Közlekedési Tanszék

Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar

Közlekedési Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Horváth Balázs

Beosztás:

Egyetemi docens

Elérhetőség:

Telefon: (96)/503-494

E-mail: balazs.horvath@sze.hu

Honlap: http://kozlekedes.sze.hu

Kutatási profil:

-          Közforgalmú közlekedési rendszerek értékelése, fejlesztése, tervezése

-          Közlekedési- forgalmi modellezések

-          A közforgalmú közlekedés szabályozása, gazdasági regulációja

-          Igényvezérelt közlekedési rendszerek

-          Közlekedési közszolgáltatások minősége

-          Vasútüzemi fejlesztések

-          Hajózási infrastruktúra vizsgálata

-          Közlekedésbiztonsági kutatások

Alkalmazott módszerek / Speciális eszközök:

-          VISUM programrendszer

-          VISSIM programrendszer

-          PC-Crash programcsomag

-          Viriato programcsomag

-          Open Track programcsomag

-          Forgalomszámlálási adatrögzítő készülékek adatfeldolgozó információs rendszerrel

Szolgáltatások:

-          Városok tömegközlekedésének helyzetfelmérése, értékelése, adott településre adaptált fejlesztési koncepciójának kidolgozása

-          Közforgalmú közlekedési üzemviteli folyamatok tervezése, értékelése, fejlesztése

-          Igényvezérelt közlekedési rendszerek tervezése

-        Járműforduló és személyzet vezénylés rendszerszemléletű tervezése, módszertani fejlesztése, modellezése, optimalizálása

-        Forgalomirányítás eszközrendszerek fejlesztése, az automatizált irányítást megalapozó kutatások

-        Közlekedési szolgáltató vállalkozások minőségmenedzsmentje

-        Hálózatok értékeléséhez szükséges modellek, modellezési eljárások fejlesztése

-        Forgalmi áramlatok lebonyolításának szimulációs modellezése és hatáselemzése kötött pályán és közúton

-        Vasútüzemi hatáselemzések készítése

-        Infrastruktúra - technológia - menetrend összhangjának vizsgálata, elemzése és fejlesztése

-        Forgalmi felmérések, a felmérési módszerek fejlesztése

-        Vasútüzem-biztonsági vizsgálatok

-        Hajózási infrastruktúra vizsgálata

-        Vízi szállítási feladatok tervezése

-        Közlekedési piacszabályozási modellek értékelése, fejlesztése, vasúti regionalizálás

Referenciák:

 

Kutatási pályázatok:

1. CONNECT (Coordination of concepts for new collective transport)

Jelleg: Alkalmazott kutatás

Cél: A közforgalmú közlekedés újszerű formára vonatkozó kutatás

Tanszék által végzett feladatok: Az üzleti modul lehetőségeinek elemzése, módszertani és oktatási anyag készítése

Időtartam: 2002-2004

Projektpartnerek: ATAF SpA., Mobility Authority, Florence Metropolitan Area (IT); ATF Angus Transport Forum (UK); BOKU Institute for Transport Studies, University for Bodenkultur (AT); D&O Diepens and Okkema (NE); ETRA Investigación y Desarrollo, s.a. (ES); ETTS European Transport and Telematics Systems Ltd (IE); ISDEFE Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España s.a. (ES); LOC Logistik Centrum Väst AB (SE); LTCON LT Consultants Ltd (FI); MEMEX MemEx S.r.l. (IT); MSF Mobisoft Oy (FI); OGM Organisation Gestion Marketing s.a. (BE); POLIS Polis, (BE); RCAUEB Research Centre of the Athens University of Economics and Business (GR); ROSE Communications s.l. (ES); SOFTECO Softeco Sismat SpA (IT); TRG Transportation Research Group, University of Southampton (UK); TRITEL NV (BE); TUCechnical University of Crete (GR); VO Versio Oy (FI); VTT Technical Research Centre of Finland (FI)

2. MASCARA

Jelleg: Alkalmazott kutatás

Cél: DRT technológiák értékelése, új DRT szolgáltatások megvalósulásának elősegítése

