Informatika Tanszék

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

Informatika Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Hatwágner F. Miklós

Beosztás:

Egyetemi docens

Elérhetőség:

Telefon: (96)/503-463

E-mail: miklos.hatwagner@sze.hu

Honlap: it.sze.hu

Kutatási profil:

-          Valós idejű szoftver rendszerek fejlesztése

-          Biztonságkritikus számítógép-rendszerek funkcionális verifikálása

-          Orvos-genetikai diagnosztika

-          ENUM eljárásra épülő piacképes kommunikációs és információs szolgáltatások megvalósítása

Alkalmazott módszerek / Speciális eszközök:

-          SAS statisztikai adatbányászási és döntéstámogató szoftverrendszer

-          Business Objects vezetői döntéstámogató rendszer

-          Oracle adatbázis-kezelő rendszer

-          National Rose tervezői keretrendszer

-          WinDev objektumorientált tervezési keretrendszer

-          Business Objects

-          SAS

-          Oracle

-          WinDev

-          National Rose

Referenciák:

 

Kutatási pályázatok:

1. Biztonságkritikus diagnosztikai célú informatikai rendszerek kutatása

Jelleg: OTKA F046726

Cél: Olyan céladekvát algoritmusok és eljárások kidolgozása, melyek biztosítják a biztonságkritikus diagnosztikai célú informatikai rendszerek szolgáltatás biztonságát, megbízhatóságát, hibamentességét és hatékonyan alkalmazhatóak mind műszaki, mind orvosbiológiai rendszerekben, valamint azok fejlesztésénél

Tanszék által végzett feladatok: Új távdiagnosztikai algoritmusok kidolgozása, publikálás; új szoftverfejlesztési módszerek kidolgozása, publikálás; új foto emissziós diagnosztikai algoritmusok kidolgozása, publikálás; új diagnosztikai algoritmusok kidolgozása, publikálás; új orvos-genetikai diagnosztikai algoritmusok kidolgozása, publikálása; algoritmusok összehasonlítás, validálása, publikálás; algoritmusok implementálása, validálása, publikálás

Időtartam: 2003-2007

Projektpartnerek: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

2. ENUM eljárásra alapuló szolgáltatások megvalósítása

Jelleg: GVOP-3.1.1.-2004-05-0408/3.

Cél: Az ENUM eljárás segítségével egyes felhasználók telekommunikációs azonosítói és az Internetes szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók összerendelhetők egyszerűen, DNS lekérdezéssel elérhető adatbázisba. Megteremteni a lehetőségét az ENUM eljárásra épülő piacképes, elsősorban kommunikációs és információs szolgáltatások megvalósításának

Tanszék által végzett feladatok: ENUM-ra épülő szolgáltatások követelményspecifikációja; hatástanulmány készítése a Pilot rendszer használatára; pilot rendszer követelményspecifikáció, elemzés, tervezés, funkcionális tesztelés, rendszertesztelés, adatbázis feltöltés, Secure DNS konfigurálása; ENUM tudásközpont specifikációkészítés, tervezés, környezet kialakítása, információs anyagok készítése, tudásbázis feltöltése, oktatási anyagok készítése; ENUM képes kliensek követelményspecifikáció, elemzés, tervezés, szoftverfejlesztés, funkcionális tesztelés, rendszer tesztelés, nyilvános tesztelés; mobileszközökbe használható kliensek követelményspecifikáció, elemzés, tervezés, szoftverfejlesztés, funkcionális tesztelés, rendszertesztelés, nyilvános tesztelés

Időtartam: 2005-2006

Projektpartnerek: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Interware Rt.

Megbízások:

1. Valós idejű szoftver rendszerek fejlesztése (Real Time Java nyelv alkalmazása) Thomas Watson Research Center, Yorktown Heights, New York State IBM Innovation Award

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: Valós idejű beágyazott rendszerek fejlesztése

Tanszék által végzett feladatok: Valós idejű Java; Real Time Specification for Java (RTSJ); párhuzamos programozás, ütemezés és szinkronizáció

Időtartam: 2008-2010

Megbízó: IBM Magyarország Kft., Budapest

2. Biztonságkritikus számítógép-rendszerek funkcionális verifikálása

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: Biztonságkritikus szoftverrendszerek tesztelése verifikálása és validálása, hardverrendszerek hibavizsgáló tesztjeinek számítógépes tervezése

Tanszék által végzett feladatok: Szoftvertesztelés, CMOS áramkörök teszttervezése, hiba szimuláció, NP-teljes számítási komplexitás kezelése, algoritmuselmélet, számításelmélet

Időtartam: 1998-

Partnerek: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyyetem - Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék, Prolan Kft. Budakalász, Thales Ausztria AG Wien, Thales Kft. Budapest

Kulcsszavak:

valós idejű szoftver rendszerek, biztonságkritikus számítógép-rendszerek, orvos-genetikai diagnosztika, ENUM eljárás