Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Horváth Péter

Beosztás:

Egyetemi docens

Elérhetőség:

Telefon: (96)/506-493

E-mail: horvathp@sze.hu

Honlap: http://mgt.sze.hu

Kutatási profil:

-          Elektroaktív polimerek alkalmazásainak kutatása

-          Képfeldolgozás

-          Szenzorok (optikai) fejlesztése

-          Gördülőcsapágyazások élettartam vizsgálata

-          Csavarkötés elméleti és kísérleti vizsgálata

-          Felütközési jelenségek rotorokban

-          Forgácsolóerők aktív csökkentése szabályozással

-          Száraz súrlódás tribológiai vizsgálata

-          Kapcsolt hő és áramlástani problémák modellezése

Alkalmazott módszerek / Speciális eszközök:

-          ProE, Catia, AutoCad, Inventor, Solid Edge gépészeti tervező programok alkalmazása

-          MATLAB/SIMULINK program ismerete

-          ANSYS (5 fős licensz) program ismerete

-          FLUENT program. ismerete

-          SPIDER8 Mérési adatgyűjtő

-          QUANTUM Mérési adatgyűjtő

-          HOTTINGER Mérési adatgyűjtő

-          SCOUT55 mérőerősítő

-          PULSE LITE rezgésmérő

-          Különféle erő, nyomaték, elmozdulás (induktív, lézeres, ultrahangos, örvényáramú), szögelfordulás, hangnyomás és gyorsulás mérő szenzorok

-          Jelgenerátorok

-          AGILENT digitális oszcilloszkópok

-          LDS V406 Rázóasztal

-          CF DESIGN szoftver

-          Speciális célra szolgáló laboratóriumi mérési összeállítások: rugókarakterisztika mérő, csavarerő mérő, csapágyvizsgáló, kardántengely vizsgáló, DC motor karakterisztika vizsgáló  stb. berendezés

Szolgáltatások:

-          Gépészeti mérések és kiértékelésük (erő, feszültség, elmozdulás, rezgés, stb.)

-          Általános gépészeti szerkezetek tervezés

-          Komplex mechatronikai berendezések tervezése és kivitelezése

-          Képfeldolgozással kapcsolatos ipari mérőberendezések, mérőállomások kifejlesztése

-          Zajméréssel kapcsolatos ipari mérőberendezések kifejlesztése

-          Fizikai folyamatok modellezése és szimulációja

-          Oktatási célú laboratóriumi berendezések (gépészet, mechatronika) tervezése és kivitelezése

Referenciák:

 

Megbízások:

1. Elektroaktív polimerek ipari felhasználási lehetőségeinek kutatása (ENTALSZE)

Jelleg: Ipari megbízás

Cél: Elektroaktív polimerek ipari felhasználási lehetőségeinek kutatása

Tanszék által végzett feladatok: Irodalomkutatás, tapasztalatcsere, szimulációs és mérési feladatok

Időtartam: 2009-2011

Megbízó: ENTAL Kft.

Kulcsszavak:

elektroaktív polimerek, szenzorok (optikai) fejlesztése, gördülőcsapágyazások élettartam vizsgálata, gépészeti mérések, csavarkötés vizsgálata, felütközési jelenségek rotorokban, forgácsolóerők aktív csökkentése, kapcsolt hő és áramlástani problémák modellezése