Kiválósági ösztöndíj felhívás

A Széchenyi István Egyetem Rektora a 2018/19-es őszi félévre pályázatot hirdet

SZE oktatói, kutatói utánpótlás és hallgatói kiválóság ösztöndíjra

A pályázat célja, hogy

 • a pályázatot nyert hallgatók a pályázat elnyerését követő két félévben tanulmányaikat sikeresen befejezzék és/vagy tudományos szintlépést érjenek el, ezzel biztosítva az Egyetem szakmai utánpótlását.

A pályázaton részt vehetnek

 • azok a hallgatók, akik aktív jogviszonyú tanulmányaikat az informatikai, gazdaságtudományok, agrár, jogi vagy műszaki képzési területhez tartozó valamely alap, mester vagy osztatlan szakon, vagy a nemzetközi tanulmányok BSc szakon folytatják. Továbbá pályázhatnak a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer- tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola, Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola és az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola aktív jogviszonnyal rendelkező doktoranduszai és doktorjelöltjei.

Továbbá azok, akik a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott pályázati feltételeknek megfelelnek, és a pályázatot, valamint a kötelezően csatoltandó mellékleteit hiánytalanul benyújtották a lent meghatározott határidőre mind elektronikusan, mind pedig személyesen.

FRISSÍTÉS: A pályázati feltételek között szereplő hallgatói jogviszony igazolás benyújtásától a visszajelzések alapján eltekintünk. 

A pályázathoz mellékelni kell

 • pontosan és hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot két példányban, melyeken fel kell sorolni a pályázati űrlaphoz csatolt olyan igazolásokat, melyek alapján a pályázó a kutatói tevékenység címén pontszámra pályázik, illetve amelyeket az intézményi pályázati hirdetmény előír,
 • tanszékvezetői ajánlást (ennek hiányában a pályázó kizárásra kerül),
 • motivációs levelet (sablon alapján),
 • pályázói nyilatkozatot (a pályázati adatlap része),
 • a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát/másolatokat,
 • a pályázati űrlapon megjelölt, kutatói tevékenység igazolására szolgáló dokumentumok (TDK dolgozat rövid összefoglalója és oklevelek; konferencia részvétel; nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység, tudományos előmeneteli kritériumok elvégzéséről szóló igazolások, egyéb szakmai teljesítésekről szóló igazolások) másolatát,
 • szakmai önéletrajzot, mely az alapképzési szinttől kezdve dátumokkal együtt tartalmazza a tudományos előmenetel mérföldköveit.

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Széchenyi István Egyetem személyes adatait kezelje.
A pályázatokat az Egyetem Rektorához címezve elektronikusan a palyazatefop@sze.hu email címre kell elküldeni, valamint személyesen Szakos Brigitta pályázati adminisztrátorhoz (Győr, Egyetem tér 1. Új tudástér ép. UT-210) szükséges leadni, minden munkanap 8:00-11:00 és 13:00-15:00 közötti időszakban.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos bármely kérdésben írásban kérhető tájékoztatás a palyazatefop@sze.hu címen, telefonos tájékoztatás nem adható. 

A beadási határidő:

2018. szeptember 11. 

A határidőn túl beérkezett vagy hiányos pályázatok elbírálására nincs lehetőség!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a pályázó felelőssége, hogy a pályázati lap két példánya tartalmilag megegyezzen!


A SZE oktatói, kutatói utánpótlás és hallgatói kiválóság ösztöndíjat a Széchenyi István Egyetem 5 hónapra adományozza. 
Összege doktorjelöltek vagy doktoranduszok esetén 150.000 Ft/hó, MSc-s hallgatók esetén: 100 000Ft/hó, BSc-s hallgatók esetén: 50 000Ft/hó

Az ösztöndíj forrásai:

 • EFOP-3.6.1-16-2016-00017 azonosító számú, „Oktatói, kutatói és hallgatói utánpótlás megteremtése, a tudás és technológiai transzfer fejlesztése”című projekt, 
 • EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 azonosító számú „Innovatív tudományos műhelyek a hazai agrár felsőoktatásban” című projekt


Fellebbezés határideje: 2018. szeptember 27.
A végleges eredmények várható közzététele:  2018. szeptember 28. 

A Rektorhoz címzett írásos fellebbezéseket a palyazatefop@sze.hu email címre lehet elküldeni.

A pályázat pontozási rendszere, a kötelezően csatolandó pályázati adatlap és motivációs levél, majd továbbiakban az előzetes rangsor és a végleges rangsor jelen oldalon lesz elérhető.


EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 azonosító számú „Innovatív tudományos műhelyek a hazai agrár felsőoktatásban” című projekt keretéen benyújtott pályázatok (MÉK és WAMDI szervezeti egységek) kiértékelésének eredménye: 

Kizárásra kerülő ösztöndíjra pályázók listája

Ösztöndíj elnyerésére jelölt pályázók listája

Ösztöndíj elnyerésére nem jelölt pályázók listája

 Végleges döntési lista: ösztöndíjban részesülők listája

 

 Az EFOP-3.6.1-16-2016-00017 azonosító számú, „Oktatói, kutatói és hallgatói utánpótlás megteremtése, a tudás és technológiai transzfer fejlesztése”című projekt keretében benyújtott pályázatok kiértékelésének eredményét az alábbiakban találják. 

Az ösztöndíj tényleges elnyerésére és folyósítására csak aktív hallgatói/doktoranduszi/doktorjelölti jogviszony keretében van lehetőség.

Kizárásra kerülő ösztöndíjra pályázók listája

Ösztöndíj elnyerésére jelölt pályázók listája

Ösztöndíj elnyerésére nem jelölt pályázók listája

 Végleges döntési lista: ösztöndíjban részesülők listája

 A döntési lista alapján ösztöndíjban részesülő pályázókkal e-mailben fogjuk felvenni a kapcsolatot az ösztöndíjszerződések megkötése ügyében.