Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Ferencz Jácint

Beosztás:

Egyetemi docens

Elérhetőség:

Telefon: (96)/613-760

E-mail: ferencz@sze.hu 

Honlap: http://kamt.sze.hu

Kutatási profil:

-          Társasági jog

-          Konszernjog

-          A versenykorlátozó megállapodások jogi szabályozása

-          Kereskedelmi ügyletek

-          Biztosítási jog

-          Fuvarjog és szállítmányozási jog

-          A logisztika joga

-          A munkajogi felelősség elmélete és gyakorlata

-          A nők munkajogi helyzete

-          Az agrár környezetvédelem joga

Alkalmazott módszerek / Speciális eszközök:

-          Történeti és jogi összehasonlító módszer

-          Az üzleti jogi intézményeinek elemzése a gazdasági hatékonyság szempontjából

-          E-tananyagfejlesztés

Szolgáltatások:

-          Elemzések, szakvélemények, jogszabály-tervezetek, jogszabály-véleményezések készítése a Tanszék kutatási profiljába tartozó témákban

Referenciák:

 

Kutatási pályázatok:

1. A logisztikai szemlélet megjelenítésének lehetőségei a szerződések jogában

Jelleg: Posztdoktori kutatási program

Cél: Új szemléletű feldolgozása s szerződési jog egy részének

Tanszék által végzett feladatok: Konferencia-részvétel, tudományos publikációk, szakirodalmi adatbázis bővítés

Időtartam: 2008

Projektpartnerek: Széchenyi István Egyetem - Tudományos Tanács; CEDIT- Universitat Jaume I Castelló, Spanyolország; ERA - Europäische Rechtsakademie, Trier

2. Biztosítási jog

Jelleg: MÖB kutatói ösztöndíj

Cél: A biztosítási jogi kutatások eredményeinek szintetizálása

Tanszék által végzett feladatok: PhD-disszertáció előkészítése, konferencia

Időtartam: 2009

Projektpartnerek: MÖB; Koppenhágai Egyetem

 

3. A kartelltilalom az Európai Unió jogában

Jelleg: MÖB kutatói ösztöndíj

Cél: PhD-disszertáció készítése

Tanszék által végzett feladatok: PhD-disszertáció, publikációk, konferenciák

Időtartam: 2005

Projektpartnerek: MÖB; Instituto Universitario Europeo, Firenze

 

4. A fuvarjogi szabályozás rendszere Magyarországon

Jelleg: Kutatói ösztöndíj

Cél: A magyar gazdasági jogi környezet megismertetése Spanyolországban

Tanszék által végzett feladatok: Könyvmegjelenés, publikációk, konferenciák

Időtartam: 2004

Projektpartnerek: CEDIT; Universitat Jaume I, Generalitat Valenciana

Megbízások:

1. HEFOP tananyagfejlesztés

Jelleg: új tananyag megalkotása: A magyar üzleti jog alapjai

Cél: Az oktatásban jól használható, elektronikusan is hozzáférhető jegyzet elkészítése

Tanszék által végzett feladatok: A jegyzet teljes elkészítése

Időtartam: 2006.

Megbízók: Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

2. Coedu e-learning

Jelleg: elektronikus tananyagfejlesztés

Cél: az e-felsőoktatás kiépítése a gazdasági jogi és fuvarjogi területen bizonyos szakokon

Tanszék által végzett feladatok: tananyagfejlesztés, tansegédletek és tanmenetek készítése

Időtartam: 2005-2006

Megbízók: Széchenyi István Egyetem - Felnőttképzési Központ

Kulcsszavak:

logisztika joga, fuvarjog és szállítmányozási jog, biztosítási jog, társasági jog, munkajogi felelősség, agrár környezetvédelem joga, konszernjog, versenyjog