Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola

Az „Infrastrukturális rendszerek modellezése és fejlesztése" Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola 2005-ben alakult. Működése során három tudományterületre - az informatika, a közlekedéstudományok, és az építőmérnöki tudományok területére - fókuszál.

A Doktori Iskola küldetése, hogy egyetemünk Műszaki Tudományi Karán a tudományos kutatások egyik legfontosabb műhelye legyen. A vezető oktatók és kutatók illetve a tudományos munkával most ismerkedő doktorandusz hallgatók együttműködése és speciális munkamegosztása a kutatásokhoz szükséges műhelymunka kialakítását és folytatását, valamint az eredmények színvonalas közlését mozdítja elő. Ezen kívül a Doktori Iskola a Kar számára fontos forrás a színvonalas munkaerő-utánpótlásban.

A Kar történetéből adódóan a Doktori Iskola kutatásainak jelentős része több tudományterülethez is kapcsolódik, mivel több évtizedes hagyománya van az egyes diszciplínák együttműködésének.

A lenti diagram mutatja a területek átfedését a Doktori Iskola kutatási témáinak a témavezetők általi besorolása alapján. Különösen jelentős az informatikai és közlekedési területek kapcsolata, de mindenhol találunk közös témákat. Összességében a kutatási témák 45%-a egynél több tudományterülethez tartozik.

A három fő területen kívül a Doktori Iskola segítséget nyújt kapcsolódó tudományterületek, mint pl. a villamosmérnöki, gépészmérnöki és építészeti témák műveléséhez is.

Az Iskolának 12 törzstagja van: Bakó András, közlekedéstudományok, DSc., Csík Árpád, informatikai tudományok, PhD, Égert János, közlekedéstudományok, CSc., Gáspár Csaba, informatikai tudományok, CSc., Gáspár László, építőmérnöki tudományok, DSc., Holló Péter, közlekedéstudományok, DSc., Keviczky László, informatikai tudományok, MTA rendes tagja, Kóczy T. László, informatikai tudományok, DSc., Koppány Attila, építőmérnöki tudományok, CSc., Koren Csaba, építőmérnöki tudományok, CSc., Várlaki Péter, közlekedéstudományok, DSc., Winkler Gábor, építőmérnöki tudományok, DSc.

A Doktori Iskola saját kiadványa, a „Műszaki és informatikai rendszerek és modellek" évenként jeleníti meg a doktoranduszok első önálló tanulmányait. Eddig három száma jelent meg.

Az iskolához szorosan kapcsolódik a Kar tudományos folyóirata, az „Acta Technica Jaurinensis", melynek szerkesztőbizottsági tagjai közt a Doktori Iskola törzstagjai aktív szerepet vállalnak. Eddig hat kötete jelent meg.

A 2009/2010. tavaszi félévben az aktív hallgatóink száma 42 fő. Az elmúlt időszakban 24 hallgatónk abszolvált. Jelenleg öt fokozatszerzési eljárás van folyamatban. Mindezidáig három honosítási eljárás fejeződött be. Iskolánk Hirota Kaoru számára odaítélte a tiszteletbeli doktori címet.

A Doktori Iskola vezetője: Dr. Keviczky László egyetemi tanár, keviczky@sze.hu