Pályázatok / Kutatás-fejlesztési projektek nyilvántartása

Kedves Kolléga!

Az Egyetemi tevékenységekkel és Egyetemünk fejlesztésével kapcsolatos pályázatok, kutatás-fejlesztési és innovációs projektek, illetve külső megbízások esetében 2009. február 15. óta ki kell tölteni egy belső nyilvántartási adatlapot annak érdekében, hogy az Egyetem vezetésének áttekintése legyen az intézményben folyó pályázati tevékenységekről, illetve a munkatársak ez irányú vállalásairól.

Az ügyviteli folyamatok átláthatóságának igénye miatt a Rektor Úr és a Gazdasági Főigazgató Úr csak abban az esetben ír alá pályázati adatlapokat, szerződéseket, ha a projekt felelőse kitölti a Tudományos Portálról (http://tud.sze.hu) letölthető adatlapot, majd kinyomtatás és aláírás után csatolja a projekt dokumentációjához.

2011. április 1-től munkaszámot csak abban az esetben ad ki a GMF, ha a témavezető a fenti módon regisztrálja a projekt adatlapot, azt szignáltatja az általános- és tudományos rektorhelyettessel, Prof. Dr. Rechnitzer Jánossal, távollétében pedig a Tudásmenedzsment Központ vezetőjével, Dr. Dőry Tiborral.

Kérjük, figyeljen a kitöltésre, mivel a felhasználóknak nincs jogosultságuk az elküldött adatok módosítására, azt csak a Tudásmenedzsment Központ tudja elvégezni. Ha kitöltés közben kérdése, adminisztratív problémája adódik, kérem vegye fel a kapcsolatot Szabados Eszterrel (Tel.: 503-405, email: szabados@sze.hu).

Kérem, töltse ki az adatlapot!

Az adatlap csak windows internet explorer 8,9 valamint mozilla firefox 3.6, 4 internet böngészők alatt működik megfelelően, kérjük a kitöltéshez ezen böngészők egyikét szíveskedjenek használni.

PROJEKT INDÍTÁSI ADATLAP (Pályázatok, kutatás-fejlesztési- , innovációs- és egyéb projektek)
MUNKASZÁM: * 
12-1234-12 A számokat kötőjellel (mínusz) elválasztva kell beírni.
Államháztartási szakfeladat  
1234567-1 A számokat kötőjellel (mínusz) elválasztva kell beírni.
A projekt megnevezése:  
A projekt összefoglalása magyarul:  
A projekt összefoglalása angolul:  
A projekt tudományági besorolása:  
Egyéb: * 
A projekt jellege:  
Egyéb:  
A téma azonosítására alkalmas kulcsszavak:  
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények:  
A projektben résztvevők (név, telefon, e-mail):
Szervezeti egység:  
Kötelezettség vállaló/utalványozó:  
Témavezető:  
Témafelelős (projektmenedzser – ha van):  
Projekt gazdasági ügyintéző:  
A projektben való részvétel típusa:  
(Koordinátor, konzorciumi tag, konzorcium vezető, egyéni pályázó, egyéb)
Külső közreműködők megnevezése (személy, szervezet):
Név:  
Szervezet:  
Név:  
Szervezet:  
Név:  
Szervezet:  
Név:  
Szervezet:  
Név:  
Szervezet:  
Finanszírozás részletezése:
Finanszírozó intézmény megnevezése:  
(pl. EU, vállalat, OTKA, NKTH)
Költségvetés:
A projekt teljes összege:
Ft  
csak a számokat kérjük beírni (space és egyéb karakter nélkül)
euro  
csak a számokat kérjük beírni (space és egyéb karakter nélkül)
A SZE része a projekt teljes összegéből (konzorcium esetén):
Ft  
csak a számokat kérjük beírni (space és egyéb karakter nélkül)
euro  
csak a számokat kérjük beírni (space és egyéb karakter nélkül)
Az egyetemi önrész:
Ft  
csak a számokat kérjük beírni (space és egyéb karakter nélkül)
euro  
csak a számokat kérjük beírni (space és egyéb karakter nélkül)
Az egyetemi önrész forrásának megnevezése: