Hallgatói pályázat TMDK tevékenység támogatására


HALLGATÓI PÁLYÁZAT

TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI DIÁKKÖRÖI TEVÉKENYSÉG

támogatására

(a TÁMOP-4.2.2/b-10/1-2010-0010 számú projekt keretében)

 

A Széchenyi István Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa pályázatot ír ki az Egyetem hallgatói számára a 2012/2013 tanév őszi félévére. A pályázat célja az Egyetem tudományos diákköri tevékenységének támogatása.

Amit ajánlunk:

  • megbízási díj 5 hónapig (kb. bruttó 50.000 Ft/fő/hó, utólagos díjazással, az összeget a nyertes pályázatok száma befolyásolja),
  • szakmai támogatás az Egyetem tudományos tevékenységében való részvételhez.

Amit várunk:

  • részvétel a 2012. őszi, TMDK tevékenységet népszerűsítő kampány előkészítésében és lebonyolításában,
  • részvétel a 2012. őszi három felkészítő nap előkészítésében és lebonyolításában,
  • részvétel a 2012. őszi helyi TMDK forduló előkészítésében és lebonyolításában,
  • már megírt (vagy megírandó) TMDK munka a 2013-as OTDK-ra [1] (alap elvárás),
  • konzulensi ajánlás,
  • a konzulens TMDK munkájának segítése,
  • a többi hallgató folyamatos informálása és bátorítása a TMDK tevékenységgel kapcsolatban,
  • részvétel közös projektfeladat megoldásában.

A megbízási díj kifizetésének feltétele az elvárt feladatok teljesítése, bizottság előtti bemutatása (beszámoló, TDK munka, esszé, publikáció, stb.).

Akiket várunk:

Tehetséges, lehetőleg felsőbb éves BSc vagy MSc szakos hallgatók.

 

A pályázat beadási határideje: 2012. június 4.

Jelentkezési lap INNEN letölthető.

Leadása: nyomtatott formában az Ig. ép. 204-es irodában.

A pályázat elbírálása: 2012. június 6. (bíráló bizottság a TMDT tagjaiból).

Az eredmények a Tudományos Portálon lesznek elérhetők.

A pályázati felhívás INNEN letölthető.[1] A 2013-as OTDK-ra a 2011. évi tavaszi és őszi, valamint a 2012. tavaszi és őszi helyi fordulókkal lehet regisztrálni.