Lezárult a nevezés a XXXI. OTDK-ra

Az Orvos- és Egészségtudományi Szekció kivételével lezárult a nevezés a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia szekcióiba. A hallgatók az elektronikus nevezési felületen leadott adatlap, rezümé, ill. néhány esetben a nyomtatott dolgozat leadásával jelezhették részvételi szándékukat a tudományos megmérettetésre. 

A hallgatók részvételével kapcsolatban a Nemzeti Tehetség Program keretein belül kiírásra került az NTP-OTDKR-12-P pályázati konstrukció, amelynek segítségével a felsőoktatási intézmények az OTDK-hoz kapcsolódó szervezési és lebonyolítási munkálatok finanszírozására nyerhetnek támogatást, így akár arra is lehetőség nyílhat, hogy a hallgatók minden OTDK-val kapcsolatos költségét a küldő intézmény viseli. 

A Széchenyi István Egyetem összesen 9 szekció vonatkozásában jelezték részvételi szándékukat, a nevezések megoszlását az alábbi táblázat mutatja. 

Szekció neve Dolgozat száma (db) Hallgatók száma (fő)
Állam- és Jogtudományi 25 26
Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi 1 1
Közgazdaságtani 24 27
Tanulás- és tanításmódszertani - tudástechnológiai 2 2
Társadalomtudományi 5 5
Műszaki 39 50
Informatikai 2 2
Művészeti és Művészettudományi 6 6
Orvos- és egészségtudományi 1 1
összesen 105 120

Eredményes felkészülést kívánunk minden hallgatónak!