Kiosztásra kerültek a Publikációs Nívódíjak, és az Év Kutatónője Díj

 
A magyar tudomány eredményeinek hazai bemutatásában kitüntetett esemény a Magyar Tudomány Ünnepe, a Magyar Tudományos Akadémia által 12 éve minden év novemberében megrendezett országos programsorozat. Az eseményfolyam hagyományosan egy központi gondolat köré szerveződik, amely közös szempontként érvényesül a rendezvény témaválasztásaiban és előadásaiban.
A 2015. évi Magyar Tudomány Ünnepe A tudomány evolúciója: a valós és a virtuális világok címmel a tudományt mint a jövő alakításának meghatározó eszközét kívánja bemutatni az érdeklődőknek. A 2015. évi MTÜ rendezvénysorozat kitüntetett célja, hogy rámutasson: a mindennapjainkat megtöltő információáradatban egyre nehezebb eligazodni, és megkülönböztetni a hiteles forrásból származó információkat a megbízhatatlan vélekedésektől, aminek következménye, hogy könnyen összemosódik a valóság és a képzelet által teremtett világ. Ez évben a Magyar Tudomány Ünnepe a tudomány, mint a hiteles ismeretszerzéshez segítő eszköz szerepét hirdeti. A digitális korszak küszöbén a tudomány arra hivatott, hogy a megbízható tudás határait kijelölje, valamint a robbanásszerű technológiai fejlődés eredményeit megismertesse és „barátságossá” tegye a különböző generációk számára.
A rendezvénysorozathoz kapcsolódó intézményi központi ünnepségre november 3-án került sor a Széchenyi István Egyetemen. Az ünnepség keretében kollégáink tudományos tevékenységét elismerő díjak kerültek kiosztásra. 

 

Az intézmény vezetősége 1998 óta hirdeti meg a Publikációs Nívódíjat, amelyet idén két kategóriában ítélt oda a Bizottság. Folyóiratcikk, ill. új zenemű kottájának megjelentetését magában foglaló kategóriában megosztott díjat nyert Dr. Szigeti Cecília egyetemi docens, a The historical ecological footprint: from over-population to over-consumption című publikációjával.

Dr. Szigeti Cecília habilitált egyetemi docens 2006 óta a Széchenyi István Egyetem munkatársa. A nyertes publikáció az Ecological Indicators című folyóiratban jelent meg, amelynek Impakt Faktora 2014-ben 3,444 volt. A cikk társszerzője Dr. Tóth Gergely, a Pannon Egyetem egyetemi docense. Dr. Szigeti Cecília MTA Köztestületének tagja, 2004-ben tudományos tevékenységét az MTA Pedagógus Kutatói Pályadíjjal ismerte el. Középiskolai tanárként a Kutató Tanárok Országos Szövetségének alapító tagja volt. Kutatási területe a fenntarthatóság vállalati és makroökonómiai megközelítéséhez kapcsolódik. Ennek keretében foglalkozik az ökológiai lábnyom kutatással.

A kategóriában megosztott díjat nyert Dr. Zseni Anikó és Dr. Papp Zoltán egyetemi docensek a Thermal impact assessment with hydrodynamics and transport című publikációjukkal.

A Szerzők az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar Környezetmérnöki Tanszékének egyetemi docensei. A díjnyertes publikáció az Energy Conversation and Management című folyóiratban jelent meg, amelynek Impakt Faktora 4,38. A cikk társszerzői Dr. Somogyi Viola, Sebestyén Viktor és Dr. Domokos Endre a Pannon Egyetem munkatársai.

Dr. Zseni Anikó 15 éve kezdte meg munkáját a Széchenyi István Egyetemen. Kutatási területe a természeti és környezeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás lehetőségeinek elemzése, a vízgazdálkodás és az általános környezetvédelem. Tudományos munkához való hozzáállását számos téren elismerték: 2003-ban a Szegedi Tudományegyetemen kitüntetéses doktori fokozatot szerzett földtudomány tudományszakból, 2003-ban Köztársasági Aranygyűrűt, 2013-ban a „Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért” kitüntetést vehette át.
Dr Papp Zoltán 1982-ben kezdte meg tevékenységét az intézmény jogelődjében. Kutatási tevékenysége széles spektrumot fog át, többek között a vulkanizmus és a klímaingadozások kapcsolatát, a környezetföldtani feltárás- és méréstechnikákat vizsgálja.

Tudományos monográfia; önálló hangfelvétel CD-je kategóriában Publikációs Nívódíjban részesült Dr. Kalló Zsolt hegedűtanár, egyetemi docens a Johann Sebastian Bach: Violin Concertos című hangfelvételéért.

Dr. Kalló Zsolt a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet Zenekari Hangszerek Tanszékének oktatója. Hegedűművész, a Capella Savaria művészeti vezetője, koncertmestere és szólistája 1990-ben kitüntetéssel végzett a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián Perényi Eszter növendékeként. 1988-89-ben Végh Sándornál is folytatott tanulmányokat Salzburgban. Bejárta a világot több rangos kamaraegyüttes koncertmestereként, de szólistaként is ismertté vált TV-, rádió- és CD-felvételein keresztül. Az Authentic Quartett és a Trio Antiqua alapítója. Régizenei kurzusok meghívott tanára. Jelenleg a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola és a győri Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézet docense. 2008-ban Halász Ferenc-díjjal tűntették ki az oktatásban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. 2010-ben DLA doktori címet szerzett. Tomasini, Kraus, Michael Haydn hegedűversenyeinek magyarországi bemutatója is az ő nevéhez fűződik. 2014-ben Liszt Ferenc-díjjal tüntették ki.

Az ünnepség keretében kiosztásra került az Év Kutatónője Díj is, amelynek nyertese 2015-ben Abonczyné Dr. Mihályka Lívia habilitált egyetemi docens, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettese, a Nemzetközi Kommunikáció Tanszék vezetője.

Ablonczyné Mihályka Lívia 1977 óta oktat és kutat a Széchenyi István Egyetemen, illetve annak jogelődjein. Egyetemi doktori fokozatát 1982-ben szerezte, PhD disszertációját 2000-ben védte meg, majd 2007-ben habilitált. Kutatási területe fokozatosan tolódott a nyelv- és irodalomtudományoktól az alkalmazott nyelvészetig. Jelenlegi kutatási területe a kultúraközi és szervezeti kommunikáció. Kutatómunkája szorosan kapcsolódik oktatási tevékenységéhez, vizsgálati eredményeit sikeresen integrálja az általa oktatott tárgyak tartalmába.
Rendszeresen publikál hazai és nemzetközi fórumokon. Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának köztestületi tagja, számos más testületben, ill. folyóiratok szerkesztőbizottságában fejti ki tevékenységét.
Saját tudományos közleményeinek száma 122, Idézetek száma 291, ebből független idézetek száma 272. Nagy hangsúlyt fektet a kutatói utánpótlás képzésre is, 10 fokozatot szerzett PhD hallgató témavezetője volt, egy esetben társ-témavezetőként. 

Gratulálunk a díjazottaknak!