége az ellátási láncban

Böröcz Péter János

2011

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Földesi Péter CSc

Az egyutas és többutas csomagolás a logisztikában

Dr. Nagy Gyula

2011

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Losoncz Miklós DSc

A globalizáció és a pénzügyi válság összetevői és következményei

Weiner Csaba

2011

regionális tudományok

Dr. Simai Mihály akadémikus

Az orosz gázipar helyzete a világgazdaságban és hatása a nemzetközi együttműködésre

Dr. Molnár Csilla

2011

regionális tudományok

Dr. Michalkó Gábor DSc, Dr. Dávid Lóránt PhD

Az egészségturisztikai fejlesztések hatásai, különös tekintettel Kelet-Magyarországra.

Miklósné Zakar Andrea

2011

regionális tudományok

Dr. Grúber Károly PhD

Interetnikus értelmiségi diskurzusok az erdélyi autonómiáról

Lőre Vendel

2011

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Bencsik Andrea CSc

A tudástőke szerepe a vállalati stratégiában

Grotte Judit Katalin

2011

regionális tudományok

Dr. Deli-Gray Zsuzsa PhD

Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során

Dr. Polyák Zoltánné

2011

gazdálkodás- és szervezéssudományok

Dr. Bencsik Andrea CSc

Tudásmenedzsment és szervezeti tanulás, mint a kis- és középvállalatok sikerfaktora

Németh Ildikó

2011

gazdálkodás- és szervezéssudományok

Dr. Veres Zoltán CSc

A fogyasztói magatartás tényezői egyes hosszú távú, befektetés típusú szolgáltatásvásárlási döntésekben

Sasné Grósz Annamária

2011

gazdálkodás- és szervezéssudományok

Dr. Józsa László CSc

Az etnikai marketing lehetőségei a magyarországi német nemzeti kisebbség körében

Zsellér Orsolya Veronika

2011

gazdálkodás- és szervezéssudományok

Dr. Józsa László CSc

Az életciklus költségelemzés (LCC) alkalmazása az innováció tervezésében

Tóth-Bordásné Marosi Ildikó

2011

gazdálkodás- és szervezéssudományok

Dr. Bencsik Andrea CSc

Felsőoktatási tudásmenedzsment, külső és belső együttműködési sajátosságok

Tilinger Attila

2011

regionális tudományok

Dr. Grosz András PhD

A regionális innovációs rendszerek fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel az észak-dunántúli térségre

Kovács Balázs János

2011

regionális tudományok

Dr. Rechnitzer János DSc

Állami kockázati tőke a magyar kkv-finanszírozásában

Dr. Gárdos-Orosz Fruzsina

2011

állam- és jogtudományok

Dr. Kukorelli István DSc

Az emberi jogok alkalmazásának lehetőségei a rendes bíróságokon, különös tekintettel a magánjogi jogvitákra.

Dr. Czigler Dezső Tamás

2011

állam- és jogtudományok

Dr. Vörös Imre MTA levelező tagja

Az európai nemzetközi (kollíziós) magánjog és családi jog főbb kérdései

Dr. Váczi Péter

2011

állam- és jogtudományok

Dr. Patyi András PhD

A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői

Dr. Bartkó Róbert

2011

állam- és jogtudományok

Dr. Kovács Gábor PhD, Dr. Lévay Miklós CSc

A terrorizmus elleni küzdelem büntetőjogi frontjának összefüggései a XXI. Században

Borsos Attila

2011

Építőmérnöki tudományok

Dr. Koren Csaba CSc

Közúti infrastrukturális beavatkozások biztonsági hatásának modellezése és optimálása

Kovács Katalin

2011

Informatika tudományok

Dr. Jávor András Professor Emeritus

Új módszerek jelzőlámpás csomópontok forgalmának leírására és elemzésére


Honosított PhD fokozatok

Név

Honosítás éve

Tudományág

Dr. Gardó Sándor

2006

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Grúber Károly

2006

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Csík Árpád

2008

Műszaki Tudományok – informatika tudományok

Dr. Makó Emese

2008

Műszaki Tudományok – építőmérnöki tudományok

Dr. Wersényi György

2008

Műszaki Tudományok – informatika tudományok

Dr. Hulkó Gábor

2009

állam és jogtudományok

Dr. Korhecz Tamás

2009

állam és jogtudományok

Richard Paul Ray
2011
építőmérnöki tudományok
Katalin Bene
2011
építőmérnöki tudományok