Jogelméleti Tanszék

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

Jogelméleti Tanszék

Tanszékvezető:

Prof. Dr. Takács Péter

Beosztás:

Egyetemi tanár

Elérhetőség:

Telefon: (96)/503-474

E-mail: takacs.peter@sze.hu

Honlap: http://jet.sze.hu

Kutatási profil:

-          Választójog-, választási rendszer a magyar társadalomban

-          Középszintű jogszociológia

Alkalmazott módszerek / Speciális eszközök:

-          Jogalkotás, választójogi reform, közjogi jogdogmatika

-          Oktatás, pályaválasztás

Referenciák:

 

Kutatási pályázatok:

1. Választójog-, választási rendszer a magyar társadalomban

Cél: Elősegíteni a jogi és kulturális értékek feltárását és a társadalmi-politikai önismeret fejlesztését

Tanszék által végzett feladatok: Résztvevő-megfigyelő; irodalom, jogszabály és jogeset elemző

Projektpartnerek: Országos Választási Iroda; Association of European Election Officials (ACEEEO)

2. Középszintű jogszociológia

Cél: A női jogászság speciális társadalmi helyzetének elemzése

Tanszék által végzett feladatok: Empirikus, statisztikus elemzések, mélyinterjúk, jogirodalom-feldolgozás

Kulcsszavak:

választójog-, választási rendszer, középszintű jogszociológia, jogalkotás, választójogi reform, közjogi jogdogmatika