Fokozatot szereztek a Széchenyi István Egyetemen

Név

Fokozat-

szerzés éve

Tudományág

Témavezető

Disszertáció címe

Milassin László

2006

állam és jogtudományok

Dr. Lenkovics Barnabás egyetemi tanár

Az információs társadalom és az EU szerzői joga

Benjáminné Dr. Szigeti Magdolna

2007

állam és jogtudományok

Dr. Kukorelli István egyetemi tanár

Németország második világháború utáni államépítése, alkotmányjogi helyzete és az újraegyesítés

Kovács Gábor

2007

állam és jogtudományok

Dr. Gellér Balázs egyetemi docens

A biológia és az orvostudomány hatása a büntetőjogra

Borbély Katalin

2008

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Farkas Szilveszter egyetemi docens

Hosszúra nyúlt átmenet

Ercsey Ida

2008

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Józsa László egyetemi tanár

A szolgáltatásgarancia és a fogyasztói értékelés kapcsolata a közüzemi szektorban

Kovács Gábor

2008

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Lados Mihály egyetemi docens

Önkormányzati kötvények: a helyi önkormányzatok tőkepiaci finanszírozása

Smuk Péter

2008

állam és jogtudományok

Dr. Kukorelli István egyetemi tanár

Ellenzéki jogok a parlamenti jogban

Takács László

2008

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Józsa László egyetemi tanár

Komplex építési projektek folyamata és szervezése

Björn Freiberg

 

2009

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Bakonyi István egyetemi tanár

A Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) hatása tagországainak gazdaságpolitikájára (magyar és német nyelven)

Czeglédi Csilla

2009

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Józsa László egyetemi tanár

A női vezetői szerep sajátosságai Magyarországon

Erdős Ferenc

2009

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Raffai Mária

főiskolai tanár

A kis- és közepes vállalkozások informatikai beruházásai és azok

megtérülési lehetőségei Magyarországon

Filep Bálint

2009

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár

Magyarországi nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói

Galántainé Máté Zsuzsanna

2009

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásában

Gulyásné Csekő Katalin

2009

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Király Júlia

kandidátus, e. tanár

A standby letter of credit

Hegyi Fatime Barbara

2009

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár

Marketingorientált városfejlesztési elméleti modell

Horváth Alice

 

2009

Műszaki Tudományok -közlekedéstudományok

Prof. Dr. Bakó András

Éles valószínűségi korlátok műszaki és aktuáriusi alkalmazásokkal

Lapsánszky András

2009

állam és jogtudományok

Dr. Patyi András

A távközlés nyilvános piaci közszolgáltatási rendszerének

fejlődése és szerkezeti reformja

Lőrinczné Bencze Edit

2009

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Hardi Tamás

egyetemi docens

Az európai uniós bővítések elmélete és gyakorlata a horvát csatlakozás tükrében

Pánczél Zoltán

 

2009

Műszaki Tudományok -közlekedéstudományok

Dr. Földesi Péter

A csomagolás rendszerszemléletű értelmezése a logisztikában, és új – reológiai – tervezési módszer kidolgozása a viszkoelasztikus csomagolóanyagokra

Pintér Edit

2009

állam és jogtudományok

Prof. Dr. Kilényi Géza

Standard jogi modell a határon átnyúló regionális együttműködésekre

Puster János

2009

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Józsa László

egyetemi tanár

Az élelmiszer-kiskereskedelem mikró és kisvállalkozásainak sikertényezői

Smahó Melinda

2009

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár

A tudás és a regionális fejlődés összefüggései

Takács Dávid

2009

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Solt Katalin

egyetemi docens

A „boldogság közgazdaságtana”

 

Tárkányi Eszter

2009

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Józsa László

egyetemi tanár

A referenciacsoportok szerepe a fogyasztói magatartásban

Honosított PhD fokozatok

 

Név

Honosítás éve

Tudományág

Dr. Gardó Sándor

2006

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Grúber Károly

2006

gazdálkodás- és szervezéstudományok

Dr. Csík Árpád

2008

Műszaki Tudományok – informatika tudományok

Dr. Makó Emese

2008

Műszaki Tudományok – építőmérnöki tudományok

Dr. Wersényi György

2008

Műszaki Tudományok – informatika tudományok

Dr. Hulkó Gábor

2009

állam és jogtudományok

Dr. Korhecz Tamás

2009

állam és jogtudományok

 

G y ő r , 2009. szeptember 1.