Kutatási főirányok 2009

Témavezető


Tanszék

Téma
Ablonczyné Dr. Mihályka Lívia Nemzetközi Kommunikáció Tanszék  Szakmai, szervezeti és nemzeti kultúra dialógusa
Dr. Bulla Miklós Környezetmérnöki Tanszék Regionális környezethasználatok és –fejlesztések fenntarthatósági vizsgálata (a Stratégiai Környezeti Vizsgálat metodikai fejlesztése)
Dr. Fátrai György Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék Épületfenntartási folyamatok tervezési mechanizmusának hatékony támogatását elősegítő módszertani eszközök fejlesztése
Dr. Földesi Péter Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék KÖZMIN Közlekedés-logisztikai rendszerek, hálózatok és szolgáltatások innovációja
Dr. Giczi Ferenc Fizika és Kémia Tanszék Alkalmazott magfizikai és magkémiai kutatások
Dr. Égert János Alkalmazott Mechanika Tanszék Belsőégésű motorok és járműszerkezetek végeselemes szilárdságtani és dinamikai modellezése és szimulációja
Dr. Halbritter Ernő Anyagismereti és Járműgyártási Tanszék Gépipari és járműipari folyamatok identifikációja
Dr. Horvát Ferenc Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék Az épített infrastruktúra fenntartható fejlesztése
Dr. Horváth Zoltán Matematika és Számítástudomány Tanszék Alkalmazott matematikai kutatások
Dr. Józsa László Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Tudás- és marketingmenedzsmentre alapozott vállalati (intézményi) stratégiák
Dr. Kóczy T. László Műszaki Tudományi Kar Intelligens számítógépes rendszerek
Dr. Kuczmann Miklós Távközlési Tanszék Számítógéppel támogatott tervezés (CAD) alkalmazása elektrodinamikai problémák megoldásában
Dr. Rechnitzer János Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék Győr helye, létező és lehetséges szerepe Közép-Európa dinamikus, transznacionális gazdasági erőterében
Dr. Sziray József Informatika Tanszék Biztonságkritikus számítógéprendszerek funkcionális verifikációja és validációja