Jogtörténeti Tanszék

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

Jogtörténeti Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Barna Attila

Beosztás:

Egyetemi docens

Elérhetőség:

Telefon: (96)/503-474

E-mail: barnaattila@sze.hu

Honlap: http://jtt.sze.hu

Kutatási profil:

-          A sajtószabadság és jogi szabályozása a dualizmus korában

-          A generális klauzulák történeti, dogmatikai és összehasonlító elemzése

-          A kötelmi jog egyes általános részbeli jogintézményeinek történeti meghatározottsága

-          Az állam, elleni bűncselekmények történeti elemzése

-          Büntetés-végrehajtási jog magyarországi története

-          A nemzetközi terrorizmus visszaszorítását célzó törekvések története

Alkalmazott módszerek / Speciális eszközök:

-          Jegyzetírás: A médiajog alkotmányos alapvonalai /1825-1990/

-          Jegyzetírás: Az európai közjog történetének vázlata

-          Jegyzetírás: Az európai és magyar társadalomfejlődés vázlata

Referenciák:

Kutatási pályázatok:

1. A sajtószabadság és jogi szabályozása a dualizmus korában Magyarországon

Jelleg: Habilitációs publikáció

Tanszék által végzett feladatok: Konferencia részvétel, nemzetközi kooperációban való részvétel és publikáció

Időtartam: 2009- 2012

Projektpartnerek: Országos Rádió és Televízió Testület - Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet (ORTT AKTI); MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport, stb.

2. A generális klauzulák történeti, dogmatikai és összehasonlító elemzése

Jelleg: Posztdoktori kutatási program

Tanszék által végzett feladatok: Monográfia megjelentetése

Időtartam: 2008 - 2012

Projektpartnerek: Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Jog- és Államtudományi Kar; Eötvös Loránd Tudományegyetem - Állam- és Jogtudományi Kar Római Jogi Tanszék, stb.

3. Az állam elleni bűncselekmények történeti elemzése

Jelleg: PhD disszertáció megvédése

Tanszék által végzett feladatok: Publikáció és konferencia részvétel

Időtartam: 2006-2011

Projektpartnerek: MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport

4. A nemzetközi terrorizmus visszaszorítását célzó törekvések története

Jelleg: Posztdoktori kutatási program

Tanszék által végzett feladatok: Konferenciák, habilitációs publikáció előkészítése

Időtartam: 2009-2012

Projektpartnerek: MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport

Kulcsszavak:

sajtószabadság és jogi szabályozása, generális klauzulák története, dogmatikája, kötelmi jog, bűncselekmények történeti elemzése, büntetés-végrehajtási jog magyarországi története, nemzetközi terrorizmus visszaszorítását célzó törekvések története