Nemzetki Kiválóság Program ösztöndíjfelhívásai

A program az emberi erőforrásokat fejleszti a kutatás és innováció területén, többek között a jövő nemzedék kutatói életpályára vonzásával, illetve a tapasztalt kutatók tevékenységének támogatásával.

A projekt

A kiválóság támogatása serkenti a versenyt, így hozzájárul a kutatói életpálya vonzóvá tételéhez, a kutatói korfa kiegyensúlyozottabbá válásához, a felhalmozott tudás Magyarországon tartásához. A projekt közvetve erősíti a felsőoktatási alapkutatásokat, a kiemelkedő kutatói munka támogatásával példaértékű mintát biztosít a kiválóság elismerésére, elősegíti, hogy a magyar intézményekben felhalmozódott szakmai ismeretek, kutatási eredmények hozzáférhetővé és felhasználhatóvá váljanak az európai és nemzetközi közösség számára.

Hazai viszonylatban hiánypótló ösztöndíj rendszer épül ki a program megvalósítása során, melynek fő célja, hogy a kutatói életpálya minden szakaszában nemzetközi színvonalú támogatást nyújtson a kimagasló tehetségű hallgatóknak és a kiváló oktató-kutatóknak.

Célok

 • A kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók (mesterszakos és doktorandusz) szellemi tevékenységének támogatása és gyakorlati készségeinek javítása.
 • Kiváló doktorjelöltek, fiatal és tapasztalt oktató-kutatók motiválása magyarországi kutatási tevékenységek végzésére, illetve a kutatási célú hazatérésre.
 • Érdekeltségi és motivációs rendszer kialakítása a kiváló kutatómunkák végzéséhez, különösen a műszaki és természettudományok területén.
 • Az oktatói-kutató életpálya tervezhetőségének elősegítése annak egyes szakaszaihoz biztosított támogatással.
 • A kutatói számok növelésének és a hazai kutatói mobilitás elősegítése.
 • Olyan ösztönző környezet kialakítása, amely révén vonzóvá és lehetővé válik a külföldön dolgozó magyar kutatók számára a visszatelepülés Magyarországra.
 • Nemzetközileg versenyképes innovatív kutatási projektek meghonosítása.
 • A felsőoktatási kutatóhelyek és a gazdasági szektor közötti kapcsolatok serkentése az intézményekben keletkezett innováció társadalmi-gazdasági hasznosulásának segítésével
 • Eredménymotiváció és az eredmények nemzetközileg elfogadott mérése és értékelése.
 • A hazai és határon túli magyar hallgatók, oktató-kutatók közötti szakmai kapcsolat
  erősítése.
 • A magyarországi kutatásokban résztvevők közötti személyes kapcsolatok erősítése.

További információk a programról pdf-ben

A Nemzeti Kiválóság Program tavaszi ösztöndíjkiírásai (2013 áprilisi konvergencia meghirdetések) ide kattintva tekinthetők meg.