MTA SZTAKI - Széchenyi István Egyetem Kiválósági Kutatói Pályázata

MTA SZTAKI - Széchenyi István Egyetem Kiválósági Kutatói Pályázata

                             

 

A Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete (MTA SZTAKI) és a Széchenyi István Egyetem (SZE) pályázatot ír ki a SZE oktatói és PhD hallgatói részére „Kiválósági Kutatói Ösztöndíj” elnyerésére. A Kiírók a konstrukció keretében a Széchenyi István Egyetem kiemelkedő tudományos tevékenységet végző oktatóit és PhD hallgatóit ösztöndíj odaítélésével támogatják. 

Az ösztöndíj célja, hogy ipari együttműködési lehetőségeket tárjon fel és projektjavaslatok formálásához járuljon hozzá. A cél elérése alap- és alkalmazott kutatásokon, innovációs törekvéseken és vállalati K+F tevékenységen alapul.
A Kiírók elkötelezettek amellett, hogy támogatást nyújtsanak az oktatók és doktoranduszok tudományos előrehaladásához, illetve integrálják a Járműtechnológiai Kutatások Kiválósági Központ (J3K) működését az egyetemi kutatási főirányokba.

A pályázat két kategóriában nyújtható be:
A kategória: SENIOR - A Pályázó az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi tanár vagy egyetemi docens.
B kategória: PHD - A Pályázó az Egyetem valamely Doktori Iskolájának doktorandusz hallgatója.  

A pályázat benyújtásával a Pályázó vállalja az ösztöndíj elnyerésével járó kötelezettségek teljesítését. A pályázatnak az alábbi mellékleteket kell tartalmaznia:

 • részletes tudományos önéletrajz magyar és angol nyelven,
 • az elmúlt tíz év publikációinak jegyzéke (MTMT jegyzék),
 • a tudományos munkásságra történő hivatkozások (teljes életmű) jegyzéke,
 • tudományos program magyar és angol nyelven,
 • az illetékes tanszékvezető ellenjegyzése a pályázati anyag fedlapján.

A pályázat feltétele, hogy a tudományos program illeszkedjen a J3K kutatási területeihez, amelyek a következőek:

 • Járműdinamikai kutatások,
 • Autonóm járműirányítási módszerek támogatására vonatkozó eszközök és technológiák kutatása,
 • Anyagtudományi, anyagvizsgálati és gyártástechnológiai kutatások,
 • Kiberfizikai gyártó- és logisztikai rendszerek,
 • Smart city kutatások.

A pályázaton kiosztható keretösszeg összesen 20.000.000 Ft. Elnyerhető ösztöndíjak:

A kategória:                 1.600.000 Ft vissza nem térítendő támogatás

B kategória:                 700.000 Ft fő vissza nem térítendő támogatás

Az ösztöndíj felhasználási határideje 2015. december 31.

A pályázatot kettő (egy eredeti és egy másolati) példányban kell benyújtani 2015. október 2-ig Rákli-Szabados Eszter tudományos titkárnál az Igazgatásszervezési Főigazgatóság 209-es irodájában, valamint elektronikusan a szabados@sze.hu e-mail címen. A pályázattal kapcsolatos esetleges kérdések esetén a fenti e-mail címen, valamint a +3696/503-400/3013-as telefonszámon kérhető tájékoztatás.

A pályázatokat a Kiírók által felállított Bíráló Bizottság rangsorolja és dönt az ösztöndíj odaítéléséről 2015. október 15-ig.

Az ösztöndíj elnyerésével járó kötelezettségek:

 • A nyertes Pályázók vállalják, hogy 2015. november 20-ig kidolgozzák a tudományos programjuk ipari hasznosíthatóságát és felvázolják az együttműködési lehetőségeket. Terveiket a Kiírók által összeállított Bizottság előtt személyesen is bemutatják.
 • A 2015. december 31-i elszámolási határidőt követő három héten belül szakmai beszámoló benyújtása az ösztöndíj felhasználásáról és támogatás segítségével elvégzett tevékenységről.

A nyertes pályázókkal ösztöndíjszerződés kerül megkötésre. Amennyiben az ösztöndíjas a fenti kötelezettségeknek nem tesz eleget, a Bíráló Bizottság javasolhatja az ösztöndíjszerződés felbontását, illetve kezdeményezheti az ösztöndíj visszafizetését.

Letölthető pályázati adatlap

A felhívás szövege letölthető formátumban

 Győr, 2015. szeptember 16.

                                            Dr. Földesi Péter
                                             Rektor, a Kuratórium elnöke
                                              Széchenyi István Egyetem 
                                                 Dr. Monostori László
                                                  Igazgató
                                                    MTA SZTAKI