Gazdasági Elemzések Tanszék

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

Gazdasági Elemzések Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Dusek Tamás

Beosztás:

Egyetemi tanár

Elérhetőség:

Telefon: (96)/503-483

E-mail: dusekt@sze.hu

Honlap: http://get.sze.hu

Kutatási profil:

-          Makrogazdasági folyamatok elemzése

-          Pénzügyi tervezés, elemzés

-          Piac-elemzés

-          Viselkedési pénzügyek

-          Befektetési kockázatvállalás

-          Pénzügyi tervezés, elemzés

-          Önkormányzati pénzügyek, közösségi gazdaságtan

-          Vállalatértékelés, projektelemzés

-          Pénzügyi szolgáltatások értékelése

-          Nemzetközi számviteli sztenderdek befogadásának korlátai az Európai Unióban

-          A kis- és középvállalkozásokra alkalmazható európai számviteli előírások. (IFRS-SME, Small-Business Act, stb.)

-          A nemzetközi számviteli előírások alkalmazásának minőségi eltérései különböző európai országokban

Alkalmazott módszerek / Speciális eszközök:

-          Számítógépes adatelemzés

Szolgáltatások:

-          Technikai elemzés a részvénypiacon

Referenciák:

 

Kutatási pályázatok:

1. A helyi önkormányzatok lokális forrásbevonási potenciálja

Jelleg: Posztdoktori kutatás

Cél: A lokális forrásoknak a helyi önkormányzatok finanszírozásában betöltött szerepének feltárása; a fontosabb elméleti összefüggések leírása és modellezése; a jelenlegi magyarországi gyakorlat kritikus elemzése, illetve megoldási alternatívák felvázolása a hazai önkormányzatok forrásbevonási stratégiáját illetően

Időtartam: 2008-2009

Megbízások:

1. A költségvetési és monetáris politika hatása a biztosítási piacra

Jelleg: Biztosítói megbízás

Cél: Hatásvizsgálat

Tanszék által végzett feladatok: Elméleti összefoglaló, adatelemzés, modellezés

Időtartam: 2008

Megbízó: AVIVA Biztosító Zrt.

2. A fogyasztói magatartás és az életbiztosítások

Jelleg: Biztosítói megbízás

Cél: Hatásvizsgálat

Tanszék által végzett feladatok: Elméleti összefoglaló, kérdőíves felmérés, modellezés

Időtartam: 2008

Megbízó: AVIVA Biztosító Zrt.

3. A biztosítási piac mérése és elemzése

Jelleg: Hivatali megbízás

Cél: Hatásvizsgálat

Tanszék által végzett feladatok: Elméleti elemzés, adatelemzés, modellezés

Időtartam: 2010

Megbízó: Gazdasági Versenyhivatal (GVH)

4. Pénzügyi tervezés és elemzés, scenario analízis, új projekt megvalósíthatósága pénzügyi oldalról

Jelleg: ILSA megbízás

Cél: Cégérték és az ágazat vizsgálata

Időtartam: 2009

Megbízó: ILSA - Nemzetközi Lean Sigma Szövetség

Kulcsszavak:

makrogazdasági folyamatok, pénzügyi tervezés, piac-elemzés, számítógépes adatelemzés, pénzügyi tervezés és elemzés, cégérték, viselkedési pénzügyek, önkormányzati pénzügyek, vállalatértékelés, nemzetközi számviteli előírások, befektetési kockázatvállalás, részvénypiac