Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Szigeti Cecília

Beosztás:

Egyetemi docens

Elérhetőség:

Telefon: (96)/503-400/3360

E-mail: szigetic@sze.hu

Honlap: http://net.sze.hu

Kutatási profil:

-          Transznacionális vállalatok

-          Ázsia gazdaság- és társadalomfejlődése

-          Nemzeti és etnikai kisebbségek Európában

-          Magyar külpolitika

-          Zsidóság Magyarországon

-          Civilizációs tanulmányok

-          A makroökonómia elméleti kérdései

-          A magyar emberitőke-állomány állapota

-          Ökológiai ökonómia

-          20. századi magyar gazdaságtörténet

-          Hermeneutika

-          Pozitivista analitika

-          Leíró-magyarázó

-          Árelmélet

-          Versenypolitika

-          Piaci erő mérése

-          Monetáris makrökonómia, monetáris politika

-          Endogén pénz elméletek

-          Üzleti döntések, folyamatok modellezése

-          Komplex vállalati pénzügyi tervezés és elemzés, controlling

-          Ökológiai lábnyom

-          Fenntarthatósági jelentések

-          A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

-          Magyarország és az EU

-          Magyar gazdaság és gazdaságpolitika

-          A globális pénzügyi és gazdasági válság

-          Az Európa 2020 stratégia

-          A Gazdasági és Monetáris Unió

Alkalmazott módszerek / Speciális eszközök:

-          Szakirodalom feldolgozása

-          Internetes kutatás

-          Rövid tanulmányutak

-          Levéltár

-          Többváltozós statisztika

-          Makrogazdasági modellezés

-          Számítógépes szimuláció

-          Ökonometriai vizsgálatok

-          Üzleti, vállalati pénzügyi tervezési modellek

-          Microsoft Excel, Eviews, Winsolve, Maple, Cognos

Referenciák:

 

Kutatási pályázatok:

1. CURE (Corporate Culture and Regional Embeddedness - Vállalati kultúra és regionális beágyazódottság)

Jelleg: EU FP6

Cél: Elősegíteni a kulturális értékek és gyakorlatok vállalati és regionális megértését

Időtartam: 2007-2009

Projektpartnerek: Institute for Work and Technology (DE); Cardiff University, Centre of Advanced Studies (UK); Institute for Advanced Studies in the Humanities, (DE); Radboud University of Nijmwegen, (NL); University of Applied Science Nothwestern Switzerland, (CH); Vienna University of Economics and Business Administration (AT)

Kulcsszavak:

transznacionális vállalatok, makroökonómia, üzleti döntések, folyamatok modellezése, komplex vállalati pénzügyi tervezés és elemzés, controlling, ökológiai lábnyom, fenntarthatósági jelentések, Magyarország és az EU, magyar gazdaság és gazdaságpolitika, globális pénzügyi és gazdasági válság