Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért Díjban részesült Dr. Zseni Anikó

A Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata által 2013-ban meghirdetett, a környezetvédelmi műszaki felsőoktatásban, szakmérnök képzésben országos szinten elért kimagasló oktatói teljesítményért „A Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért” díjban részesült Dr. Zseni Anikó, a Környezetmérnöki Tanszék egyetemi docense.

Dr. Zseni Anikó a JATE-n végzett földrajz-kémia tanárszakon 1999-ben, majd PhD hallgató lett, és földtudományokból doktorált. „Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae” kitüntetéses doktori fokozatát és a Köztársasági Aranygyűrűt 2003-ban vette át a Szegedi Tudományegyetemen. A Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszékének 2000. novembere óta oktatója. 2007-ben nevezték ki egyetemi docensnek.

A környezetmérnök képzésben eltöltött közel másfél évtized alatt számos elemmel járult hozzá a tanszék oktatási sikereihez. Indulása óta részt vesz a környezetmérnök képzésben részt vevő oktatókat összefogó Környezettudományi Tanácskozásokon.

Az utóbbi években végzett fő kutatási területe rendkívül időszerű: a természeti és környezeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás lehetőségeinek elemzése; jelenleg közelebbről a regionális fejlesztési programok fenntarthatóságának ex-ante vizsgálatára, valamint a programok és kölcsönhatásaik értékeléséhez fejlesztett komplex tudástér modellünk vízgyűjtő-gazdálkodás tervezésben, vízgazdálkodásban, vízminőség-védelemben való alkalmazásának vizsgálata jelenti. E témában önállóan és tanszékvezetőjével is sokat publikált az elmúlt 3 évben.

Gratulálunk az elismeréshez!