Mestertanár Aranyéremben részesült Prof. Dr. Kuczmann Miklós


A felsőoktatási tehetséggondozás 2015. évi legnagyobb rendezvénysorozatának, a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciának ünnepi záróülését tartotta az Országos Tudományos Diákköri Tanács a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében 2015. november 19-én. Az ünnepség keretében Mestertanár Aranyérmet vehetett át Prof. Dr. Kuczmann Miklós, egyetemi tanár, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar dékánja, kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkájáért.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1997. november 6-i ülése elhatározta, hogy – a kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért adományozott elismerés immár évtizedes sikere alapján –, a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására Mestertanár kitüntetést alapít mindazon oktatók és kutatók jobb megbecsülése és ösztönzése céljából, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibonta­koz­tatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek.

Prof. Dr. Kuczmann Miklós 2005 óta dolgozik egyetemünkön, 2006-ban megalapította az Elektromágneses Terek Oktató- és Kutató Laboratóriumot, ahol úttörő módon, a kezdetektől fogva több B.Sc., később M.Sc., majd Ph.D. hallgatóval dolgozott és dolgozik együtt. A kezdő csapatból ketten már az Automatizálási Tanszék tanársegédei, többen a Doktori Iskola hallgatói, vagy végzett mérnökök, informatikusok, ugyanakkor a kutatócsoport folyamatosan új hallgatókkal frissül, bővül. Hallgatói több esetben nyertek el szakdolgozat- és diplomaterv pályázatokat, köztársasági ösztöndíjat. A Laboratóriumban művelt témákban rendszeresen számos TDK dolgozat jelenik meg a helyi TMDK konferenciákon, több alkalommal sikeres, díjazott OTDK dolgozat is született a jelölt irányítása mellett. Egy alkalommal (2011) Pro Scientia Aranyéremmel is kitüntették egyik hallgatóját, Pólik Zoltánt. A rengeteg TDK és OTDK dolgozat, a számos díjazás, és nemzetközi konferenciákon való megmérettetés alapján elmondhatjuk, hogy a Laboratóriumban évek óta sikeres önképző tevékenység zajlik, s a labor sikerei évről-évre egyenletesek. 2013-ban megalapította a Jedlik Ányos Laboratóriumot, ahol az elektrodinamika tárgykörébe tartozó egykori mérések, kísérletek tanulmányozhatók, s minden egyes kiállítási darab a saját, illetve a hallgatóinak a munkája. Ennek a labornak célja a villamosmérnöki tudományok fontosságára való rávilágítás és a tudomány népszerűsítése.

Évente szervez évfolyam-kirándulást a budapesti Elektrotechnika Múzeumba és a győri Jedlik Emlékmúzeumba. Ez a munka rendkívül értékes, a hallgatók nagyra értékelik, és a hozzánk látogató óvodáscsoportok és általános iskolások is kedvelt témája. Utóbbi egyelőre a Kutatók éjszakája rendezvényen látható. A TAI-s Önképző Kör (TÖK) egykori elnökeként sokat tett, hogy a villamosmérnöki önképző kör –más szakokkal közösen- szakkollégiummá nője ki magát. Az ő ötlete volt a TÖK Szimpózium rendezése, amelyet az utóbbi években a Távközlés Világnapja alkalmából szerveznek. A saját laboratóriumában is helyet ad az önképzőköri tevékenységnek. Számos alkalommal vett részt az egyetemen a TMDK konferencia menedzselésében, szervezésében, és a hallgatói munka népszerűsítésében.

Gratulálunk a díjhoz!