Lezárult habilitációs eljárások

DR. LOSONCZ MIKLÓS, kutató professzor, BME Közgazdaságtan Tanszék.
Tantermi előadás: Az EU-csatlakozás hatása a magyar mikrogazdasági szférára; tudományos előadás: Működőtöké-import és gazdasági modernizáció Magyarországon. A habilitációs eljárás nyilvános szakaszára 2005. június 14-én került sor, az eljárás sikeresen zárult.

DR. VARSÁNYI JUDIT, főiskolai tanár, Zsigmond Király Főiskola.
Tantermi előadás: Cégstratégia és innováció; tudományos előadás: A versenyképes vállalati termékkör kialakítása. A habilitációs eljárás nyilvános szakaszára 2005. június 14-én került sor, az eljárás sikeresen zárult.

A Kari Habilitációs Bizottság mindkét jelölt részére javasolta a habilitált doktori cím odaítélését JGK-KHB-2/2005. számú határozatával, amit az Egyetemi Tanács 2005. július 4-i ülésén az ET/78-2004/0225 számú határozatával megerősített.

DR. SOLT KATALIN, egyetemi docens, dékán, Budapesti Gazdasági Főiskola, Gazdálkodási Kar.
Tantermi előadás: Az adó hatása egy iparág piacára: az adóteher megoszlása a szereplők között, az egyensúlyi helyzet változása, tudományos előadás: A jóléti közgazdaságtan néhány problémája az új osztrák iskola megközelítésében. A habilitációs eljárás nyilvános szakaszára 2006. május 2-án került sor, az eljárás sikeresen zárult.

HERVAINÉ DR. SZABÓ GYÖNGYVÉR, a Kodolányi János Főiskola főiskolai tanára és rektorhelyettese.
Tantermi előadás: A regionális és helyi kormányzás rendszerei az EU tagországokban, tudományos előadás: Subnational governments in European international political subsystem especially in European Union’s multilevel governance networks. A habilitációs eljárás nyilvános szakaszára 2006. május 2-án került sor, az eljárás sikeresen zárult.

A Kari Habilitációs Bizottság mindkét jelölt részére javasolja a habilitált doktori cím odaítélését. Az Egyetemi Habilitációs Bizottság 2006. szeptember 7-én mindkét jelölt számára odaítélte a habilitált doktori címet.

DR. BENCSIK ANDREA  egyetemi docens, SZE Marketing és Menedzsment Tanszék.
Tantermi előadásának címe: Emberközpontú vezetés a változások menedzselése során.
Tudományos előadásának címe: Jó pap szindróma a vállalati stratégiában (miért kell egy életen át tanulni?)
A habilitációs eljárás nyilvános szakasza 2008. március 11-én sikeresen lezajlott, a Kari Habilitációs Bizottság 100%-osra értékelte a jelölt teljesítményét.
Az Egyetemi Habilitációs Bizottság 2008. április 15-én jóváhagyta a habilitált doktori cím odaítélését.

DR. SZÉMAN ZSUZSANNA tudományos főmunkatárs, MTA SZKI.
Tantermi előadás: Az idősek társadalmi, gazdasági problémái.
Tudományos előadás: Idősek a magyar társadalomban.
A habilitációs eljárás nyilvános szakasza 2008. március 11-én sikeresen lezajlott. A Kari Habilitációs Bizottság 80%-osra értékelte a jelölt teljesítményét. 
Az Egyetemi Habilitációs Bizottság 2008. április 15-én jóváhagyta a habilitált doktori cím odaítélését.

DR. DELI-GRAY ZSUZSA ORSOLYA egyetemi docens SZE Marketing és Menedzsment Tanszék.
Tantermi előadás címe: „Stratégiai logisztikai menedzsment feladatai és kapcsolata az ellátási lánc menedzsmenttel”, 
Tudományos előadás címe: „Milyen stratégiai piacra lépési korláttal szembesülnek a magyar vállalatok külföldön?” 
A habilitációs eljárás nyilvános szakasza 2009. február 19-én sikeresen lezajlott. A Kari Habilitációs Bizottság 100%-osra értékelte a jelölt teljesítményét. Az Egyetemi Habilitációs Bizottság 2009. június 16-án jóváhagyta a habilitált doktori cím odaítélését.

DR. FARAGÓ LÁSZLÓ, tudományos főmunkatárs MTA RKK.
Tantermi előadás címe: „Regionalizmus és policentrizmus, teendők Magyarországon”, 
Tudományos előadás címe: „Térelméleti alapvetések”.
A habilitációs eljárás nyilvános szakasza 2009. május 12-én sikeresen lezajlott. A Kari Habilitációs Bizottság 100%-osra értékelte a jelölt teljesítményét. Az Egyetemi Habilitációs Bizottság 2009. június 16-án jóváhagyta a habilitált doktori cím odaítélését.