Lezárt fordulók

1. FTP pályázat kiírása

 

Kik és mivel pályázhatnak?

Az Egyetemen oktatott összes tudományterületről a közalkalmazotti státuszban álló dolgozók, az Egyetem tanszékei pályázhatnak a részvételükkel az Egyetemen folyó kutatási-fejlesztési projektekkel. Az FTP-re pályázni annak a tevékenységnek az összefoglaló ismertetésével lehet, amelynek folytatására az FTP-támogatást fordítani kívánják, továbbá meg kell jelölni és a szükséges mértékben ismertetni kell azt a technológiát, amelynek megszerzésére a pályázó igénybe kívánja venni az FTP pályázati forrásait. A pályázatban meg kell határozni azt az időtartamot, amely díjazott pályázat esetében előreláthatóan szükséges a díj pályázatszerű ráfordítására és a pályázatban vállalt eredmény elérésére.

Mit lehet nyerni?

I. díj: maximálisan 1.000.000 Ft összeghatárú technológia beszerzése és átadása

II. díj: maximálisan 800.000 Ft összeghatárú technológia beszerzése és átadása

III. díj: maximálisan 700.000 Ft összeghatárú technológia beszerzése és átadása

 

Az FTP keretében odaítélt támogatást az Egyetem Tudásmenedzsment Központja olyan módon nyújtja, hogy a pályázó által meghatározott információk alapján hasznosítási szerződést köt azzal a harmadik személlyel, aki az igénybe veendő technológia jogosultja. A hasznosítási szerződés megkötése a nyertes pályázó igényeinek (hasznosítási jelleg, időtartam, stb.) és a pályázati díjazás összegének figyelembe vételével történik.

A szerződéskötést követően a megszerzett technológia átadásra kerül a díjazott Pályázók részére.

Hogyan kell jelentkezni?

A pályázati dokumentációt 2 nyomtatott és 1 elektronikus példányban 2010. június 30. 12:00 óráig beérkezően kell személyesen eljuttatni a Tudásmenedzsment Központ Innovációs Irodájának.

Pályázati dokumentáció:

  • Pályázati adatlap
  • A beszerzendő technológiát hasznosítani kívánó projekt, illetve tevékenység összefoglaló ismertetése
  • Beszerzendő technológia ismertetése (max. 1 oldal)

 


Kik döntenek?

A pályázatokat formai ellenőrzés után egységes bírálati szempontok szerint értékelik az Egyetem felkért szakértői. A döntésről minden pályázó 2010. július 8.-ig értesítést kap.

Hogyan tovább?

Miután a Pályázók elkészültek a pályázatban várt eredménnyel[1] a vállalt határidőre, a határidőt követő 15 napon belül, de legkésőbb 2010. december 31.-ig írásos beszámolót nyújtanak be az Innovációs Irodába.

A bírálók a beszámolók kézhezvételét követő 15 napon belül indoklással kiegészített javaslatot tesznek a beszámoló elfogadására, vagy a beszámoló kiegészítésére.

 

Egyéb tudnivalók:

A pályázati dokumentáció letölthető a Tudásmenedzsment Központ honlapjáról, valamint személyesen átvehető az Innovációs Irodában Gonczlik Andreától (agonczlik@sze.hu).

Az Innovációs Iroda címe: Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1. K3 fsz.

Holnap elérhetősége: http://tud.sze.hu

A pályázat az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A pályázati adatlap letölthető innen.


[1] A várt eredmény legalább olyan mértékben teljesüljön, amilyen mértékben a pályázati forrást felhasználták.

2. FTP pályázati forduló

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Széchenyi István Egyetem Tudásmenedzsment Központja „Fordított Technológiatranszfer Pályázat” címmel pályázatot hirdet, amelyre az Egyetemen folyó kutatási-fejlesztési projektekkel lehet nevezni.

Az FTP célja, hogy az Egyetemen folyó kutatások, projektek munkáját, folyamatát megkönnyítse azáltal, hogy az azokhoz szükséges, azok során felhasználható technológiák használati jogának megvásárlását a TÁMOP 4.2.1. pályázat forrásaiból finanszírozza. A technológia szabadalom, know-how és használati minta lehet. Eszköz- és szoftver beszerzésére a pályázat nem biztosít forrást.

A pályázók köre:

  • Az Egyetemen oktatott összes tudományterületről a közalkalmazotti státuszban álló dolgozók és
  • Egyetem tanszékei

Határidők:

2010. szeptember 30.: a pályázat leadása
2010. október 8.: eredményhirdetés
2011. március 31.: a pályázat lezárása, beszámoló leadása

A pályázat összdíjazása: bruttó 2 500 000 Ft értékű technológia beszerzése és átadása

Feltételek:

A nyerteseknek maximálisan 6 hónap áll rendelkezésükre, hogy a pályázatban foglaltakat megvalósítsák, majd írásos beszámolót készítsenek az átadott technológia hasznosítására vonatkozóan.

További részletek a Pályázati útmutatóban:

Pályázati dokumentáció: letölthető itt.

Bővebb információ a pályázatról: letölthető itt.