Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program pályázati kiírásai a 2019/2020-as tanévre

 

 

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) célja, hogy a felsőoktatásban résztvevők kutatói-alkotói kiválóságának támogatása révén ösztönözze az egyetemek tudományos teljesítményét, erősítse a kutatói utánpótlást, vonzóvá tegye a tudományos életpályát, segítsen itthon és a pályán tartani a legkiválóbb oktatókat és kutatókat. A 4 milliárd forintos teljes keretösszegből várhatóan közel kétezren jutnak majd támogatáshoz.

Az idei évtől az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott programot szakmai operatív irányítóként a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kezeli. A 2016-ban indított program keretében eddig több mint 4600 ösztöndíjat ítéltek oda.

Az ÚNKP keretében idén öt pályázati kiírás jelenik meg:

 • Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
 • Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
 • Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
 • Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
 • „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

Az elnyerhető 5 vagy 10 havi ösztöndíjra olyan alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló hallgatók, doktorjelöltek, fiatal oktatók és kutatók pályázhatnak, akik a programban részt vevő 25 felsőoktatási intézmény valamelyikében folytatnak eredményes kutatási és alkotói tevékenységet. A nyertes pályázók konstrukciótól függően havi 50-300 ezer forint nettó támogatásban részesülnek.

Az alap- és a mesterképzéses pályázatok, valamint a doktori hallgatói pályázatok esetében az értékelés során kiemelt szempont az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért első, második vagy harmadik helyezés.

A pályázatokat a fogadó felsőoktatási intézményhez kell benyújtani, beadási határidejük 2019. június 6., a „Tehetséggel fel!” pályázat esetében 2019. június 20.
A pályázatokat egységesen a Rektornak címezve, postai úton kell benyújtani, ajánlott, elsőbbségi küldeményként, a borítékra írják rá: "ÚNKP pályázat". Postai cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. 

A Széchenyi István Egyetem kötelező kiegészítő rendelkezései minden pályázati típusra vonatkozóan:

 • A CD-n vagy DVD-n elektronikusan benyújtott pályázati anyagban szereplő fájlok elnevezése a következő módon történjen - Fájlnév:     „Pályázó neve_Dokumentum típusa”  
 • A pályázati adatlap kötelező melléklete a fogadó felsőoktatási intézmény aláírt szándéknyilatkozata (a Pályázati Adatlap mellékletét képező sablon szerinti formában). Az Adatlap a rektori titkárságon (Igazgatási épület, 204-es iroda) íratható alá, de ezt megelőzően a témavezető (amennyiben a pályázati kategória alapján releváns), továbbá az illetékes dékán aláírását szükséges beszerezni a dokumentumra.
  Benyújtás módja: A pályázati felhívásoknak megfelelően a nyilatkozatot elegendő elektronikusan benyújtani, az aláírásokat követően scannelve, pdf formátumban, a mellékleteket tartalmazó CD-re vagy DVD-re kiírva. 
 • A pályázati anyaghoz kérünk 1 hónapnál nem régebbi jogviszony igazolást (hallgatói, doktorjelölti vagy munkáltatói igazolás).
  Leendő elsőéves alap-, mester- vagy osztatlan szakos hallgatók pályázata esetén kérjük benyújtani a felvi.hu felületéről generálható felvételi jelentkezési adatlapot.
  Leendő elsőéves doktoranduszok készítsenek egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy melyik doktori iskolába adták be felvételi jelentkezésüket. A nyilatkozatot az illetékes doktori ügyintézője hitelesítse aláírásával és pecsétjével. 
  Benyújtás módja: hitelesített dokumentumként scannelve, pdf formátumban, a mellékleteket tartalmazó CD-re vagy DVD-re kiírva. 

Az ÚNKP idei kiírásairól a www.unkp.hu honlapon olvasható részletes tájékoztatást, innen érhetőek el a kiírások és a pályzati dokumentumok is. 

A pályázati felhívásokkal kapcsolatos kérdéseikkel az intézményi ÚNKP koordinátorhoz fordulhatnak e-mailben, vagy a megjelölt ügyfélfogadási időben telefonon: 
Intézményi kapcsolattartó: Györgyné Kékesi Ilona ÚNKP koordinátor
Tel.: +3696/613-743
E-mail: gyorgyne@sze.hu
Ügyfélfogadási idő: H-SZe 9:00-10:00