Halbritter Mátyás díj

Halbritterné dr. Raffai Judit, mint Alapító és az Universitas-Győr Alapítvány pályázatot hirdet  „Halbritter Mátyás díj”  elnyerésére egy fő részére a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon a Gazdálkodási és menedzsment BA szak és a Kereskedelem és marketing BA szak nappali tagozatos hallgatói számára.

A díj egy Lebó Ferenc által készített és a névadót ábrázoló plakett, a névadó gondolatait tartalmazó esszé és 300.000 Ft egyszeri ösztöndíj.

A díj 2012. szeptember 19-én, az Akadémiai Napon kerül átadásra.

A díj odaítélésének feltételei:

- aktív hallgatói jogviszony a 2012/2013 tanév első félévében,

- legalább 4 lezárt félév, félévente az ösztöndíj index 4,0 feletti átlaga,

- előny a gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó tantárgyak kiemelkedő eredménye,

- a TDK munkában aktív és eredményes részvétel,

- egy vagy több közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga megléte,

- részvétel a tanszéki kutató- és oktató munkában,

- előny a szakkollégiumi tagság, a gazdasági élettel való kapcsolattartás, és/vagy az egyetemi közéletben való aktív részvétel, bizottsági tagság,

- előny valamilyen sportágban kiemelkedő teljesítmény elérése,

- előny a 2012/2013 tanév első félévében új tudományos diákköri dolgozat készítésének vállalása és nyilvános bemutatása.

A pályázatnak tartalmazni kell a díj odaítélésének feltételeihez tartozó igazolásokat, azok másolatait és a tanszékvezetői, szakkollégium vezetői ajánlást. A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a http://universitas.szeportal.hu címről.

A pályázatokat zárt borítékban az Universitas-Győr Alapítvány címére (9026 Győr, Egyetem tér 1.) kell benyújtani vagy postai úton beküldeni.

A pályázat beérkezési határideje: 2012. szeptember 10. 12.00 óra.

A borítékra a feladó nevét, címét fel kell tüntetni és a borítékra rá kell írni: „Halbritter Mátyás díj”.

A Bíráló Bizottság a pályázatokat 2012. szeptember 17-ig bírálja el és az eredményt nyilvánosságra hozza.

A nyertessel az alapítvány ösztöndíj-szerződést köt.