Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Lapsánszky András

Beosztás:

Egyetemi docens

Elérhetőség:

Telefon: (96)/503-400/3043

E-mail: lapsanszky@nmhh.hu

Honlap: http://kpt.sze.hu

Kutatási profil:

-          Közigazgatás alkotmányossága

-          Közigazgatási autonómiák kutatása

-          Közigazgatási bíráskodás kutatása

-          Távközlési és hírközlési rendszerek, közszolgáltatások kutatása

-          Közpénzügyek joga

Alkalmazott módszerek / Speciális eszközök:

-          Összehasonlító módszer

Szolgáltatások:

-          Tanulmányok, összehasonlító elemzések készítése

-          Ajánlások, javaslatok kidolgozása

Referenciák:

 

Kutatási pályázatok:

1. Közigazgatási autonómiák és autonóm közigazgatások

Jelleg: OTKA K-78357

Cél: Közigazgatási autonómiák és autonóm közigazgatások jog által szabályozott összetevői

Tanszék által végzett feladatok: Autonómia-fogalmak és rendszerek vizsgálata; autonómia az államigazgatásban; területi és helyi önkormányzás; az önkormányzás jogvédelme

Időtartam: 2009-2011

Projektpartnerek: Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Jog- és Államtudományi Kar

Megbízások:

1. Alkotmány-nagykommentár

Jelleg: megbízás

Cél: A hatályos magyar alkotmány dogmatikai magyarázata

Tanszék által végzett feladatok: Közigazgatási bíráskodás; a védelmi alkotmány

Időtartam: 2006-2009

Megbízók: Századvég Alapítvány; Max-Planck Institut Heidelberg

2. A közúti fuvarozási szolgáltatások hatósági engedélyezési rendszerének felülvizsgálata

Jelleg: megbízás

Cél: Az engedélyezési rendszer hatékonyságának növelése, az egyes engedélyek hatásmechanizmusának és esetleges átfedéseinek feltárása, hatékony horizontális és vertikális tagoltságú engedélyezési modell kidolgozása

Tanszék által végzett feladatok: Hazai és nemzetközi jogszabályok és a kapcsolódó szakirodalom feltárása és elemzése, az elemzéseket megalapozó ismeretanyag rendszerezése. Az engedélyezés társadalmi célrendszerének, a hatósági jogkörök delegálásának, a hatásköri és illetékességi viszonyoknak a kutatása

Időtartam: 2009.10.01-2009.12.31.

Megbízók: Nemzeti Közlekedési Hatóság

3. Az EU tagállamok közlekedési hatósági, közigazgatási szabályozásainak összehasonlító elemzése

Jelleg: megbízás

Cél: Az EU-ban működő nemzeti közlekedési hatóságok működésének, ezen belül az áru és személyszállítási terület szabályozási, engedélyezési és ellenőrzési tevékenységeinek vizsgálata, az eltérések és azonosságok feltárása, a legjobb gyakorlat vizsgálata

Tanszék által végzett feladatok: Hazai és nemzetközi jogszabályok és a kapcsolódó szakirodalom feltárása és elemzése, az elemzéseket megalapozó ismeretanyag rendszerezése. A közigazgatási jog helye, szerepe a jogrendszerekben bemutatása, a közigazgatási jog és a gazdasági jog kapcsolatrendszerének kutatása az ágazatban. Az egyes szabályozási modellek értékelése, összevetése. A legjobb gyakorlat („best practice") elemeinek felkutatása. Javaslatok a hazai szabályozás hatékonyságának növelésére.

Időtartam: 2009.10.01-2010.03.31.

Megbízók: Nemzeti Közlekedési Hatóság

Kulcsszavak:

közigazgatás alkotmányossága, közigazgatási autonómiák, bíráskodás kutatása, távközlési és hírközlési rendszerek, közszolgáltatások kutatása, közpénzügyek joga