MOBILIS demonstrációs eszköz pályázat

A Széchenyi István Egyetem Tudásmenedzsment Központja a MOBILIS Közhasznú Nonprofit.-vel közösen pályázatot hirdet

kísérleti-demonstrációs eszköz működőképes prototípusának elkészítésére

A pályázat összdíjazása: bruttó 500.000 Ft

Pályázni lehet minden olyan ötlettel, melynek eredménye egy kézzelfogható alkotás, kísérleti eszköz, amelynek célja egy folyamat, eljárás, technikai vagy természettudományi elv, törvény modellezése. Az eszköz az V. Nyugat-Dunántúli Innovációs Kiállítás, valamint a MOBILIS Interaktív Kiállítási Központ látogatói számára szolgáltat lehetőséget ezen jelenségek, működésének és hatásmechanizmusainak megértésére.

A pályázók köre: Nappali tagozatos egyetemi hallgatók

Jelentkezési határidő: 2014. február 21.

Választható kategóriák:

  • Szabadon választott ötlet megvalósítása
  • Alapvető fizikai jelenség modellezése Elektromágnesség témakörben (egyenáram, váltakozó áram, félvezetők, elektrosztatika, elektrodinamika, mágneses jelenségek, geometriai optika, hullámoptika)
  • Alapvető fizikai jelenség modellezése Mechanika témakörben (áramlástan, hidrosztatika, statika, szilárdságtan, kinematika, biofizika, periodikus mozgások)
  • Alapvető fizikai jelenség modellezése Termodinamika témakörben (termodinamikai körfolyamat, halmazállapot változás, hőközvetítési mód)
  • Informatikai alkalmazás (PC-n, windowsos környezetben futtatható szoftver, vagy androidos környezetben, táblagépen futtatható applet)

További részletek a Pályázati útmutatóban

Pályázati adatlap: letölthető itt.

A verseny plakátja elérhető itt.

Kapcsolat:

Bella Bernadett

Inno-Share épület IS. 101

Tel: 06-96-613-734

E-mail: bellab@sze.hu


A pályázat a "TudásSZEtt- Tudomány-és tudásdisszeminációs tevékenységek a Széchenyi István Egyetemen" című TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0056 számú projekt keretében kerül megvalósításra.