Hallgatói útmutató a 2011. évi OTDK részvételhez

Image1. Résztvevők köre:

OTDK-n az a hallgató vehet részt, aki TMDK munkáját a 2009/2010 tanévi őszi, tavaszi, vagy a 2010/2011 tanév őszi Intézményi TMDK-n bemutatta és azt a szekció zsűrije az OTDK részvételre javasolta. Erről tájékoztatást az intézeti TMDT szakkordinátorok, vagy a Tudományszervezési Referens (Ig. 204. szoba) adhat, vagy az alábbi honlapon tájékozódhat: http://tud.sze.hu.

A jogosultságot szerzett hallgatók névsora ezen a linken megtalálható.

2. OTDK nevezés:

Nevezni az erre a célra központilag készített Nevezési lappal lehet, melyet kizárólag számítógéppel on-line lehet kitölteni.
A nevezés módjai és menetrendje:

a.) Nevezés az OTDT felé
Az OTDT honlapjára feltett on-line űrlapot (http://www.otdt.hu ) kell kitölteni. Utána az on-line űrlapot az előírt példányszámban ki kell nyomtatni és aláírni. Az on-line kitöltés kötelező, a nevezés csak ebben az esetében érvényes!
Végzett hallgató esetében, ha a végzés félévében szerzett jogot az országos konferencián való részvételre, a nevezési laphoz csatolni kell témavezetőjével tett közös nyilatkozatát arról, hogy a végzés félévében bemutatott TDK dolgozat egy korábban megkezdett, folyamatos tudományos diákköri műhelymunka eredménye. (a nyilatkozat itt elérhető)

b.) Nevezés az OTDT kiválasztott szekciója felé
A OTDT nevezés csak akkor érvényes, ha fentieken túl a hallgató az adott szekciónak összekészíti:
- Az OTDT nevezési lap másolatát
- a TMDK pályamunkát a szekció által előírt formában, példányszámban
- a pályamunka rezüméjét a szekció által előírt formában, nyelven, példányszámban
- szekciónként eltérően egyéb dokumentumokat is bekérhetnek a nevezési dokumentumokkal egy időben (pl. véleményezés, nyilatkozat stb.) ezekről az egyes szekciók honlapjain található felvilágosítás.

Az egyetem megkönnyíti a hallgató OTDK részvételét, így a teljesen összeállított nevezési anyagot minden hallgatónak a Tudományszervezési Referenshez (Ig. 204. szoba) kell leadnia — így összegyűjtve továbbítja az egyetem az OTDT és a szekciók felé határidőig.
Az OTDT nevezési díját és a részvételi költséget az egyetem a hallgató után központilag fizeti be.

BELSŐ NEVEZÉSI HATÁRIDŐ (adott szekciótól függően, ld. tájékoztató táblázatban)

2010. DECEMBER 2. (csütörtök) vagy 2011. JANUÁR 7. (péntek)

Eddig a határidőidőig kell a nevezés dokumentumait eljuttatni a Tudományszervezési Referenshez (Ig. 204.szoba), hogy időben postázhassuk az OTDT és a szekciók felé az anyagot. A határidő után érkező nevezéseknél előfordulhat, hogy csak késve és utólag tudjuk eljuttatni a nevezést a megfelelő helyekre, ezért az egyetem nem vállal felelősséget!

Az Egyetem csak a nevezések összesítését végzi, minden hallgatónak saját magának kell – kellő gondossággal – a nevezési anyagot összeállítani!!

További felvilágosítás kérhető:

- az intézeti TMDT szakkordinátoroktól:

Szakcsoportok

TMDT szakmai koordinátor

Építőmérnöki, Építészmérnöki, Környezetmérnöki,Közlekedésmérnöki

Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd

Közszolgálati, Gazdálkodási és menedzsment, Nemzetközi tanulmányok, Kereskedelem és marketing

Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár
Németh Szilárd PhD hallgató

Villamosmérnöki, Mérnök informatikus, Gazdaságinformatikus

Dr. Kallós Gábor egyetemi docens
Dr. Wersényi György egyetemi docens

Gépészmérnöki, Mechatronikai mérnöki, Műszaki menedzser, Műszaki szakoktató

Dr. Dogossy Gábor egyetemi adjunktus

Szociális munka, Egészségügyi szervező, Ápolás és betegellátás

Dr. Kőrössiné Szigethy Zsuzsanna egyetemi tanársegéd

Zenetanár

Dr. Ruppert István főiskolai tanár

Jogász, Nemzetközi igazgatási

Dr. Karácsony Gergely egyetemi tanársegéd

- a Tudományszervezési Referensnél (Ig. 204 szoba) http://tud.sze.hu

- az Országos Tudományos Diákköri Tanácstól, valamint a szekciót rendező intézmény http://www.otdt.hu

- Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tanulmányi megbízottól.