Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program pályázati kiírásai a 2022/2023-as tanévre

 

 

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) célja, hogy a felsőoktatásban résztvevők kutatói-alkotói kiválóságának támogatása révén ösztönözze az egyetemek tudományos teljesítményét, erősítse a kutatói utánpótlást, vonzóvá tegye a tudományos életpályát, segítsen itthon és a pályán tartani a legkiválóbb oktatókat és kutatókat.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott programot szakmai operatív irányítóként a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kezeli.

Az ÚNKP keretében idén hat pályázati kiírás jelenik meg:

 • Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
 • Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
 • Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
 • „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
 • Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
 • „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

Az elnyerhető 5, 6, 7, 10 vagy 12 havi ösztöndíjra olyan alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló hallgatók, doktorvárományosok, fiatal oktatók és kutatók pályázhatnak, akik a programban részt vevő 24 felsőoktatási intézmény valamelyikében folytatnak eredményes kutatási és alkotói tevékenységet. A nyertes pályázók konstrukciótól függően havi 100-200 ezer forint nettó támogatásban részesülnek.

Az alap- és a mesterképzéses pályázatok, valamint a doktori hallgatói pályázatok esetében az értékelés során kiemelt szempont az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért első, második vagy harmadik helyezés.

A pályázatokat a fogadó felsőoktatási intézményhez kell benyújtani, beadási határidejük 2022. június 2. (Bolyai+ pályázatoknál 2022. június 30., „Tehetséggel fel!” pályázatoknál 2022. június 23.) A pályázatokat egységesen elektronikusan, a ktr.sze.hu oldalon kell benyújtani.

A Széchenyi István Egyetem kötelező kiegészítő rendelkezései minden pályázati típusra vonatkozóan:

 • Az elektronikusan benyújtott pályázati anyagban szereplő fájlok elnevezése a következő módon történjen - Fájlnév:     „Pályázó neve_Dokumentum típusa”  
 • A pályázati adatlap kötelező melléklete a fogadó felsőoktatási intézmény aláírt szándéknyilatkozata (a Pályázati Adatlap mellékletét képező sablon szerinti formában). Az Adatlap a Rektori Titkárságon íratható alá (a nyilatkozatot kérjük az Új Tudástér Épület 2. emeletén - ÚT230-as terem előtt - található iratgyűjtő dobozva bedobni - egy borítékban, Rektor Úrnak címezve, mellékelve egy e-mail címet, melyre az aláírt nyilatkozatot visszaküldhetjük), de ezt megelőzően a témavezető (amennyiben a pályázati kategória alapján releváns), továbbá az illetékes dékán aláírását szükséges beszerezni a dokumentumra.
  Benyújtás módja: A pályázati felhívásoknak megfelelően a nyilatkozatot elegendő elektronikusan benyújtani, az aláírásokat követően scannelve, pdf formátumban.
 • A pályázati anyaghoz kérünk 1 hónapnál nem régebbi jogviszony igazolást (hallgatói vagy munkáltatói igazolás).
  Leendő elsőéves alap-, mester- vagy osztatlan szakos hallgatók pályázata esetén kérjük benyújtani a felvi.hu felületéről generálható felvételi jelentkezési adatlapot.
  Leendő elsőéves doktoranduszok készítsenek egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy melyik doktori iskolába adták be felvételi jelentkezésüket. A nyilatkozatot az illetékes doktori ügyintézője hitelesítse aláírásával és pecsétjével. 
  Benyújtás módja: hitelesített dokumentumként scannelve, pdf formátumban.
 • A pályázati adatlap kötelező melléklete a témavezető és a pályázó által aláírt kutatási terv is (a Pályázati Adatlap mellékletét képező sablon szerinti formában).

Az ÚNKP idei kiírásairól a www.unkp.hu honlapon olvasható részletes tájékoztatás, innen érhetőek el a kiírások és a pályázati dokumentumok is. 

A pályázati felhívásokkal kapcsolatos kérdéseikkel az intézményi ÚNKP koordinátorhoz, és az intézményi ÚNKP pályázati ügyintézőhöz fordulhatnak e-mailben: 
Intézményi ÚNKP koordinátor: Szakos Brigitta ügyvivő-szakértő
Intézményi ÚNKP pályázati ügyintéző: Rother Anett ügyvivő-szakértő
E-mail: unkp-koordinator@sze.hu