Tanszék által végzett feladatok: DRT rendszer tervezése hazai régióra, értékelés

Időtartam: 2005-2007

Projektpartnerek: Cork City Counsil (IE); FEUP University of Porto (POR); University of Ghent (BE); Tuusula Municipality (FIN); ATF Angus Transport Forum (UK); SITA Spa (IT); Korsisaari (FIN); ETTS European Transport and Telematics Systems Ltd (IE); MEMEX MemEx S.r.l. (IT); TRITEL NV (BE)

3. Kutatási pályázat

Jelleg: Alkalmazott kutatás

Cél: A tömegközlekedés fejlesztésének komplex hatásvizsgálata, a hatások kimutatásának és értékelésének módszertani megalapozása

Tanszék által végzett feladatok: teljes feladat

Időtartam: 2001

Megbízók: Környezetvédelmi Minisztérium

Megbízások:

1. Megbízás

Jelleg: Ipari megbízások

Cél: Helyi közforgalmú közlekedés fejlesztése

Tanszék által végzett feladatok: Több mint 20 városban (Győr, Szombathely, Veszprém, Dunaújváros, Tatabánya, Eger stb.) a helyi tömegközlekedés helyzetelemzése és fejlesztési tervének elkészítése

Időtartam: 1990-2009

Megbízók: A közlekedési szolgáltató vállalatok, illetve helyi önkormányzatok

 

2. Városi közforgalmú közlekedési szolgáltatás javításának lehetőségei Zalaegerszegre adaptált modell segítségével

Jelleg: Alkalmazott kutatás

Cél: Közforgalmú közlekedési rendszerekkel szemben felmerülő utazási igények előrebecslési lehetőségei, illetve e rendszerek modellezése és értékelése

Tanszék által végzett feladatok: Teljes feladat

Időtartam: 2008

Megbízók: Zala Volán ZRt.

 

3. Megbízás

Jelleg: Alkalmazott kutatás

Cél: Baleseti szempontok érvényesítése a közforgalmú közlekedés fejlesztésének értékelésénél

Tanszék által végzett feladatok: A baleseti kockázat mértékének kimutatása a közforgalmú közlekedésben

Időtartam: 2004

Megbízók: Közlekedési Minisztérium

4. Megbízás

Jelleg: Alkalmazott kutatás

Cél: Telematikai alapokon nyugvó intelligens irányítási rendszer a győri helyi tömegközlekedés részére

Tanszék által végzett feladatok: teljes feladat

Időtartam: 2006

Megbízók: Kisalföld Volán Zrt.

5. Megbízás

Jelleg: Alkalmazott kutatás

Cél: Aprófalvas települési szerkezettel bíró térségek közforgalmú közlekedési kiszolgálására alkalmazható modellek kifejlesztése Baranya megye példáján

Tanszék által végzett feladatok: a szolgáltatási modell kidolgozása

Időtartam: 2008

Megbízók: Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

6. Megbízás

Jelleg: Alkalmazott kutatás

Cél: Mosonmagyaróvár és kistérsége közösségi közlekedésének felülvizsgálata és innovatív jellegű, egységes szemléletű korszerűsítése a gazdasági hatékonyság és a szolgáltatási színvonal javítása érdekében

Tanszék által végzett feladatok: teljes feladat

Időtartam: 2007-2008

Megbízók: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, Mosonmagyaróvár Kistérségi Társulás, Kisalföld Volán Közlekedési Zrt.

7. Megbízás

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: A 30-as vasútvonal műszaki átépítésének forgalmi-vasútüzemi vizsgálattal történő megalapozása

Tanszék által végzett feladatok: Forgalomfelvétel, utasszámlálás, műszaki-biztonsági vizsgálat elvégzése

Időtartam: 2008

Megbízók: Ring Mérnöki Iroda

Kulcsszavak:

közforgalmú közlekedés, közlekedési hálózatok, közlekedési-forgalmi modellezés, vasútüzem, igényvezérelt közlekedési rendszerek